Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

GDPR-oversigt og vejledning

Udgiverintegration med IAB TCF v2.0

Google vil deltage i IAB Europes forskrifter for gennemsigtighed og samtykke v2.0 og overholde specifikationerne og politikkerne. Vi begynder at læse og videresende TC-strengen for alle annonceanmodninger fra og med det tidspunkt, hvor IAB fuldfører overgangen fra TCF v1.1 til v2.0. Indtil da vil der ikke være nogen ændring i vores eksisterende adfærd for annoncevisning, hvis en udgiver implementerer en administrationsplatform for samtykke (CMP, Consent Management Platform), der integrerer IAB TCF v2.0 (medmindre udgiveren aktiverer en betaversion – yderligere oplysninger følger).

Der er nogle vigtige implementeringsoplysninger, som udgivere skal huske, hvis de vælger at bruge IAB TCF v2.0.

Det er ikke påkrævet, at du som udgiver bruger IAB TCF v2.0. Du kan fortsat bruge andre metoder til at overholde vores samtykkepolitik for brugere i EU.

For at integrere med IAB TCF v2.0 skal en udgiver implementere en TCF v2.0-registreret CMP i sin app. CMP'en opretter TC-strengen (Transparency & Consent, gennemsigtighed og samtykke) og lagrer den lokalt. Derefter bruger Googles SDK'er den TC-streng, de henter fra det lokale lager.

Du skal installere Google Mobile Ads SDK (v19.0.0 eller nyere til Android, v7.60.0 eller nyere til iOS) for at kunne bruge IAB TCF v2.0-funktionerne til dine apps.

Hvis du ikke har samtykke til Google for formål 1 (lagre og/eller få adgang til oplysninger på en enhed), skal du ikke kalde Googles annoncetag.

Generel vejledning

Hvis du allerede har implementeret en IAB TCF v2.0-registreret CMP i din app, begynder AdMob automatisk at bruge TC-strengen fra CMP'en, uden det er nødvendigt at konfigurere yderligere.

Eventuelle valg af leverandører i din IAB's TCF v2.0-registrerede CMP tilsidesætter udbydere af annonceteknologi, der er valgt i samtykkeindstillingerne for brugere i EU. Dette gælder også, hvis du har valgt at vise ikke-tilpassede annoncer for alle brugere i EØS via samtykkeindstillingerne for brugere i EU.

Hvis du har angivet ikke-tilpassede annoncer (NPA) i din annonceanmodning, vil vi det i betragtning sammen med det samtykke, som er angivet af TC-strengen, og anvender den mest restriktive indstilling.

 • Overførsel af TC-strengen til tags: GPT, tilbagesendte eksponeringer for GPT og AdSense- og Ad Exchange-tags kommunikerer automatisk med IAB-CMP'en, så TC-strengen videresendes til AdMob uden udgiverkonfiguration. IMA-SDK og Mobile Ads SDK henter, parser og respekterer automatisk TC-strengen fra det lokale lager. For andre tagtyper skal du overføre følgende signaler manuelt: gdpr={0,1} og gdpr_consent={tc string}.
 • Overførsel af TC-strengen til programmatic: IAB-TC-strengen overføres automatisk til Googles programmatic-kanaler, uden det kræver udgiverkonfiguration.
 • Overførsel af TC-strengen til annoncemateriale, der ikke er programmatic: Samarbejd med din annonceudbyder for at finde ud af, om du har brug for yderligere konfiguration af dit annoncemateriale for at sikre, at det bruger TC-strengen korrekt. AdMob understøtter IAB's TCF-makroer (GDPR og GDPR_CONSENT_XXXX), så du kan overføre TC-strengen manuelt til andre leverandører af annoncemateriale efter behov. 
 • Overførsel af TC-streng til formidlingspartnere: IAB's TC-streng vil være tilgængelig i enhedens lokale lager (NSUserDefaults for iOS, eller SharedPreferences for Android) og vil være tilgængelig for alle formidlingspartnere, så de kan modtage, parse og respektere den, når den kaldes i en anmodning for et formidlingsvandfald.

Samtykkepolitikker: Tilpassede og ikke-tilpassede annoncer

Som meddelt i august 2019 har vores samarbejdsvejledning til formål at afspejle kravene i Googles aktuelle politikker, specifikt kravene i vores Samtykkepolitik for brugere i EU og vores politikker vedrørende brug af fingerprinting til identifikation (f.eks. dem, der er omfattet af vores krav med hensyn til visning af annoncer fra tredjepart). Googles politikker gælder fortsat og er i nogle tilfælde mere restriktive end TCF v2.0.

Udgivere skal gennemgå registreringsindstillingerne for de leverandører, de vælger at samarbejde med via TCF v2.0. Følgende krav gælder specifikt, når Google er leverandør i udgiverens CMP.

Google viser tilpassede annoncer, når alle følgende kriterier er opfyldt:

 • Slutbrugeren giver Google samtykke til at:
  • Gemme oplysninger om lagring og/eller adgang på en enhed (formål 1)
  • Oprette en profil for tilpassede annoncer (formål 3)
  • Vælge tilpassede annoncer (formål 4)
 • Hvis Google har legitim interesse (eller samtykke, hvor en udgiver konfigurerer sin CMP til at anmode om det) i at:
  • Vælg basisannoncer (formål 2)
  • Måle annonceeffektivitet (formål 7)
  • Anvende markedsundersøgelser til at generere målgruppeindsigt (formål 9)
  • Udvikle og forbedre af produkter (formål 10)

Hvis samtykkekravene for tilpassede annoncer ikke er opfyldt, viser Google ikke-tilpassede annoncer, når alle følgende kriterier er opfyldt:

 • Slutbrugeren giver Google samtykke til at:
  • Gemme oplysninger om lagring og/eller adgang på en enhed (formål 1)
 • Hvis Google har legitim interesse (eller samtykke, hvor en udgiver konfigurerer sin CMP til at anmode om det) i at:
  • Vælg basisannoncer (formål 2)
  • Måle annonceeffektivitet (formål 7)
  • Anvende markedsundersøgelser til at generere målgruppeindsigt (formål 9)
  • Udvikle og forbedre af produkter (formål 10)

Vi håndterer følgende scenarier i henhold til nedenstående tabel:

Beskrivelse Annoncevisningsadfærd

Manglende samtykke til, at Google må gemme og/eller få adgang til oplysninger på en enhed (formål 1)

I overensstemmelse med vores eksisterende Samtykkepolitik for brugere i EU kræves der samtykke for både tilpassede annoncer og ikke-tilpassede annoncer. I forbindelse med ikke-tilpassede annoncer er det stadig nødvendigt at indhente samtykke til cookies eller id'er for mobilenheder, da ikke-tilpassede annoncer stadig anvender cookies eller id'er for mobilenheder til bekæmpelse af svindel og misbrug, frekvensbegrænsning og sammenlagt annoncerapportering.

Udgivere bør ikke kalde Googles annoncetags.

Hvis der mangler samtykke for Google for formål 1 i TC-strengen, fjerner Google annonceanmodningen, og der vises ingen annoncer.

Globalt omfang eller Uden for båndet

I henhold til vores eksisterende samtykkepolitik for brugere i EU skal du tydeligt identificere alle parter, der muligvis indsamler, modtager eller bruger slutbrugernes personoplysninger som følge af brugen af et Google-produkt. Få flere oplysninger om omfanget af det juridiske grundlag

Fordi det ikke er muligt at identificere hver part entydigt, når du bruger globalt omfang, understøtter vi ikke dette. I overgangsperioden, der begynder, når vi begynder at læse og videresende TC-strengen for alle annonceanmodninger, viser vi ikke-tilpassede annoncer for at give udgivere mulighed for at foretage justeringer. Efter overgangsperioden på tre måneder viser vi ikke en annonce, hvis TC-strengen angiver "Uden for båndet" eller "Globalt omfang".

Ugyldig TC-streng

TC-strengen kan ikke parses (der mangler nogle felter).

I den overgangsperiode, der begynder, når vi begynder at læse og videresende TC-strengen for alle annonceanmodninger, viser vi ikke-tilpassede annoncer for at give udgiverne mulighed for at foretage justeringer. Efter overgangsperioden på tre måneder viser vi ikke en annonce, hvis TC-strengen er ugyldig.

Fleksibel leverandørregistrering og udgiverbegrænsninger

TCF v2.0 giver udgivere mulighed for at tilpasse en række begrænsninger. Disse begrænsninger giver udgivere mulighed for at angive deres egne præferencer, som vil have forrang i forhold til en leverandørs præferencer, hvis det er relevant. Udgivere må aldrig få en leverandør til at fungere under et juridisk grundlag eller med et formål, som er i strid med leverandørens registrering listen over globale leverandører. Disse kaldes derfor for begrænsninger, da de aldrig udvider omfanget for, hvad en leverandør kan gøre, men kun begrænser dette omfang.

Udgivere skal gennemgå registreringsindstillingerne for de leverandører, de vælger at samarbejde med via TCF v2.0. Hvis en leverandør som standard er registreret fleksibelt med "legitim interesse" som juridisk grundlag for et formål, hvor Google kræver "samtykke" i henhold til vores samarbejdsvejledning, skal en udgiver, der ønsker at samarbejde med denne leverandør via Google-produkter, vælge samtykke for den pågældende leverandør i udgiverbegrænsningerne i sin CMP.

Google er fleksibelt registreret med TCF-formålene 2, 5, 6, 7, 9 og 10 og er som standard angivet i henhold til legitim interesse. Medmindre en udgiver konfigurerer sin CMP, Google begrænses til samtykke for disse formål, vil Google benytte sig af legitim interesse i de tilfælde, hvor udgiverens CMP har fastlagt dette med brugeren. Google er ikke fleksibelt registreret til formål 1, 3 og 4 og kræver altid samtykke til disse formål.

Funding Choices opretter automatisk udgiverbegrænsninger, så der kan vælges samtykke til formål 3 og 4, hvis en leverandør har registreret fleksibilitet.

Omfang af juridisk grundlag

IAB TCF v2.0 giver udgivere valgmuligheder, hvor de kan vælge omfanget af et juridisk grundlag for behandling af personoplysninger som beskrevet nedenfor. Disse oplysninger overføres ved hjælp af TC-strengen. I henhold til Googles politikker skal udgivere vælge enten (a) tjenestespecifikt omfang eller (b) gruppespecifikt omfang.

 • Tjenestespecifikt omfang: Et juridisk grundlag gælder kun for tjenesten, f.eks. en udgivers website eller app, hvor det juridiske grundlag indhentes og administreres. (TILLADT, når man samarbejder med Google)
 • Gruppespecifikt omfang: Et juridisk grundlag gælder kun for en foruddefineret gruppe tjenester, f.eks. et antal digitale ejendomme tilhørende en eller flere udgivere, der implementerer CMP'er inden for hver gruppes omfang, og som hver især giver brugerne mulighed for at administrere deres valg vedrørende de juridiske grundlag, der er fastlagt for gruppen for alle gruppens tjenester. Alle underliggende dele af digitale ejendomme skal offentliggøres på samtykkestidspunktet. (TILLADT, når man samarbejder med Google)
 • Globalt omfang: Et juridisk grundlag gælder ikke kun for den tjeneste, som det juridiske grundlag er indhentet administreret på, men for alle udgiverens digitale ejendomme, der implementerer CMP'er med globalt omfang, og som hver især giver brugerne mulighed for at administrere deres valg i forbindelse med globalt fastlagte juridiske grundlag for sådanne af udgiverens digitale ejendomme. (IKKE TILLADT, når man samarbejder med Google)
 • Uden for båndet ("OOB", out-of-band): Der er ikke fastlagt et juridisk grundlag ved hjælp af frameworket, og det afspejles derfor ikke i nogen signaler i frameworket og kan ikke administreres af brugere i frameworket. (IKKE TILLADT, når man samarbejder med Google)

Udgivere skal vælge tjenestespecifikke (eller gruppespecifikke) omfang, hvis de vil samarbejde med Google.

Budgivning i realtid (RTB) og Åben budgivning

Logikken for IAB TCF v2.0 vil gælde for budanmodninger, budrespons og annoncematerialer, samt for anmodninger om cookiematching.

Vi tillader budanmodninger, der sendes og aktiverer cookiematching, når en leverandør registreres med "Samtykke" eller, i begrænsede tilfælde, "Ikke brugt" for Annoncetilpasning (formål 3 og 4 i TC-strengen). Følgende gælder for leverandører, der registrerer sig med "Samtykke" for formålene for tilpassede annoncer (formål 3 og 4 i TC-strengen), men ikke har fået samtykke fra kunden:

 • De modtager ikke budanmodninger.
 • De modtager ikke respons på anmodninger om cookiematching.
 • De kan ikke finde en auktion. Google blokerer annoncemateriale fra leverandører, som ikke opfylder vores politikker, så de ikke kan vinde auktioner eller vise annoncer.

Desuden skal brugeren have givet Google samtykke til formål 1, formål 3 og formål 4.

Formidling

Hvis du har valgt at bruge IAB TCF v2.0-løsningen, skal du sikre, at du viser alle dine formidlingspartnere i din CMP. Dette sikrer, at Google fortsat kan udføre kald til alle partnere i dit formidlingsvandfald.

TC- og AC-strenge evalueres ved visning før etablering af formidlingsvandfaldet og angive, om formidlingspartneren er til stede i en af strengene.

 • Hvis formidlingspartneren er til stede, og brugeren har givet samtykke, eller der er fastlagt legitim interesse for mindst ét formål, inkluderes formidlingspartneren i formidlingsvandfaldet, når det etableres.
 • Hvis formidlingspartneren ikke er til stede, eller formidlingspartneren er blevet fuldt ud afvist af brugeren, kaldes formidlingspartneren ikke i formidlingsvandfaldet.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.

Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

Få flere oplysninger

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73175