Het Cohort-rapport gebruiken

Over het Cohort-rapport

Gebruik het Cohort-rapport om inzicht te krijgen in het gedrag van uw gebruikers en hoe ze inkomsten genereren nadat ze uw app hebben geïnstalleerd.

In dit artikel:

Overzicht van het Cohort-rapport

Als u het Cohort-rapport wilt gebruiken, moet u de nieuwste versie van de SDK voor mobiele advertenties van Google installeren (18.1.0 of hoger voor Android en 7.44 of hoger voor iOS) en gebruikersstatistieken inschakelen.

Cohorten zijn groepen gebruikers die uw app binnen dezelfde periode hebben geïnstalleerd en geopend. Zo behoren alle gebruikers die uw app op 1 juli hebben geïnstalleerd en geopend, tot dezelfde installatiecohort.

Het rapport bevat de lifetime value (LTV) van een gebruikerscohort, waaronder:

 • LTV: De totale LTV voor een gebruikerscohort, inclusief in-app-aankopen en advertentieopbrengst.De totale LTV omvat geen opbrengst uit abonnementen.
 • LTV - IAP: De LTV van in-app-aankopen voor een gebruikerscohort.
  Als u LTV-gegevens voor aankopen in uw Android-apps wilt bekijken, moet u het volgende doen:
 • LTV advertenties: De LTV van advertentieopbrengst voor een gebruikerscohort. De advertentieopbrengst is de totale opbrengst van het AdMob-netwerk, uw advertentiebronnen voor 'Open bieden' en uw geschatte opbrengst via derden.

Het Cohort-rapport bevat ook het behoudpercentage voor een gebruikerscohort. Behoud is het percentage gebruikers in een cohort dat uw app blijft openen na de installatie. Meer informatie

Voordelen van het gebruik van het Cohort-rapport

Cohorten bijhouden kan nuttig zijn om meer te weten te komen over het gedrag van uw gebruikers. Zo kunt u gegevensgestuurde beslissingen nemen over uw strategieën voor betrokkenheid, gebruikersacquisitie en het genereren van inkomsten. 

U kunt dit rapport bijvoorbeeld voor het volgende gebruiken: 

 • Ter ondersteuning van uw strategie voor gebruikersacquisitie ('Welk bod moet ik instellen?')
 • Identificeren welke landen het meest waardevol zijn ('Welke landen hebben een hoge LTV?')
 • Inzicht krijgen in de uitsplitsing van de opbrengst ('Komt er meer opbrengst uit in-app-aankopen of advertenties?')
 • De prestaties van uw apps vergelijken (de D1 LTV van een nieuwe app vergelijken met de D1 LTV van een oudere app)
 • Inzicht krijgen in de manier waarop gebruikers reageren op wijzigingen in uw app ('Neemt de LTV toe nadat ik bepaalde wijzigingen aanbreng in de app?')

Inzicht in cohorten

Gebruikers worden in een cohort gegroepeerd op de dag dat ze uw app installeren en voor het eerst openen. Dit wordt D0 genoemd. Dx geeft het aantal dagen sinds de installatie aan. U kunt gemiddelde gegevens per gebruiker bekijken voor de volgende cohortmijlpalen: 

 • D1: de dag nadat de gebruiker uw app heeft geïnstalleerd. 
 • D3: drie dagen na de installatie. 
 • D7: zeven dagen na de installatie. 
 • D14: veertien dagen na de installatie. 
 • D28: 28 dagen na de installatie. 
 • D60: zestig dagen na de installatie.  

In het voorbeeldrapport hierboven is de LTV op D3 $ 0,013 voor de installatieweek van 8 maart 2020 tot 14 maart 2020. Dit betekent dat een gebruiker die de app in die week heeft geïnstalleerd, gemiddeld een cumulatieve opbrengst van $ 0,013 genereert via advertenties of in-app-aankopen, gemeten tussen de dag waarop de app is geïnstalleerd en drie dagen later. 

Houd er ook rekening mee dat sommige rijen in het bovenstaande voorbeeld geen gegevens voor alle statistieken bevatten. Dit betekent dat de cohorten in die installatieweek nog niet alle mijlpalen hebben bereikt. 

Sommige cohorten zijn ook 'gedeeltelijk' omdat niet alle gebruikers in de cohort de mijlpaal hebben bereikt. Laten we een gedeeltelijke cohort in het bovenstaande voorbeeldrapport bekijken en aannemen dat het rapport wordt uitgevoerd op 1 april 2020. 

Voor de installatieweek van 22 maart 2020 tot 28 maart 2020 hebben gebruikers die de app op 28 maart 2020 hebben geïnstalleerd, de D7-mijlpaal nog niet bereikt (die bereiken ze op 4 april 2020). Ze zijn daarom niet meegenomen in de berekening van de D7 LTV.

Veelgestelde vragen

Waarom daalt de LTV voor hogere mijlpalen zoals D28 en D60?

Sommige cohorten zijn ook 'gedeeltelijk' omdat niet alle gebruikers in de cohort de mijlpaal hebben bereikt. Zo hebben de gebruikers in Cohort A de app zeven dagen geleden geïnstalleerd, terwijl de gebruikers in Cohort B de app dertig dagen geleden hebben geïnstalleerd. Dit betekent dat de gegevens van Cohort B in de D28-mijlpaal zijn opgenomen, maar de gegevens van Cohort A niet, omdat die gebruikers D28 nog niet hebben bereikt.   

Daarom kunt u bij hogere mijlpalen, zoals D28 en D60, merken dat de LTV lager is dan bij de lagere mijlpalen. Dit komt doordat er minder cohorten zijn opgenomen in de berekeningen voor hogere mijlpalen.

Waarom is het behoud op D0 lager dan 100%?

In sommige gevallen kan er een vertraging in de gegevensverwerking optreden, waardoor de waarde voor D0 lager uitvalt dan 100%. Ook dubbele gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het behoud op D0 lager is dan 100%. Dubbele gebeurtenissen kunnen worden veroorzaakt door problemen met de SDK-implementatie.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen