การแจ้งเตือน

รับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ เห็นประสิทธิภาพในการทำงานของบัญชีและความสมบูรณ์ในการตั้งค่าต่างๆ ใน "หน้า AdMob ของฉัน" ที่ได้รับการปรับปรุงนี้

แอป

ตั้งค่าแอปใน AdMob

หากต้องการสร้างรายได้จากแอปใน AdMob คุณต้องตั้งค่าแอป #monetizeapps #appsetup ก่อน

ขั้นตอนแรกในการสร้างรายได้จากแอปด้วย AdMob ก็คือการตั้งค่าแอป  แอปใหม่ทุกแอปต้องได้รับการตรวจสอบความพร้อมของแอปก่อนจึงจะแสดงโฆษณาได้อย่างสมบูรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบความพร้อมของแอป 

การตั้งค่าแอปมี 2 วิธีดังนี้

 • เผยแพร่: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณได้ทดสอบแอปแล้ว และเชื่อว่าแอปพร้อมแสดงโฆษณา หากแอปของคุณเผยแพร่ใน App Store ที่ AdMob รองรับและคุณลิงก์ App Store ในบัญชี AdMob แล้ว ระบบจะตรวจสอบแอปโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าใน AdMob ดูวิธีติดตามสถานะการตรวจสอบและการแสดงโฆษณาของแอป 
 • ไม่เผยแพร่: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณยังต้องทดสอบแอป หรือหากแอปอยู่ใน App Store ที่ AdMob ไม่รองรับ โปรดทราบว่าคุณจะต้องกลับมาที่ AdMob และลิงก์แอปกับ App Store ที่รองรับเพื่อให้แอปมีสถานะเป็นเผยแพร่และมีสิทธิ์รับการตรวจสอบ 

ตั้งค่าแอปที่เผยแพร่แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ที่ https://apps.admob.com
 2. คลิกแอปในแถบด้านข้าง
 3. คลิกเพิ่มแอป
 4. เลือกแพลตฟอร์มของแอป (Android หรือ iOS) 
 5. เลือกใช่ แอปนี้แสดงอยู่ใน App Store ที่รองรับ
 6. คลิกต่อไป
แอปที่แสดงใน Google Play หรือ Apple App Store
 1. ค้นหาแอปตามชื่อแอป ชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รหัสแอป หรือ URL ของ App Store 
  หมายเหตุ: หากคุณเผยแพร่แอปแต่ไม่พบแอปใน AdMob ให้ลองค้นหาโดยใช้ URL ของ App Store เพื่อหาแอปของคุณ โดย URL ของ App Store ต้องเข้าถึงได้ในเบราว์เซอร์ 
 2. คลิกเพิ่มข้างแอปที่ต้องการเพิ่ม 
  1. หากแอป Android ของคุณแสดงอยู่ใน Android App Store ของบุคคลที่สามที่รองรับและใช้ชื่อแพ็กเกจเดียวกัน ให้เลือก App Store จากรายการที่ปรากฏ 
   ในขณะนี้ AdMob รองรับ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store และ Xiaomi GetApps

   หากคุณเพิ่ม Android App Store อื่นของบุคคลที่สามด้วย โปรดตรวจสอบว่าชื่อแพ็กเกจตรงกับชื่อที่ใช้ในแอปบน Android App Store อื่นๆ ชื่อแพ็กเกจนี้ใช้สําหรับการตรวจสอบความพร้อมของแอป ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้ระบุแอปได้อย่างถูกต้อง

 3. คลิกต่อไป 
 4. ระบบจะเติมชื่อแอปและชื่อแพ็กเกจ Android หรือรหัส Apple Store โดยอัตโนมัติ
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้เมตริกผู้ใช้สําหรับแอปนี้
 6. คลิกเพิ่มแอป
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลิงก์แอปส่วนตัวใน Google Play กับ AdMob แอป Android ทั้งหมดจะต้องมีให้บริการในสาธารณะในร้านค้าที่รองรับจึงจะลิงก์กับ AdMob ได้
แอปที่แสดงใน App Store อื่นๆ ของ Android เท่านั้น (ไม่ใช่ใน Google Play)
 1. เลือก App Store ของบุคคลที่สามที่รองรับซึ่งมีแอปของคุณแสดงอยู่
  ในขณะนี้ AdMob รองรับ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store และ Xiaomi GetApps

  หากคุณแสดงแอปใน App Store ที่เรายังไม่รองรับ เราขอแนะนําให้เปลี่ยนไปแสดงใน App Store ที่รองรับแทน หรือทำตามวิธีตั้งค่าแอปที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือแอปที่แสดงใน App Store ที่ไม่รองรับ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถตรวจสอบแอปที่แสดงใน App Store ที่ไม่รองรับ และระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา 

  อินเทอร์เฟซ AdMob ที่แสดงวิธีเพิ่มแอป โปรดทราบว่าแอปของคุณจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา เว้นแต่จะแสดงอยู่ใน Google Play หรือ Apple App Store
 2. คลิกต่อไป 
 3. ป้อนชื่อแพ็กเกจสําหรับแอปของคุณ โปรดทราบว่าชื่อแพ็กเกจต้องคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และต้องตรงกับชื่อแพ็กเกจใน App Store ทุกประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อแพ็กเกจ
 4. ป้อนชื่อแอปซึ่งควรตรงกันกับชื่อที่ใช้ใน App Store ซึ่งมีแอปนั้นอยู่ ข้อมูลนี้อาจนําไปใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของแอป  
 5. ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้เมตริกผู้ใช้สําหรับแอปนี้
 6. คลิกเพิ่มแอป 
หากจําเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงหลังจากลิงก์แอปกับ App Store แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแพ็กเกจหรือรหัสร้านค้าของแอปได้ คุณยังยกเลิกการลิงก์แอปจาก App Store ทั้งหมดได้ด้วย 

ตั้งค่าแอปที่ยังไม่ได้เผยแพร่

เลือกตัวเลือกนี้หากแอปของคุณยังไม่แสดงอยู่ใน App Store หรือหาก AdMob ไม่รองรับ App Store ที่แอปของคุณแสดงอยู่ การเพิ่มแอปที่ไม่ได้เผยแพร่จะช่วยในการตั้งค่าและการทดสอบแอปก่อนเปิดตัวแอปใน App Store

โปรดทราบว่าระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณาของแอปที่แสดงใน App Store ที่ไม่รองรับ จนกว่าแอปจะแสดงและลิงก์กับ App Store ที่ AdMob รองรับ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ที่ https://apps.admob.com
 2. คลิกแอปในแถบด้านข้าง
 3. คลิกเพิ่มแอป
 4. เลือกแพลตฟอร์มของแอป (iOS หรือ Android) 
 5. เลือกไม่
 6. ป้อนชื่อแอปซึ่งควรตรงกันกับชื่อที่ใช้ใน App Store ซึ่งมีแอปนั้นอยู่ ข้อมูลนี้อาจนําไปใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของแอป
 7. ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้เมตริกผู้ใช้สําหรับแอปนี้
 8. คลิกเพิ่ม

เมื่อเผยแพร่และแสดงแอปใน App Store ที่ AdMob รองรับแล้ว คุณจะต้องกลับไปที่ AdMob แล้วลิงก์แอปกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน App Store 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลิงก์แอปส่วนตัวใน Google Play กับ AdMob แอป Android ทั้งหมดจะต้องมีให้บริการในสาธารณะในร้านค้าที่รองรับจึงจะลิงก์กับ AdMob ได้

ระบบจะจำกัดจำนวนโฆษณาของแอปจนกว่าแอปจะได้รับการอนุมัติในกระบวนการตรวจสอบความพร้อมของ AdMob เพื่อให้แอปได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย AdMob คุณจะต้องแสดงแอปใน App Store ที่ AdMob รองรับ และลิงก์ App Store ดังกล่าวในบัญชี AdMob ด้วย 

หากไม่เห็น App Store ที่ต้องการ 

หากคุณแสดงแอปใน App Store ที่เรายังไม่รองรับ เราขอแนะนําให้เปลี่ยนไปแสดงใน App Store ที่รองรับแทน หรือทำตามวิธีตั้งค่าแอปที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือแอปที่แสดงใน App Store ที่ไม่รองรับ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถตรวจสอบแอปที่แสดงใน App Store ที่ไม่รองรับ และระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา 
 
ในขณะนี้ AdMob รองรับ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store และ Xiaomi GetApps

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก