Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Raporty

Zdarzenia zbierane automatycznie

Zdarzenia zbierane automatycznie są wywoływane przez podstawowe interakcje z Twoją aplikacją. Jeśli korzystasz z pakietu SDK do reklam mobilnych Google, nie musisz pisać żadnego dodatkowego kodu, by automatycznie zbierać te zdarzenia. Chociaż niektóre z nich mogą nie pojawiać się w raportach AdMob, staną się dostępne po połączeniu konta z Firebase. Aby zobaczyć w Firebase raporty o zdarzeniach, kliknij kartę Zdarzenia w panelu Analytics w konsoli Firebase.

Jeśli nie podano inaczej, pakiet SDK do reklam mobilnych Google zbiera te zdarzenia w aplikacjach na Androida i iOS.

Nazwa zdarzenia Wywoływane automatycznie Parametry
ad_click gdy użytkownik klika reklamę.
ad_event_id
ad_exposure gdy na ekranie widoczna jest co najmniej jedna reklama wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych. firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time
ad_impression gdy użytkownik widzi wyświetlenie reklamy.
ad_event_id
ad_query gdy pakiet SDK do reklam mobilnych wysyła żądanie reklamy. ad_event_id
ad_reward gdy reklama z nagrodą wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych przyznaje nagrodę. ad_unit_id, reward_type oraz reward_value
adunit_exposure gdy na ekranie widoczna jest jednostka reklamowa wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych. firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time
app_clear_data gdy użytkownik resetuje lub usuwa dane aplikacji, w tym wszystkie ustawienia i dane logowania.  
app_exception gdy aplikacja zawiesi się albo zwróci wyjątek. fatal oraz timestamp
app_remove

gdy następuje usuwanie, czyli „odinstalowywanie”, pakietu aplikacji z urządzenia z Androidem.

Uwaga: tylko na Androidzie

To zdarzenie różni się od danych Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) oraz Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy) które są uwzględniane w raportach Konsoli Google Play. Zdarzenie app_remove zlicza usunięcia pakietów aplikacji bez względu na źródło instalacji. Liczba ta zmienia się w zależności od wyznaczonego w raporcie zakresu dat. Dane Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) i Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy) zliczają usunięcia pakietów aplikacji tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane z Google Play. Te liczby są raportowane codziennie.

 
app_update

gdy aplikacja jest aktualizowana do nowej wersji i uruchamiana ponownie.

Jako parametr przekazywany jest identyfikator poprzedniej wersji aplikacji.

To zdarzenie różni się koncepcyjnie od danych „Dzienna liczba uaktualnień ~ urządzenia”, które są raportowane przez Konsolę Google Play. Uaktualnienie dotyczy aktualizowania pliku binarnego aplikacji, a zdarzenie app_update jest wywoływane podczas uruchomienia aplikacji po jej uaktualnieniu.

previous_app_version
first_open przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu lub ponownym zainstalowaniu.

To zdarzenie nie jest wywoływane przez pobranie aplikacji na urządzenie, a dopiero przez użycie jej po raz pierwszy. Nieprzetworzoną liczbę pobrań znajdziesz w Konsoli Google Play albo w iTunesConnect.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection oraz reset_analytics_cause
in_app_purchase

gdy użytkownik finalizuje zakup w aplikacji (w tym pierwszą subskrypcję) przetwarzany przez App Store w iTunes lub przez Google Play.

Przekazywane parametry to identyfikator produktu, jego nazwa, waluta i ilość.

Jeśli używasz zdarzeń in_app_purchase na Androida, połącz aplikację z Firebasez Google Play.

Uwaga: przychody z zakupu płatnych aplikacji i zwroty środków (tylko w przypadku aplikacji na iOS) nie są śledzone automatycznie.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial oraz introductory_price
os_update

gdy system operacyjny urządzenia jest aktualizowany do nowej wersji.

Jako parametr przekazywany jest Identyfikator poprzedniej wersji systemu operacyjnego.

previous_os_version
screen_view po przejściu do ekranu, gdy spełniono jeden z tych warunków:
  • nazwa klasy nowego ekranu różni się od nazwy klasy poprzedniego ekranu,
  • identyfikator nowego ekranu różni się od identyfikatora poprzedniego ekranu.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class oraz firebase_previous_id
session_start gdy użytkownik korzysta z aplikacji dłużej, niż wynosi minimalny czas trwania sesji, po okresie braku aktywności przekraczającym limit czasu sesji.  
user_engagement okresowo, gdy aplikacja działa na pierwszym planie. engagement_time_msec
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15332337059268969660
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73175