Přihlášení k účtu

 1. Nemohu se přihlásit k účtu.

  Potíže s přihlašováním k účtu AdMob vám pomůže vyřešit tento nástroj pro odstraňování problémů.

 2. Jak mohu obnovit heslo k účtu?

  Přejděte na stránku pro obnovení účtu a zadejte přihlašovací adresu. Tím se heslo obnoví.

Deaktivovaný účet

 1. Proč se nemohu zaregistrovat do služby AdMob?

  Podle smluvních podmínek služby AdSense se majitelé stránek, kterým byl účet AdSense deaktivován kvůli aktivitě vytvářející neplatná kliknutí, nemohou zapojit do programu AdMob.

 2. Jak lze nahlásit sabotáž kliknutí?

  Máte-li podezření na aktivitu třetí strany generující neplatná kliknutí, nahlaste to prostřednictvím tohoto formuláře našemu týmu pro boj proti spamu.

 3. Proč mi byl účet AdMob deaktivován?

  Protože musíme chránit vlastní systémy detekce, nemůžeme majitelům stránek poskytnout údaje o aktivitě na jejich účtu, a to ani o webových stránkách, uživatelích a službách třetích stran do této aktivity zapojených.

  Jak možná víte, společnost Google bere neplatná kliknutí velmi vážně a analyzuje kliknutí a zobrazení s cílem rozhodnout, zda jde o způsob jejich využívání, který může uměle zvyšovat náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdSense může pro inzerenty Google Ads představovat riziko, můžeme tento účet deaktivovat, abychom chránili zájmy inzerentů.

  Společnost Google o případech neplatného kliknutí rozhodne dle svého uvážení, jak je uvedeno ve smluvních podmínkách.

  Pokud jste se dříve účastnili programu AdSense a váš účet byl deaktivován kvůli neplatným kliknutím, nemůžete se programu AdMob účastnit.

 4. Mohu se proti deaktivaci účtu odvolat?

  Vždy vám rádi pomůžeme s řešením případných problémů.

  Pokud byl účet deaktivován z důvodu neplatné aktivity:

  Považujete-li toto rozhodnutí za chybné a v dobré víře se domníváte, že aktivita vytvářející neplatná kliknutí nebyla způsobena úmyslnou činností či nedbalostí vaší nebo osob, za které zodpovídáte, můžete se proti deaktivaci účtu odvolat prostřednictvím tohoto formuláře.

  Pokud byl váš účet deaktivován z důvodu porušení zásad:

  Považujete-li toto rozhodnutí za chybné a v dobré víře se domníváte, že jste vy ani osoby, za které zodpovídáte, zásady neporušili úmyslně či z nedbalosti, můžete proti deaktivaci účtu podat odvolání. Použijte formulář Odvolání proti porušení zásad – účet byl deaktivován.

  Až odvolání obdržíme, učiníme maximum pro to, abychom vás rychle informovali a provedli příslušnou akci. Upozorňujeme nicméně, že obnovení účtu nelze zaručit.

  Jakmile rozhodneme o vašem odvolání, na další odvolání nemusí být brán zřetel a nemusíte od nás již obdržet žádné další sdělení.

 5. Co když bylo deaktivováno zobrazování reklam v mé aplikaci kvůli konkrétnímu porušení zásad a obdržel(a) jsem e-mailem upozornění?

  Oznámení, které jsme vám zaslali, bude obsahovat důležité informace, například zda se jedná o opatření na úrovni aplikace nebo účtu. Pokud jsme ve vaší aplikaci deaktivovali zobrazování reklam, vysvětlíme vám, jaké konkrétní porušení zásad jsme zjistili. Dále ve zprávě najdete ID problému, které budete potřebovat k odeslání odvolání, až porušení zásad napravíte. Odvolání odešlete pomocí formuláře pro odvolání proti porušení zásad.

  Pokud oznámení ID problému neobsahuje, je naše rozhodnutí konečné a odvolat se proti němu nelze.

 6. Můj účet byl deaktivován, protože je spojen s jiným deaktivovaným účtem. Můžete mi sdělit bližší informace?

  Podobně jako u neplatných kliknutí nemůžeme majitelům stránek poskytnout žádné informace o vztazích, které zjistíme mezi jednotlivými účty majitelů stránek. Toto opatření platí pro všechny majitele stránek, abychom chránili vlastní systémy detekce.

  Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu. Pokud zjistíme, že určitý účet AdMob může pro naše inzerenty představovat riziko, můžeme tento účet deaktivovat, abychom chránili zájmy inzerentů.

 7. Dostanu své příjmy?

  V souladu se smluvními podmínkami programu AdSense již majitelé stránek, jejichž účet byl deaktivován z důvodu porušení zásad, neobdrží žádnou další platbu. Bude-li to vhodné a možné, vrátíme vaše příjmy dotčeným inzerentům. Kromě toho platí, že pokud byl účet AdMob deaktivován, neobdržíte již žádné další platby.

  V účtech deaktivovaných z důvodu porušení zásad také pozastavujeme výplatu neproplacených šeků. Šeky, které od nás můžete v budoucnu obdržet, si nenechávejte proplatit. Vaše banka vám může účtovat poplatky za předložení zrušeného šeku.

 8. Kolik účtů lze používat?

  Každý uživatel může mít pouze jeden účet AdMob. Duplicitní účty nejsou povoleny.

  Pokud máte více než jeden účet AdMob, musíte se rozhodnout, který z účtů si chcete ponechat, a zbývající účty zrušit. 

  Máte-li s přístupem k účtům potíže, může vám při přístupu k účtům pomoci nástroj pro odstraňování problémů s přihlášením.