Правила на програмите AdMob и AdSense

Използване на Funding Choices като платформа за управление на получаването на съгласие за версия 2.0 на TCF на IAB

Funding Choices е платформа за управление на получаването на съгласие (СМР), която се интегрира с рекламните услуги на Google, за да Ви помага да събирате съгласие от потребители с оглед разпоредбите за спазване на поверителност. Това решение е одобрено от версия 2.0 на Рамката за прозрачност и съгласие (TCF) за ОРЗД, създадена от Бюрото за интерактивна реклама (IAB). Когато се използва за управление на получаването на съгласие за реклами, показвани посредством Ad Manager или AdMob, Funding Choices се интегрира с рекламните услуги на Google, за да Ви помага да събирате съгласие от потребителите си.

За да започнете да използвате Funding Choices, за да управлявате съгласието на сайтовете и приложенията си:

  1. Кликнете върху Поверителност и съобщения and then Към Funding Choices, за да настроите профил в програмата.
    За потребителите на Ad Manager разрешенията за роля на потребителя „Преглеждане на настройките за съгласие на потребителите в ЕС и ССРА“ и „Редактиране на настройките за съгласие на потребителите в ЕС и ССРА“ са задължителни за достъп до тази опция.
  2. Когато Funding Choices се отвори в нов раздел или прозорец, изпълнете подканите, за да започнете да създавате съобщението си за получаване на съгласие.
Можете да използвате API на Funding Choices за маркери, които не са на Google. Маркерите на Google ще се съобразят с настройките на доставчика на рекламни технологии.

Към Помощния център на Funding Choices

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си