Cách sử dụng báo cáo Nhóm thuần tập

Giới thiệu về báo cáo nhóm thuần tập

Sử dụng báo cáo nhóm thuần tập để xem thông tin chi tiết về hành vi của người dùng và cách bạn kiếm tiền từ người dùng kể từ khi họ cài đặt ứng dụng của bạn. 

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

Thông tin tổng quan về báo cáo nhóm thuần tập

Để sử dụng báo cáo nhóm thuần tập, bạn phải cài đặt phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (phiên bản 18.1.0 trở lên cho Android, 7.44 hoặc cao hơn cho iOS) và bật các chỉ số người dùng.

Nhóm thuần tập là những nhóm người dùng đã cài đặt và mở ứng dụng của bạn trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: tất cả người dùng đã cài đặt và mở ứng dụng của bạn vào ngày 1 tháng 7 đều cùng thuộc một nhóm thuần tập cài đặt.

Báo cáo cung cấp giá trị lâu dài (LTV) của một nhóm người dùng thuần tập, bao gồm:

 • Giá trị lâu dài: Tổng giá trị lâu dài cho một nhóm người dùng thuần tập, bao gồm cả hoạt động mua hàng trong ứng dụng và doanh thu quảng cáo. Xin lưu ý rằng giá trị lâu dài tổng thể không bao gồm doanh thu từ lượt đăng ký.
 • Giá trị lâu dài từ hoạt động mua hàng trong ứng dụng: Giá trị lâu dài từ hoạt động mua hàng trong ứng dụng cho một nhóm người dùng thuần tập.  
  Để xem dữ liệu giá trị lâu dài của giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho ứng dụng Android của bạn, bạn phải:
 • Giá trị lâu dài của quảng cáo: Giá trị lâu dài của doanh thu quảng cáo cho một nhóm người dùng thuần tập. Doanh thu quảng cáo là tổng doanh thu từ Mạng AdMob, các nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở và doanh thu ước tính của bên thứ ba. 

Báo cáo nhóm thuần tập cũng cho biết tỷ lệ giữ chân người dùng cho một nhóm người dùng thuần tập. Tỷ lệ giữ chân người dùng là tỷ lệ phần trăm người dùng trong một nhóm thuần tập tiếp tục mở ứng dụng của bạn sau khi cài đặt. Tìm hiểu thêm.

Lợi ích khi sử dụng báo cáo nhóm thuần tập

Bạn có thể theo dõi các nhóm thuần tập để tìm hiểu về hành vi của người dùng. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về chiến lược thu hút, chuyển đổi người dùng và kiếm tiền. 

Hãy xem xét sử dụng báo cáo này để: 

 • Thông báo về chiến lược chuyển đổi người dùng của bạn (Tôi nên đặt giá thầu nào?)
 • Xác định những quốc gia có giá trị cao nhất (những quốc gia nào có giá trị lâu dài cao?)
 • Tìm hiểu thông tin chi tiết về doanh thu (Có thêm doanh thu từ hoạt động mua hàng trong ứng dụng hoặc từ quảng cáo hay không?)
 • So sánh hiệu quả hoạt động của ứng dụng (So sánh giá trị lâu dài cho D1 của ứng dụng mới với giá trị lâu dài cho D1 của ứng dụng cũ hơn)
 • Hiểu cách người dùng tương tác với các thay đổi trong ứng dụng của bạn (Giá trị lâu dài có tăng sau khi bạn thực hiện những thay đổi nhất định trong ứng dụng không?)

Tìm hiểu nhóm thuần tập

Người dùng được đưa vào một nhóm thuần tập vào ngày họ cài đặt và mở ứng dụng của bạn. Ngày này được gọi là D0. Dx biểu thị số ngày kể từ khi cài đặt. Bạn sẽ có thể xem dữ liệu trung bình của mỗi người dùng cho các mốc sau của nhóm thuần tập: 

 • D1: Ngày sau khi người dùng cài đặt ứng dụng của bạn. 
 • D3: 3 ngày sau khi cài đặt. 
 • D7: 7 ngày sau khi cài đặt. 
 • D14: 14 ngày sau khi cài đặt. 
 • D28: 28 ngày sau khi cài đặt. 
 • D60: 60 ngày sau khi cài đặt.  

Trong ví dụ về báo cáo ở trên, giá trị lâu dài cho D3 là 0,013 đô la đối với tuần cài đặt từ 8/3/2020 đến 14/3/2020. Điều này có nghĩa là một người dùng đã cài đặt trong tuần đó kiếm được doanh thu tích lũy trung bình là 0,013 đô la thông qua quảng cáo hoặc hoạt động mua hàng trong ứng dụng trong khoảng thời gian 3 ngày tính từ ngày cài đặt. 

Ngoài ra, xin lưu ý rằng một số hàng trong ví dụ ở trên không hiển thị dữ liệu cho tất cả các chỉ số. Điều này có nghĩa là các nhóm thuần tập trong tuần cài đặt đó chưa đạt đến tất cả các mốc. 

Một số nhóm thuần tập cũng được coi là “không hoàn toàn” nếu không phải người dùng nào trong nhóm cũng đạt được mốc này. Hãy xem xét một nhóm thuần tập không hoàn toàn trong báo cáo ví dụ ở trên và giả sử báo cáo được chạy vào ngày 4/1/2020. 

Trong tuần cài đặt 22/3/2020 – 28/3/2020, những người dùng đã cài đặt vào ngày 28/3/2020 chưa đạt đến mốc D7 (họ sẽ đạt đến mốc D7 vào ngày 4/4/2020). Vì vậy, những người dùng đó không được tính vào giá trị lâu dài cho D7.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi thấy giá trị lâu dài giảm cho những mốc cao hơn (như D28 và D60)?

Một số nhóm thuần tập cũng "chưa hoàn chỉnh" khi chỉ một số người dùng trong nhóm đó đạt đến mốc. Ví dụ: Nhóm thuần tập A đã cài đặt 7 ngày trước, trong khi Nhóm thuần tập B đã cài đặt 30 ngày trước. Điều này có nghĩa là dữ liệu về Nhóm thuần tập B được đưa vào mốc D28, nhưng dữ liệu về Nhóm thuần tập A chưa được đưa vào vì nhóm này chưa đạt đến mốc D28.   

Vì vậy, bạn có thể thấy giá trị lâu dài cho những mốc cao hơn (như D28 và D60) giảm so với giá trị lâu dài cho những mốc thấp hơn. Điều này là do có ít nhóm thuần tập hơn được tính vào những mốc cao hơn. 

Tại sao tỷ lệ giữ chân người dùng sau ngày cài đặt (D0) thấp hơn 100%? 

Trong một số trường hợp, vì quá trình xử lý dữ liệu có thể bị chậm trễ nên tỷ lệ giữ chân người dùng sau ngày cài đặt thấp hơn 100%. Những sự kiện trùng lặp cũng có thể khiến tỷ lệ giữ chân người dùng sau ngày cài đặt thấp hơn 100%. Việc xảy ra những sự kiện trùng lặp có thể là do các vấn đề liên quan đến hoạt động triển khai SDK. 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố