Zasady programów AdMob i AdSense

Centrum zasad

W Centrum zasad AdMob znajdziesz informacje o egzekwowaniu zasad, z którymi wykryliśmy problemy w Twoich aplikacjach lub na koncie.

W Centrum zasad możesz dowiedzieć się:

 • które z Twoich aplikacji są objęte egzekwowaniem zasad;
 • czemu aplikacja narusza zasady;
 • co zrobić, aby aplikacje były zgodne z zasadami programu;
 • jak poprosić o sprawdzenie aplikacji po naprawieniu problemów związanych z egzekwowaniem zasad.

Włącz napisy w swoim języku. Naciśnij przycisk odtwarzania filmu i kliknij Ustawienia. Następnie kliknij Napisy i wybierz swój język. 

Aby otworzyć Centrum zasad, zaloguj się na konto AdMob i kliknij Centrum zasad.

Przejdź do Centrum zasad

Aplikacje z problemami

Na stronie głównej Centrum zasad znajdziesz przegląd aplikacji, których dotyczy problem. Sekcja Aplikacje z problemami zawiera następujące informacje:

 • Aplikacja: aplikacja, w której występują problemy z egzekwowaniem zasad.
 • Stan aplikacji: stan aplikacji, w której występuje problem – informacja o ewentualnym ostrzeżeniu, a także ograniczeniu lub wyłączeniu wyświetlania reklam.
 • Wymagane rozwiązanie: informacja o tym, czy wykryte problemy wymagają Twojej interwencji. Jeśli strona narusza zasady, w tej kolumnie zobaczysz komunikat „Tak”.
 • Problemy: przyczyna obecnego stanu aplikacji.
 • Data wprowadzenia: data wykrycia problemów związanych z egzekwowaniem zasad i dzień, w którym przypisaliśmy ten stan do Twojej aplikacji.

Kliknij Strzałka w dół obok aplikacji, by dowiedzieć się więcej o problemach związanych z wyświetlaniem reklam i sposobach ich rozwiązywania.

Wskazówka: aby dowiedzieć się więcej o procedurze egzekwowania zasad i o tym, jak rozwiązać problemy, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów, które mogą wpływać na wyświetlanie reklam, za pomocą Centrum zasad.

Problemy na poziomie konta

Jeśli masz problem na poziomie konta, na poziomie konta pojawi się sekcja z problemami zawierająca następujące informacje:

 • Stan konta: informacja, czy wyświetlanie reklam zostało ograniczone albo wyłączone. Ten stan dotyczy całego konta Ma on wpływ na wszystkie Twoje aplikacje.
 • Problemy: przyczyna obecnego stanu konta.
 • Data wprowadzenia: data wykrycia problemów związanych z egzekwowaniem zasad i dzień, w którym przypisaliśmy ten stan do Twojego konta.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem