Rapporten

Automatisch verzamelde gebeurtenissen

Automatisch verzamelde gebeurtenissen worden geactiveerd door eenvoudige interacties met uw app. Als u de SDK voor mobiele advertenties van Google gebruikt, hoeft u geen extra code te schrijven om deze gebeurtenissen te verzamelen. Hoewel sommige van deze gebeurtenissen mogelijk niet zichtbaar zijn in AdMob-rapporten, worden ze wel beschikbaar als u uw account koppelt met Firebase. Als u gebeurtenisrapporten in Firebase wilt bekijken, klikt u in het Analytics-dashboard van de Firebase-console op het tabblad Gebeurtenissen.

De SDK voor mobiele advertenties van Google verzamelt deze gebeurtenissen voor Android- en iOS-apps, tenzij anders vermeld.

Gebeurtenisnaam Automatisch geactiveerd Parameters
ad_click Als een gebruiker op een advertentie klikt.
ad_event_id
ad_exposure Als ten minste één door de SDK voor mobiele advertenties weergegeven advertentie op het scherm wordt getoond. firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
ad_impression Als een gebruiker een advertentievertoning ziet.
ad_event_id
ad_query Als een advertentieverzoek wordt gedaan door de SDK voor mobiele advertenties. ad_event_id
ad_reward Als een beloning wordt toegekend door een advertentie met beloning die door de SDK voor mobiele advertenties wordt weergegeven. ad_unit_id, reward_type, reward_value
adunit_exposure Als een door de SDK voor mobiele advertenties weergegeven advertentieblok op het scherm wordt getoond. firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
app_clear_data Als de gebruiker de app-gegevens reset of verwijdert, waarbij alle instellingen en inloggegevens worden verwijderd.  
app_exception Als de app crasht of een exceptie genereert. fatal, timestamp
app_remove

Als een app-pakket wordt verwijderd van een Android-apparaat.

Alleen voor Android

Deze gebeurtenis wijkt af van de statistieken Dagelijkse verwijderingen per apparaat en Dagelijkse verwijderingen per gebruiker, die allebei worden gerapporteerd in de Google Play Console. De gebeurtenis app_remove telt het aantal verwijderingen van app-pakketten, ongeacht de installatiebron. Het aantal verandert afhankelijk van de periode die u gebruikt voor het rapport. De statistieken Dagelijkse verwijderingen per apparaat en Dagelijkse verwijderingen per gebruiker tellen alleen de verwijderingen van app-pakketten die zijn geïnstalleerd vanuit Google Play. Deze statistieken worden dagelijks gerapporteerd.

 
app_update

Als de app wordt geüpdatet naar een nieuwe versie en opnieuw wordt gestart.

De ID van de vorige app-versie wordt doorgegeven als parameter.

Deze gebeurtenis wijkt conceptueel af van de statistiek 'Dagelijkse upgrades per apparaat', een gebeurtenis die wordt gerapporteerd in de Google Play Console. Een upgrade omvat het updaten van het binaire bestand van de app, terwijl de gebeurtenis app_update wordt geactiveerd als de geüpgradede app de volgende keer wordt gestart.

previous_app_version
first_open De eerste keer dat een gebruiker een app start nadat deze is geïnstalleerd of opnieuw is geïnstalleerd.

Deze gebeurtenis wordt niet geactiveerd als een gebruiker de app downloadt op een apparaat, maar wel als de app voor het eerst wordt gebruikt. U kunt het globale aantal downloads bekijken in de Google Play Console of in iTunes Connect.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause
in_app_purchase

Als een gebruiker een in-app-aankoop voltooit, waaronder de aankoop van het eerste abonnement, die wordt verwerkt door de App Store op iTunes of door Google Play.

De product-ID, productnaam, valuta en hoeveelheid worden als parameters doorgegeven.

Voor in_app_purchase-gebeurtenissen voor Android koppelt u uw app aan Firebase en verbindt u uw app met Play.

Opmerking: Opbrengsten uit de aankoop van betaalde apps en terugbetalingen (alleen iOS) worden niet automatisch bijgehouden.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price
os_update

Als het besturingssysteem van het apparaat wordt geüpdatet naar een nieuwe versie.

De ID van de vorige versie van het besturingssysteem wordt doorgegeven als parameter.

previous_os_version
screen_view Als er een schermovergang plaatsvindt en aan een van de volgende criteria is voldaan:
  • De naam van de nieuwe schermklasse verschilt van de naam van de vorige schermklasse.
  • De nieuwe scherm-ID verschilt van de vorige scherm-ID.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id
session_start Als een gebruiker de app langer dan de minimale sessieduur gebruikt na een periode van inactiviteit die langer is dan de time-outduur van een sessie.  
user_engagement Periodiek, terwijl de app op de voorgrond wordt uitgevoerd. engagement_time_msec
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen