Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

AdMob ve AdSense program politikaları

TCF 2.0 sürümü uygulamasında sorun giderme

IAB Europe, IAB Tech Lab ve ortak üye şirketlerle birlikte geliştirdiği Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi'nin (TCF) 2.0 sürümüne son şeklini verdi. Google, TCF 2.0'ı artık tam olarak destekliyor.

Google, IAB Europe Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi 2.0 sürümünün yayınlanmasıyla ilgili hatalar ve yanlış yapılandırmaları yönetmeleri için yayıncılara zaman tanıma amacıyla, yayıncılara tespit edilen hataların raporunu sağlayacak ve ilgili hataları çözmek için 150 günlük bir ek yayınlanma süresi tanıyacaktır.


Bu makalede, TCF 2.0 sürümü uygulama hatalarının nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Örneğin:


Güncellenen yönergeler

Güncellemeler

Sık karşılaşılan hatalar için düzeltmeler

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek Ad Manager, AdSense ve AdMob'da en sık karşılaşılan hatalardan bazılarını giderebilirsiniz:

Para kazandırmayan TC dizeleriyle kullanıcılardan yeniden izin istemeyi deneyin
(Hata 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 ve 6.1)

İlgili hatalar

Hata 1.1. Bu yönergeler hata 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 ve 6.1'e de uygulanabilir.

Güncellenen yönergeler

Kullanıcılardan yeniden izin istemeyi deneyin.

Gerekçe

Daha önce grup dışı, global kapsamlı dizeler, geçersiz CMP kimlikleri (testlerden), geçersiz GVL kimlikleri (testlerden) kullanan veya uygulamalarının herhangi bir noktasında uygun izne sahip satıcı olarak Google'ı kullanmayan yayıncılar, yeniden izin isteme seçeneğinden yararlanacaktır.

Hata 1.1, 1.2, 1.3: Bu hataların, trafiğin önemli bir kısmını teşkil edip etmediğini kontrol etmek önemlidir. Böyle bir durum söz konusuysa CMP tarafında sorun olabileceği ihtimalini dikkate alın. Ayrıca, ilgili izinlere VE meşru menfaate sahip bir sağlayıcı (sağlayıcı kimliği: 755) olmasının yanı sıra Google'a gerekli amaçlar doğrultusunda izin verildiğinden emin olun.

IAB spesifikasyonu

IAB spesifikasyonları uyarınca CMP'ler izin dizelerini 13 ay boyunca önbelleğe alabilir.

Bazı CMP'ler daha önce ilk izin tarihini koruyup tarihi uzatmıştır. Bu uygun değildir. İzin tarihi, belirli bir izin dizesi için her seferinde yeni tarih olmalıdır.
Önerilen: CMP'nizin AddEventHandler çağrılarını 500 ms içinde döndürmesini sağlayın
(Hata 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b ve 2.2c)

İlgili hatalar

Hata 2.1a. Bu yönergeler hata 2.1b, 2.2a, 2.2b ve 2.2c'ye de uygulanabilir.

Güncellenen yönergeler

Artık bir zaman aşımı koşulu olmasa da CMP'lerin, çağrıları hemen AddEventListener getTCData'ya döndürdüklerinden emin olmak için uygulamalarını yakından incelemelerini öneririz.

CMP yanıt vermezse istek için para kazanma özelliği devre dışı bırakılabilir.

Gerekçe

Google, bir CMP'nin AddEventListener işlevine hemen yanıt vermesi gerektiğini belirten IAB spesifikasyonuna uyar. CMP hemen yanıt vermezse istek için para kazanma özelliği devre dışı bırakılabilir.

Ayrıca CMP yanıtları, reklam isteğinin ne kadar kısa sürede oluşturulabileceğini etkileyen etkinlik zincirinin bir parçasıdır. Sayfa yükleme ile reklam istekleri arasında geçen sürenin kısaltılması yayıncı için kaybedilen gösterimlerin azalmasını sağlar.

IAB spesifikasyonu

Geçerli IAB spesifikasyonu: IAB AddEventListener spesifikasyonu (GitHub'da)

CMP durumunun loading, CMP'nin TC verilerinin ise eksik olması halinde bile, geçerli TC verileriyle gerçekleştirilen kayıttan hemen sonra AddEventListener geri çağırması yapılmalıdır. Bu işlem, çağrı komut dosyasının kayıtlı listenerId değerine erişmesini sağlar. Ayrıca her TC dizesi değişikliğinde dize RemoveEventListener kullanılarak kaldırılmadığı sürece geri çağırma yapılmalıdır.

Hata raporu

TC dizesinde, sitelerinden ya da uygulamalarından bir veya daha fazlasıyla ilişkili bir sorun algıladığımızda yayıncıları ürün kullanıcı arayüzünde bilgilendiririz. Yayıncılar, hesaplarındaki "AB kullanıcı izni" sayfasında, son 7 gün içinde tespit edilen hataların ayrıntılı bir raporunu indirmek için TCF hata raporunu indir seçeneğini tıklayabilir.

Bu rapor, yalnızca son 7 gün içinde hata tespit edilirse kullanılabilir.
"AB kullanıcı izni" sayfasına ve TCF hata raporuna erişmek için:
  • Ad Manager: Yönetici ardından AB kullanıcı izni'ni tıklayın.
  • AdMob ve AdSense: Engelleme kontrolleri ardından AB kullanıcı izni'ni tıklayın.

Rapor, algılanan hataların her biri hakkında aşağıdaki bilgileri içerir: 

  • Alan adı/MobileAppID: Yanlış yapılandırılmış site veya mobil uygulama.
  • Reklam birimi yolu: Hatayla ilişkili reklam birimi.
  • Hata kodu: Hataya atanan kod.
  • Hata sayısı: Algılanan hatayı içeren ve önceki hafta boyunca gözlemlenen sorguların sayısıdır.
  • Son algılanan tarih: Hatanın algılandığı son tarih. 

Yayıncılar, aşağıdaki sorun giderme tablolarında yapılması önerilen işlemleri bulmak ve hataları çözmek için raporda listelenen hata kodlarını kullanabilir.

Sorun giderme

Yayıncıların yanlış yapılandırılmış IAB TCF 2.0 sürümü entegrasyonlarını düzeltmelerine yardımcı olmak amacıyla en yaygın TC dizesi hata türleri ve ilgili sorun giderme önerileri için aşağıdaki tabloları oluşturduk.

Reklam isteği düzeyinde ortaya çıkan sorunları ve ilgili sistem davranışını anlamak için bu tabloları kullanın.

Sınırlı izin senaryoları

1.1 ve 1.3 senaryoları her zaman reklam isteğinin iptal edilmesiyle veya yerine getirilmemesiyle sonuçlanır. 1.2 senaryosu için durum farklıdır. İlgili istekte birden çok hata olması durumunda bile her üç senaryo da yapılandırma hatalarına kıyasla önceliklidir.

Senaryo Açıklama Yapılması önerilen işlem
1.1 Google'ın, sağlayıcı olarak rıza veya meşru menfaat kapsamında gösterilmesi yasaktır. Reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez. Kullanıcının sağlayıcı olarak Google'ı kasten reddedip reddetmediğini, CMP uygulaması hatalarının meydana gelip gelmediğini veya yayıncı kısıtlamaları olup olmadığını kontrol edin.
1.2 AEA ülkeleri ve Birleşik Krallık için 1. Amaç izni verilmez.

Kullanıcının bilerek 1. Amaca izin verip vermediğini veya bunun CMP uygulama hatalarından mı kaynaklandığını onaylayın.

Almanya'daki yayıncılar, kullanıcılardan izin istemedikleri takdirde PublisherCC ve PurposeOneTreatment alanlarını doğru şekilde ayarladıklarından emin olmalıdır.
1.3 1. Amaç için izni vardır ancak Temel Reklamlar için yasal gerekçeye sahip değildir. Reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez.

Kullanıcının meşru menfaatleri başka amaçlar doğrultusunda kasten reddedip reddetmediğini veya bunun CMP uygulama hatalarından mı kaynaklandığını kontrol edin.

Yanlış yapılandırma

Yanlış yapılandırma hataları varsa reklam istekleri yerine getirilmez.

Hata Açıklama Yapılması önerilen işlem
2.1a Etiket veya SDK, CMP durumunun kaba kod, yükleniyor veya hata olması nedeniyle TC dizesi almıyor.

Reklam isteği göndermek için işlevi manuel olarak çağırıyorsanız yanıtın getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' VEYA 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' olduğundan emin olun. Bunlar, CMP'nin kullanıcıya izinle ilgili bir seçenek sağlamaya hazır olduğunu gösterir.

Reklam isteği göndermek amacıyla işlevi manuel olarak çağırmıyorsanız CMP ile birlikte çalışarak getTCData desteğinin uygulandığından ve kullanıcı izninin API ile kullanılmaya hazır olduğunu göstermek için TCData.eventStatus = 'tcloaded' VEYA 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' değerinin döndürüldüğünden emin olun.

2.1b

Her iki koşul da karşılanır:

  • CMP'ler &gdpr=1 olarak ayarlandı
  • &gdpr_consent= istekte mevcut, ancak TC dizesi boş.
CMP'nizden, API'lerinin IAB TCF teknik özelliklerine göre doğru şekilde uygulandığını kontrol etmesini isteyin.
2.2a

TC dizesi, base64 olarak kodlanmadığı için ayrıştırılamıyor.

Örnek: “2”

CMP'ler (veya yayıncılar), base64 şifrelenmiş verilerini yalnızca gdpr_consent= parametrelerinde göndermelidir.
2.2b

TC dizesi, kod çözme hatası nedeniyle ayrıştırılamıyor.

Örnek: Yanlış bit sayısı içermekte

CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
2.2c

Bir veri hatası nedeniyle TC dizesi ayrıştırılamıyor.

Örnek: Yanlış zaman damgası, tedarikçi kimliği çok büyük

CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.

TC dizesiyle ilgili sorunlar

TC dizesindeki, reklam isteğiyle ilişkili sorunlar. Reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez.

Hata Açıklama Yapılması önerilen işlem
3.1 Geçersiz CMP kimliği.

IAB tarafından doğrulanmış bir CMP'nin kullanıldığından ve kimliğinin TC dizelerinde doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

TC dizesi oluşturulduğunda bir CMP geçerliyse ancak daha sonra IAB tarafından silindiyse, geçerli bir CMP kullanarak izni yeniden almanız gerekir.

3.2 Artık kullanılmıyor. Önceki anlamı: TC dizesi 13 aydan uzun bir süre önce oluşturuldu. CMP, eski TC dizesini silmeli ve izni yeniden almalıdır.
3.3 TC dizesi son kez 13 aydan uzun bir süre önce güncellendi. CMP, eski TC dizesini silmeli ve izni yeniden almalıdır.

Yeniden izin alınmalıdır

Kullanıcıdan izin alınmalıdır. 13 aydan uzun bir süre önce veya Google'ın GVL'ye katılmasından önce izin aldıysanız kullanıcıdan yeniden izin almanız gerekir. Aksi takdirde reklam istekleri iptal edilir ve yerine getirilmez.

Hata Açıklama Önerilen işlem
4.1 TC dizesi, Google'ın henüz listelenmediği bir GVL sürümü kullanılarak oluşturulmuştur. Artık Google'ın da yer aldığı güncel GVL sürümünü kullanarak yeniden izin alın.

Global kapsam ve bant dışı kapsam

Global kapsam ve bant dışı kapsamla ilgili sorunlar (Ad Manager, AdMob, AdSense). TC dizesinde "Bant dışı" veya "Global kapsam" ifadesi belirtilmişse reklam yayınlanmaz.

Hata Açıklama Önerilen işlem
5.1 TC dizesi, Grup Dışı izinlere izin veriyor. CMP'nizden Grup Dışı sinyalleri TC dizelerinden kaldırmasını isteyin.
5.2 Global kapsamlı TC dizesi. CMP'den TC dizelerinizi hizmete özel olacak şekilde güncellemesini isteyin.

Yayınlanmaya devam eden reklamlar

Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar, para kazanma özelliğini etkilemeden mevcut ayarlar kullanılarak yayınlanmaya devam eder.

Hata Açıklama Önerilen işlem
6.1 TC dizesi sürümü 1 veya 1.1 (1.0 sürümü dizesi) şeklinde. CMP, TCF 2.0 sürümü dizeleri göndermelidir.

Google'ın ele alacağı sorunlar

Bu sorunlar ortaya çıktığında Google gereken yerlerde sorunun etkisini azaltır ve normal TCF işlemiyle devam eder.

Hata Açıklama Önerilen işlem
7.1 gdprApptes tanımlanmamış veya geçersiz ya da çözülemez bir değere ayarlanmış, ancak geçerli bir TC dizesi mevcut. Yok
7.2 TC dizesi, Google'ın sahip olduğu mevcut reklam sunma teknolojisinden daha yeni bir GVL sürümü ile oluşturulmuş. Yok
7.3 Bazı amaçlar, özellikler ve/veya sağlayıcılar izin verilen aralığın dışında (bilinmiyor). Yok
7.4 TC dizesi en yeni GVL'den daha eski bir tcf_policy_version değerine sahip. CMP, eski TC dizesini silmeli ve en yeni GVL'yi kullanarak izni yeniden almalıdır.
7.5

Bir isteğin & gdpr=1 değeri var, ancak istek URL'sinde & gdpr_consent parametresi mevcut değil.

Yok
7.6 Geçersiz yayıncı ülke kodu, ancak 1. Amaç için izin mevcut.  CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
7.7 Geçersiz dil kodu. Yalnızca sınırlı reklamlar yayınlanır. CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
7.8 TC dizesi sürümü alanı 1 veya 2 şeklinde değil. Yalnızca sınırlı reklamlar yayınlanır. CMP, TC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.
7.9 AC dizesi sürümü 1 değil. CMP, Eİ dizesi sürümünü 1 olarak ayarlamalıdır.

Eİ dizesi sorunları

Bu sorunlar söz konusu olduğunda Google, Ek İzin (Eİ) dizesini geçersiz olarak değerlendirir ve TC dizesi dışında başka satıcılar dikkate alınmaz.

Hata Açıklama Önerilen işlem
8.1 AC dizesi, sürüm ayırıcısını (~) kullanmıyor. CMP, sürüm numarasını izin verilen satıcılar listesinden ayırmak için AC dizesinin ikinci karakteri olarak "~" kullanmalıdır.
8.2 AC dizesi, beklenen biçimlendirmeye uymayan bir satıcı listesi içerir (int64'lerin listesi ' . ' ile ayrılır) CMP, AC dizesi uygulama hatalarını düzeltmelidir.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
"AdMob Sayfam": AdMob'da başarılı olmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş Yardım sayfanız.

Hesabınızla alakalı bilgileri içeren kişiselleştirilmiş Yardım sayfası AdMob Sayfam'ın yakın zamanda yenilenen haliyle tanışın. Hesap sağlığınızı daha iyi koruyabilir, gerekli kurulumların tamamlandığından emin olabilir ve uygulamalarınız için doğru optimizasyon ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.

Daha fazla bilgi

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73175