Xin lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 25/12 đến ngày 4/1 nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúpcác diễn đàn cộng đồng của chúng tôi để tham khảo những tài nguyên khác. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khoảng thời gian này.

Báo cáo

Các sự kiện được thu thập tự động

Các sự kiện được thu thập tự động được kích hoạt bằng các tương tác cơ bản với ứng dụng của bạn. Miễn là bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google, bạn sẽ không cần phải viết thêm bất kỳ mã nào để thu thập các sự kiện này. Mặc dù có thể không hiển thị trong báo cáo AdMob, nhưng một vài sự kiện trong số này sẽ có sẵn khi liên kết với Firebase. Để xem báo cáo sự kiện trong Firebase, hãy nhấp vào thẻ Sự kiện trong trang tổng quan Analytics trên bảng điều khiển của Firebase.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google thu thập các sự kiện này cho các ứng dụng Android và iOS, trừ khi có quy định khác.
 

Tên sự kiện Đã tự động kích hoạt Thông số
ad_click khi người dùng nhấp vào một quảng cáo
 
ad_event_id
ad_exposure khi màn hình hiển thị ít nhất một quảng cáo do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
ad_impression khi người dùng nhìn thấy một lượt hiển thị quảng cáo
 
ad_event_id
ad_query khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động thực hiện một yêu cầu quảng cáo ad_event_id
ad_reward khi người dùng nhận được phần thưởng từ quảng cáo có tặng thưởng do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát ad_unit_id, reward_type, reward_value
adunit_exposure khi một đơn vị quảng cáo do SDK quảng cáo trên thiết bị di động phân phát hiển thị trên màn hình firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
app_clear_data khi người dùng đặt lại/xóa dữ liệu ứng dụng, việc này cũng sẽ xóa tất cả các tùy chọn cài đặt và dữ liệu đăng nhập  
app_exception khi ứng dụng gặp lỗi hoặc tạo ra trường hợp ngoại lệ fatal, timestamp
app_remove

khi người dùng xóa hoặc "gỡ cài đặt" một gói ứng dụng khỏi thiết bị Android

Chỉ dành cho Android

Sự kiện này khác với chỉ số Số thiết bị gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngàySố người dùng gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngày, do Google Play Console báo cáo. Sự kiện app_remove đếm số lượt loại bỏ gói ứng dụng (bất kể nguồn cài đặt) và số lượt loại bỏ này thay đổi tùy theo phạm vi ngày mà bạn sử dụng cho báo cáo. Chỉ số Số thiết bị gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngàySố người dùng gỡ cài đặt ứng dụng hằng ngày chỉ đếm số lượt loại bỏ gói ứng dụng mà người dùng đã cài đặt từ Google Play và các chỉ số này được báo cáo hằng ngày.

 
app_update

khi người dùng cập nhật ứng dụng lên một phiên bản mới và bắt đầu chạy lại 

Hệ thống sẽ chuyển mã phiên bản trước đó của ứng dụng dưới dạng thông số.

Về mặt lý thuyết, sự kiện này khác với chỉ số Số thiết bị nâng cấp ứng dụng hằng ngày do Google Play Console báo cáo.  Nâng cấp là quá trình cập nhật tệp nhị phân ứng dụng, trong khi đó hệ thống sẽ kích hoạt sự kiện app_update khi người dùng bắt đầu chạy ứng dụng sau khi đã nâng cấp.

previous_app_version
first_open lần đầu tiên người dùng chạy ứng dụng sau khi cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng đó

Sự kiện này không được kích hoạt khi người dùng tải ứng dụng xuống thiết bị, mà chỉ được kích hoạt khi người dùng sử dụng ứng dụng đó lần đầu tiên. Để xem dữ liệu thô về số lượt tải xuống, hãy xem trong Google Play Console hoặc trong iTunesConnect.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause
in_app_purchase

khi người dùng hoàn tất một giao dịch mua hàng trong ứng dụng, bao gồm cả lần đăng ký ban đầu, được xử lý qua App Store trên iTunes hoặc qua Google Play

Hệ thống sẽ chuyển mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tiền tệ và số lượng sản phẩm dưới dạng thông số.

Đối với các sự kiện in_app_purchase của Android, hãy liên kết ứng dụng của bạn với Firebasekết nối ứng dụng với Play

Lưu ý: Hệ thống sẽ không tự động theo dõi doanh thu từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng có tính phí và lượt hoàn tiền (chỉ dành cho iOS.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price
os_update

khi hệ điều hành của thiết bị được cập nhật lên phiên bản mới.

Hệ thống sẽ chuyển mã phiên bản trước đó của hệ điều hành dưới dạng thông số.

previous_os_version
screen_view khi một sự kiện chuyển màn hình xảy ra và người dùng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:
  • Tên lớp màn hình mới khác với tên lớp màn hình trước đó
  • Mã màn hình mới khác với mã màn hình trước đó
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id
session_start khi người dùng tương tác với ứng dụng lâu hơn thời lượng tối thiểu của phiên hoạt động sau một khoảng thời gian không hoạt động vượt quá lượng thời gian chờ của phiên hoạt động.  
user_engagement định kỳ, khi ứng dụng đang chạy trên nền trước. engagement_time_msec
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false