AdMob ve AdSense program politikaları

TCF 2.0 sürümü uygulamasında sorun giderme

Ek yayınlanma süreleri ve sorun giderme ile ilgili öneriler

IAB Europe, IAB Tech Lab ve ortak üye şirketlerle birlikte geliştirdiği Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi'nin (TCF) 2.0 sürümüne son şeklini verdi. Google, TCF 2.0'ı artık tam olarak destekliyor.

Google, IAB Europe Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi 2.0 sürümünün yayınlanmasıyla ilgili hatalar ve yanlış yapılandırmaları yönetmeleri için yayıncılara zaman tanıma amacıyla, yayıncılara tespit edilen hataların raporunu sağlayacak ve ilgili hataları çözmek için 150 günlük bir ek yayınlanma süresi tanıyacaktır.


Bu makalede, TCF 2.0 sürümü uygulama hatalarının nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Örneğin:


Güncellenen yönergeler

Güncellemeler

 • 500 ms CMP yanıt süresi: 9 Kasım 2020 itibarıyla, TCF 2.0 sürümü CMP'lerinin Ad Manager, AdSense veya AdMob isteklerine 500 ms içinde yanıt verme zorunluluğu kaldırıldı. Artık Ad Manager, AdSense ve AdMob, uygulamayı seçtiğiniz CMP'den yanıt almak için süresiz olarak bekleyecektir.

Sık karşılaşılan hatalar için düzeltmeler

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek Ad Manager, AdSense ve AdMob'da en sık karşılaşılan hatalardan bazılarını giderebilirsiniz:

Para kazandırmayan TC dizelerine sahip olan kullanıcıları yeniden onaylamayı deneyin
(Hata 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 ve 6.1)

İlgili hatalar

Hata 1.1.Bu yönergeler hata 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 ve 6.1'e de uygulanabilir.

Güncellenen yönergeler

Kullanıcılardan yeniden izin istemeyi deneyin.

Gerekçe

Daha önce grup dışı, global kapsamlı dizeler, geçersiz CMP kimlikleri (testlerden), geçersiz GVL kimlikleri (testlerden) kullanan veya uygulamalarının herhangi bir noktasında uygun izne sahip satıcı olarak Google'ı kullanmayan yayıncılar, yeniden izin isteme seçeneğinden yararlanacaktır.

Hata 1.1, 1.2, 1.3: Bu hataların, trafiğin önemli bir kısmını teşkil edip etmediğini kontrol etmek önemlidir. Bu nedenle, CMP tarafında bir sorun olabileceği ihtimalini dikkate alın ve Google'a, uygun izne VE meşru menfaate sahip bir satıcı (satıcı kimliği 755) olarak gereken amaçlar doğrultusunda izin verildiğinden emin olun.

IAB spesifikasyonu

IAB spesifikasyonları uyarınca CMP'ler izin dizelerini 13 ay boyunca önbelleğe alabilir.

Bazı CMP'ler daha önce ilk izin tarihini koruyup tarihi uzatmıştır. Bu uygun değildir. İzin tarihi, belirli bir izin dizesi için her seferinde yeni tarih olmalıdır.
Önerilen: CMP’inizin AddEventHandler çağrılarını 500 ms içinde döndürmesini sağlayın
(Hata 2.1a, 2, 1b, 2.2a, 2.2 b ve 2.2c)

İlgili hatalar

Hata 2.1a. Bu yönergeler hata 2.1b, 2.2a, 2.2b ve 2.2c'ye de uygulanabilir.

Güncellenen yönergeler

Artık bir zaman aşımı gereksinimi olmasa da CMP'lerin, çağrıları hemen AddEventListener getTCData'ya döndürdüklerinden emin olmak için uygulamalarını yakından incelemelerini öneririz.

CMP yanıt vermezse istek için para kazanma özelliği devre dışı bırakılabilir.

Gerekçe

Google, bir CMP'nin AddEventListener işlevine hemen yanıt vermesi gerektiğini belirten IAB spesifikasyonuna uyar. CMP hemen yanıt vermezse istek için para kazanma özelliği devre dışı bırakılabilir.

Ayrıca CMP yanıtları, reklam isteğinin ne kadar kısa sürede oluşturulabileceğini etkileyen etkinlik zincirinin bir parçasıdır. Sayfa yükleme ile reklam istekleri arasında geçen sürenin kısaltılması yayıncı için kaybedilen gösterimlerin azalmasını sağlar.

IAB spesifikasyonu

Geçerli IAB spesifikasyonu: IAB AddEventListener spesifikasyonu (GitHub'da)

CMP durumu yükleniyor olsa ve CMP'nin eksik TC verileri olsa bile, geçerli TC verileriyle yapılan kayıttan hemen sonra AddEventListener geri çağırması yapılmalıdır. Bu işlem, arama komut dosyasının kayıtlı dinleyici kimliğine erişmesini sağlar. Ayrıca her TC dizesi değişikliğinde dize RemoveEventListener kullanılarak kaldırılmadığı sürece geri çağırma yapılmalıdır.

Hata raporu

TC dizesinde, sitelerinden ya da uygulamalarından bir veya daha fazlasıyla ilişkili bir sorun algıladığımızda yayıncıları ürün kullanıcı arayüzünde bilgilendiririz. Yayıncılar, hesaplarındaki "AB kullanıcı izni" sayfasında, son 7 gün içinde tespit edilen hataların ayrıntılı bir raporunu indirmek için TCF hata raporunu indir seçeneğini tıklayabilir.

Bu rapor, yalnızca son 7 gün içinde hata tespit edilirse kullanılabilir.
"AB kullanıcı izni" sayfasına ve TCF hata raporuna erişmek için:
 • Ad Manager: Yönetici ardından AB kullanıcı izni'ni tıklayın.
 • AdMob ve AdSense: Engelleme kontrolleri ardından AB kullanıcı izni'ni tıklayın.

Rapor, algılanan hataların her biri hakkında aşağıdaki bilgileri içerir: 

 • Alan adı/MobileAppID: Yanlış yapılandırılmış site veya mobil uygulama.
 • Reklam birimi yolu: Hatayla ilişkili reklam birimi.
 • Hata kodu: Hataya atanan kod.
 • Hata sayısı: Algılanan hatayı içeren ve önceki hafta boyunca gözlemlenen sorguların sayısıdır.
 • Son algılanan tarih: Hatanın algılandığı son tarih. 

Yayıncılar, aşağıdaki sorun giderme tablolarında yapılması önerilen işlemleri bulmak ve hataları çözmek için raporda listelenen hata kodlarını kullanabilir.

Ek yayınlanma süresi

Ek yayınlanma süresi, ele alınan hata türüne bağlı olarak biraz farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda, ek yayınlanma süresi türleri ve bunların ne zaman uygulanacağı açıklanmaktadır.

Ek yayınlanma süresi 60 gün süreyle uzatılmıştır ve artık 2021 Ocak ortasında sona erecektir.
Ek yayınlanma süresi işlemi Genel Bakış
Ek yayınlanma süresi 0: Yanlış yapılandırma

Amacı, yayıncıların CMP'lerini yanlış yapılandırdıkları ve geçerli bir TC dizesi gönderemedikleri yaygın durumları çözmektir. Google, para kazanma özelliğini etkilemeden GDPR reklam teknolojisi sağlayıcı denetimlerini kullanarak yanlış yapılandırmaları çözmeleri için yayıncılara 60 gün süre tanır. 60 gün sonra Google, ek yayınlanma süresinin geri kalanında kişiselleştirilmemiş reklamlar (NPA) yayınlayacaktır.

Bu hatalar, belirli bir istekte birden fazla hata olsa bile her zaman diğer hata türlerine göre önceliklidir.

Ek yayınlanma süresi 0, şu durumlarda uygulanır:

 • Yayıncılar, ek yayınlanma süresinin ilk 60 günü boyunca para kazanma özelliğini etkilemeden hatalı yapılandırma sorunlarını düzeltebilir.
 • Ek yayınlanma süresinin geri kalanında, mevcut kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklam ayarlarından bağımsız olarak kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanır.

Ek yayınlanma süresi sona erdiğinde reklam istekleri yerine getirilmez.

Ek yayınlanma süresi 1: TC dizesi sorunları

Amacı, TC dizesindeki önemli kusurları ele almaktır. Google, ek yayınlanma süresi boyunca yalnızca kişiselleştirilmemiş (NPA) reklamlar yayınlar.

TC dizesinde bir reklam isteğiyle ilişkili ilgili sorunlar olduğunda bu kategorideki sorunlara ek yayınlanma süresi 1 uygulanır. Ek yayınlanma süresi boyunca reklam istekleri kişiselleştirilmemiş reklamlarla yerine getirilmeye devam edecektir. Ek yayınlanma süresi sona erdiğinde reklam istekleri yerine getirilmez.

Ek yayınlanma süresi 2: İzin yeniden alınmalıdır

Google, IAB küresel katılımcı listesine (GVL) dahil edilmeden önce TCF 2.0 sürümü ile entegre olan yayıncılar için tasarlanmıştır. Yayıncılar, Google'ın entegrasyonundan önce TCF 2.0 sürümü dışındaki kullanıcılardan Google için izin alacaktır. Google artık entegrasyonunu resmi olarak başlatmış bulunduğundan, TCF 2.0 sürümünü kullanan kullanıcılardan tekrar izin alınacaktır. Bununla birlikte yayıncılar, ek yayınlanma süresi içinde bu işlemin yapılacağı zamanı seçebilirler.

Ek yayınlanma süresi 2, kullanıcıdan izin alınması gerektiğinde uygulanacaktır. Son kez 13 aydan uzun bir süre önce kullanıcıdan izin aldıysanız, bu ek yayınlanma süresini kullanarak kullanıcının iznini yeniden almalısınız.

Bu ek yayınlanma süresi boyunca, mevcut kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar, kişiselleştirilmiş reklamlar için reklam teknolojisi sağlayıcı denetimleri de dahil olmak üzere para kazanma özelliğini etkilemeden kullanılabilir. Ek yayınlanma süresi sona erdiğinde reklam istekleri yerine getirilmez.

Ek yayınlanma süresi 3: Global kapsam veya grup dışı kapsam

Global kapsamı ve grup dışı kapsamı (Ad Manager, AdMob, AdSense) içeren TC dizelerini ele almak amacıyla oluşturulmuştur. Google, bu reklam istekleri için reklamları TC dizesine uygun ve Google politikalarına tabi olacak şekilde yayınlar. Ancak bu sorunu düzeltmek için ek yayınlanma süresi kullanılmalıdır.

Bu ek yayınlanma süresi boyunca, söz konusu reklam istekleri için reklamları TC dizesine uygun ve Google politikalarına tabi olacak şekilde yayınlarız. 150 günlük ek süre sona erdiğinde, TC dizesinde "Grup dışı" veya "Global kapsam" ifadesi belirtilmişse reklam yayınlanmaz.

 

Sorun giderme

Yayıncıların yanlış yapılandırılmış IAB TCF 2.0 sürümü entegrasyonlarını düzeltmelerine yardımcı olmak için en yaygın TC dizesi hata türleri ve ilgili sorun giderme önerilerine yönelik aşağıdaki tabloları oluşturduk. Tabloları, hata ile ilgili hangi ek yayınlanma süresinin (varsa) uygulandığını belirlemek için de kullanmalısınız.

Reklam isteği düzeyinde ortaya çıkan sorunları ve ilgili sistem davranışını anlamak için aşağıdaki tabloları kullanın.

Ek yayınlanma süresi yoktur, reklamlar yayınlanmaz

Bu senaryolar her zaman iptal edilmiş ve yerine getirilmemiş reklam istekleriyle sonuçlanır, ayrıca herhangi bir ek yayınlanma süresi almaz. Belirli bir istekte birden fazla hata olsa bile her zaman diğer hata türlerine göre önceliklidir.

Senaryo Açıklama Yapılması önerilen işlem
1.1 Google'ın, tedarikçi firma olarak rıza veya meşru menfaat kapsamında gösterilmesi yasaktır. Kullanıcının tedarikçi firma olarak Google'ı kasten reddettiğini, CMP uygulaması hatalarının meydana gelip gelmediğini veya yayıncı kısıtlamaları olup olmadığını onaylayın.
1.2 AEA ülkeleri ve Birleşik Krallık için 1. Amaç izni verilmez.

Kullanıcının bilerek 1. Amaca izin verip vermediğini veya bunun CMP uygulama hatalarından mı kaynaklandığını onaylayın.

Almanya'daki yayıncılar, kullanıcılardan izin istemedikleri takdirde PublisherCC ve PurposeOneTreatment alanlarını doğru şekilde ayarladıklarından emin olmalıdır.
1.3 1. Amaç için izni vardır, ancak Temel Reklamlar için yasal dayanaklardan yoksundur.

Kullanıcının meşru menfaatleri başka amaçlar doğrutusunda kasten reddedip reddetmediğini veya bunun CMP uygulama hatalarından mı kaynaklandığını onaylayın.

Ek yayınlanma süresi 0: Yanlış yapılandırma

Ek yayınlanma süresi 0 uygulandığında:

 • Yayıncılar, ek yayınlanma süresinin ilk 60 günü boyunca para kazanma özelliğini etkilemeden hatalı yapılandırma sorunlarını düzeltebilir.
 • Ek yayınlanma süresinin geri kalanında, mevcut kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklam ayarlarından bağımsız olarak kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanır.

Ek yayınlanma süresi sona erdiğinde reklam istekleri yerine getirilmez.

Hata Açıklama Yapılması önerilen işlem
2.1a Etiket veya SDK, CMP durumunun kaba kod, yükleniyor veya hata olması nedeniyle TC dizesi almıyor.

Reklam isteği göndermek için işlevi manuel olarak çağırıyorsanız yanıtın getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' VEYA 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' olduğundan emin olun. Bunlar, CMP'nin kullanıcıya izinle ilgili bir seçenek sağlamaya hazır olduğunu gösterir.

Reklam isteği göndermek amacıyla işlevi manuel olarak çağırmıyorsanız CMP ile birlikte çalışarak getTCData desteğinin uygulandığından ve kullanıcı izninin API ile kullanılmaya hazır olduğunu göstermek için TCData.eventStatus = 'tcloaded' VEYA 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' değerinin döndürüldüğünden emin olun.

2.1b

Her iki koşul da karşılanır:

 • CMP'ler &gdpr=1 olarak ayarlandı
 • &gdpr_consent= istekte mevcut, ancak TC dizesi boş.
CMP'nizden, API'lerinin IAB TCF teknik özelliklerine göre doğru şekilde uygulandığını kontrol etmesini isteyin.
2.2a

TC dizesi, base64 olarak kodlanmadığı için ayrıştırılamıyor.

Örnek: “2”

CMP'ler (veya yayıncılar), base64 şifrelenmiş verilerini yalnızca gdpr_consent= parametrelerinde göndermelidir.
2.2b

TC dizesi, kod çözme hatası nedeniyle ayrıştırılamıyor.

Örnek: Yanlış bit sayısı içermekte

CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
2.2c

Bir veri hatası nedeniyle TC dizesi ayrıştırılamıyor.

Örnek: Yanlış zaman damgası, tedarikçi kimliği çok büyük

CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.

Ek yayınlanma süresi 1: TC dizesi sorunları

TC dizesinde bir reklam isteğiyle ilişkili ilgili sorunlar olduğunda bu kategorideki sorunlara ek yayınlanma süresi 1 uygulanır. Ek yayınlanma süresi boyunca, reklam istekleri mevcut ayarlar kullanılarak kişiselleştirilmemiş reklamlarla yerine getirilmeye devam eder. 150 günlük ek yayınlanma süresi sona erdiğinde, reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez.

Hata Açıklama Yapılması önerilen işlem
3.1 Geçersiz CMP kimliği.

IAB tarafından doğrulanmış bir CMP'nin kullanıldığından ve kimliğinin TC dizelerinde doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

TC dizesi oluşturulduğunda bir CMP geçerliyse ancak daha sonra IAB tarafından silindiyse, geçerli bir CMP kullanarak izni yeniden almanız gerekir.

3.2 TC dizesi 13 aydan uzun bir süre önce oluşturulmuş. CMP, eski TC dizesini silmeli ve izni yeniden almalıdır.
3.3 TC dizesi son kez 13 aydan uzun bir süre önce güncellenmiş. CMP, eski TC dizesini silmeli ve izni yeniden almalıdır.

Ek yayınlanma süresi 2: İzin yeniden alınmalıdır

Ek yayınlanma süresi 2, kullanıcıdan izin alınması gerektiğinde uygulanacaktır. Kullanıcıdan son kez 13 aydan uzun bir süre veya Google'ın GVL'ye katılmasından önce izin aldıysanız, bu ek yayınlanma süresini kullanarak kullanıcının iznini yeniden almalısınız.

Bu ek yayınlanma süresi boyunca, mevcut kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar, kişiselleştirilmiş reklamlar için reklam teknolojisi sağlayıcı denetimleri de dahil olmak üzere para kazanma özelliğini etkilemeden kullanılabilir. 150 günlük ek yayınlanma süresi sona erdiğinde, reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez.

Hata Açıklama Önerilen işlem
4.1 TC dizesi, Google'ın henüz listelenmediği bir GVL sürümü kullanılarak oluşturulmuştur. GVL'nin artık Google'ı içeren güncellenmiş sürümünü kullanarak yeniden izin alın.

Ek yayınlanma süresi 3: Global kapsam ve grup dışı kapsam

Ek yayınlanma süresi 3, global kapsam ve grup dışı kapsamla ilgili sorunlar olduğunda uygulanır (Ad Manager, AdMob, AdSense).

Bu ek yayınlanma süresi boyunca, söz konusu reklam istekleri için reklamları TC dizesine uygun ve Google politikalarına tabi olacak şekilde yayınlarız. 150 günlük ek süre sona erdiğinde, TC dizesinde "Grup dışı" veya "Global kapsam" ifadesi belirtilmişse reklam yayınlanmaz.

Hata Açıklama Önerilen işlem
5.1 TC dizesi, Grup Dışı izinlere izin veriyor. CMP'nizden Grup Dışı sinyalleri TC dizelerinden kaldırmasını isteyin.
5.2 Global kapsamlı TC dizesi. CMP'den dizelerinizi hizmete özel olacak şekilde güncellemesini isteyin.

Ek yayınlanma süresi yok, reklamlar yayınlanmaya devam ediyor

Ek yayınlanma süresi uygulanmaz. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar, para kazanma özelliğini etkilemeden mevcut ayarlar kullanılarak yayınlanmaya devam eder.

Hata Açıklama Önerilen işlem
6.1 TC dizesi sürümü 1 veya 1.1 (1.0 sürümü dizesi) şeklinde. CMP, TCF 2.0 sürümü dizeleri göndermelidir.

Ek yayınlanma süresi yok, sorunları Google çözer

Bu sorunlar ortaya çıktığında Google gereken yerlerde sorunun etkisini azaltır ve normal TCF işlemiyle devam eder.

Hata Açıklama Önerilen işlem
7.1 gdprApptes tanımlanmamış veya geçersiz ya da çözülemez bir değere ayarlanmış, ancak geçerli bir TC dizesi mevcut. Yok
7.2 TC dizesi, Google'ın sahip olduğu mevcut reklam sunma teknolojisinden daha yeni bir GVL sürümü ile oluşturulmuş. Yok
7.3 Bazı amaçlar, özellikler ve/veya sağlayıcılar izin verilen aralığın dışında (bilinmiyor). Yok
7.4 TC dizesi en yeni GVL'den daha eski bir tcf_policy_version değerine sahip. CMP, eski TC dizesini silmeli ve en yeni GVL'yi kullanarak izni yeniden almalıdır.
7.5

Bir isteğin & gdpr=1 değeri var, ancak istek URL'sinde & gdpr_consent parametresi mevcut değil.

Yok
7.6 Geçersiz yayıncı ülke kodu, ancak 1. Amaç için izin mevcut.  CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
7.7 Geçersiz dil kodu. CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
7.8 TC dizesi sürümü alanı 1 veya 2 şeklinde değil. CMP, TCF 2.0 sürümü dizeleri göndermelidir.
7.9 AC dizesi sürümü 1 değil. CMP, AC dizesi sürümünü 1 olarak ayarlamalıdır.

Ek yayınlanma süresi yok, AC dizesi sorunları söz konusu

Bu sorunlar söz konusu olduğunda Google, Ek İzin (AC) dizesini geçersiz olarak değerlendirir ve TC dizesi dışında başka satıcılar dikkate alınmaz.

Hata Açıklama Önerilen işlem
8.1 AC dizesi, sürüm ayırıcısını (~) kullanmıyor. CMP, sürüm numarasını izin verilen satıcılar listesinden ayırmak için AC dizesinin ikinci karakteri olarak "~" kullanmalıdır.
8.2 AC dizesi, beklenen biçimlendirmeye uymayan bir satıcı listesi içerir (int64'lerin listesi ' . ' ile ayrılır) CMP, AC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın