Kohorttiraportin käyttäminen

Tietoja kohorttiraportista

Kohorttiraporttia käyttämällä voit saada hyödyllistä tietoa siitä, miten käyttäjäsi toimivat ja miten heidät on kaupallistettu sovelluksesi asentamisen jälkeen. 

Tämän artikkelin sisältö:

Kohorttiraportin yleiskatsaus

Jotta voit käyttää kohorttiraporttia, sinun on asennettava uusin Google Mobile Ads SDK ‑versio (18.1.0 tai uudempi Androidilla, 7.44 tai uudempi iOS:llä) ja otettava käyttäjämittarit käyttöön.

Kohortit ovat sellaisten käyttäjien ryhmiä, jotka asensivat ja avasivat sovelluksesi saman ajanjakson aikana. Esimerkiksi kaikki käyttäjät, jotka asensivat ja avasivat sovelluksesi 1.7., kuuluvat samaan asennuskohorttiin.

Raportti näyttää seuraavat käyttäjäkohortin elinkaariarvot:

 • Elinkaariarvo: Tämä on käyttäjäkohortin kokonaiselinkaariarvo, joka kattaa sekä sovelluksen sisäiset ostokset että mainostulot.Huomaa, että elinkaariarvo ei sisällä tilauksista saatavia tuloja.
 • Sovelluksen sisäisen ostoksen elinkaariarvo: Tämä on käyttäjäkohortin sovelluksen sisäisiä ostoja koskeva elinkaariarvo.
  Jotta voit katsoa Android-sovellustesi sisäisten ostosten elinkaariarvodataa
 • Mainosten elinkaariarvo: Tämä on käyttäjäkohorttiin liittyviä mainostuloja koskeva elinkaariarvo. Mainostuloilla tarkoitetaan AdMob-verkoston, avoimen huutokaupan mainoslähteiden ja arvioitujen kolmannen osapuolen tulojen kokonaissummaa. 

Kohorttiraportissa näkyy myös käyttäjäkohortin säilyttämisprosentti. Säilyttäminen ilmaisee niiden kohortin käyttäjien prosenttiosuuden, jotka avaavat sovelluksesi uudelleen asennuksen jälkeen. Lue lisää.

Kohorttiraportin käyttämisen edut

Kohortteja seuraamalla saat hyödyllistä tietoa käyttäjiesi toiminnasta. Tämä voi auttaa tekemään dataan perustuvia päätöksiä aktivointi-, käyttäjien hankinta- ja kaupallistamisstrategiaasi varten. 

Tämän raportin avulla voit 

 • saada tietoa käyttäjien hankintastrategiaasi varten (Minkä suuruinen hintatarjous kannattaa valita?)
 • selvittää, mitkä maat ovat arvokkaimpia (Missä maissa on korkea elinkaariarvo?)
 • ymmärtää tulojen jakautumista (Saatko tuloja enemmän sovelluksen sisäisistä ostoksista vai mainoksista?)
 • vertailla sovellustesi kehitystä (Vertaa uuden sovelluksen ensimmäisen päivän elinkaariarvoa vanhemman sovelluksen ensimmäisen päivän elinkaariarvoon)
 • saada tietää, miten käyttäjät reagoivat sovelluksesi muutoksiin (Kasvaako elinkaariarvo sovellukseen tehtyjen muutosten jälkeen?).

Kohorttien tutkiminen

Käyttäjät ryhmitellään kohorttiin sinä päivänä, jolloin he asentavat ja avaavat sovelluksesi ensimmäistä kertaa. Tämä on niin sanottu päivä 0. Päivä x ilmaisee asennuksen jälkeen kuluneiden päivien määrän. Näet keskimääräisen käyttäjäkohtaisen datan seuraavilta merkkipaaluilta: 

 • Päivä 1: Seuraava päivä sovelluksen asentamisen jälkeen 
 • Päivä 3: 3 päivää asentamisen jälkeen 
 • Päivä 7: 7 päivää asentamisen jälkeen 
 • Päivä 14: 14 päivää asentamisen jälkeen 
 • Päivä 28: 28 päivää asentamisen jälkeen 
 • Päivä 60: 60 päivää asentamisen jälkeen.

Yllä olevassa esimerkissä elinkaariarvo (päivä 3) on 0,013 $ asennusviikolla 8.3.2020–14.3.2020. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä viikolla sovelluksen asentanut käyttäjä tuottaa tuloja yhteensä keskimäärin 0,013 $ mainosten tai sovelluksen sisäisten ostosten kautta asennuspäivänä ja kolmena seuraavana päivänä. 

Huomaa myös, että jotkin yllä olevan esimerkin rivit eivät näytä dataa kaikille mittareille. Tämä tarkoittaa, että kyseisen asennusviikon kohortit eivät ole saavuttaneet kaikkia merkkipaaluja. 

Jotkin kohortit ovat myös "osittaisia", sillä kaikki kohortin käyttäjät eivät ole saavuttaneet merkkipaalua. Tutkitaan seuraavaksi yllä olevassa esimerkkiraportissa olevaa osittaista kohorttia ja oletetaan, että raportti on luotu 1.4.2020. 

Katso asennusviikkoa 22.3.2020–28.3.2020. Käyttäjät, jotka asensivat sovelluksen 28.3.2020 eivät ole vielä saavuttaneet päivän 7 merkkipaalua (he saavuttavat sen 4.4.2020), eikä heitä siksi sisällytetä päivän 7 elinkaariarvon laskelmiin.

Usein kysyttyä

Miksi elinkaariarvo on alhaisempi myöhempien merkkipaalujen, kuten päivien 28 ja 60, kohdalla?

Jotkin kohortit ovat myös "osittaisia", sillä kaikki kohortin käyttäjät eivät ole saavuttaneet merkkipaalua. Esimerkiksi kohortti A on voinut asentaa sovelluksen 7 päivää sitten ja kohortti B 30 päivää sitten. Tämä tarkoittaa, että kohortti B:n data sisältyy 28 päivän merkkipaaluun mutta kohortti A:n data ei sisälly, koska sen käyttäjät eivät ole vielä saavuttaneet 28 päivän merkkipaalua.   

Siksi myöhempien merkkipaalujen, kuten 28 tai 60 päivän, kohdalla elinkaariarvo voi olla alhaisempi kuin aiempien merkkipaalujen kohdalla. Tämä johtuu siitä, että myöhempien merkkipaalujen laskennassa on mukana vähemmän kohortteja. 

Miksi päivän 0 säilyttäminen on alle 100 %? 

Joissakin tapauksissa tietojenkäsittelyssä voi olla viiveitä, joista johtuen päivän 0 arvo on alle 100 %. Myös päällekkäiset tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että päivän 0 säilyttämisprosentti on alle 100 %. Päällekkäiset tapahtumat voivat johtua ongelmista SDK:n käyttöönotossa. 

 

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun