Често задавани въпроси за плащанията

Следват отговори на някои от най-често задаваните въпроси относно плащанията. 

Процедура за плащане

Къде е моето плащане?

Изпълнете стъпките за получаване на плащания, за да се уверите, че отговаряте на условията за това. Ако продължавате да имате проблеми, използвайте този инструмент за отстраняване на неизправности, за да разберете къде е плащането Ви.

Кога ще започна да получавам плащания?

Възможно е да се наложи да изпълните процедурата за потвърждаване на адреса и телефона, преди да можете да получавате плащания.

Ако приходите Ви са достигнали минималния праг за извършване на плащане и сте изпълнили стъпките за получаване на плащания, приходите Ви ще се натрупват до 21-во число на месеца. Ще наредим плащане скоро след това. Ако например приходите Ви достигнат прага в края на февруари, ще Ви изпратим плащане след 21 март. Научете повече за графика на плащанията.

Ако текущото Ви салдо не е достигнало прага в края на месеца, прехвърляме приходите Ви към следващия и така до достигане на прага.

Моля, имайте предвид, че ако бъде установено, че профилът на даден издател нарушава Общите условия на Google, може по всяко време да наложим задържане на плащанията (от момента, в който Google започне проверката за потенциални нарушения), да удържим приходи от профила на програмиста и/или да възстановим на рекламодатели средства за кликвания, получени в приложенията на програмиста. Освен това, ако даден програмист е забавил дължими плащания към Google във връзка с програмата Google Ads, си запазваме правото да задържим плащанията към него, докато не изплати дължимите суми.

Каква е разликата между прогнозни и финализирани приходи?

Прогнозните приходи, които виждате в AdMob, са прогнози въз основа на скорошната активност в профила Ви. Те не се финализират, докато не изтече месецът, и не винаги отразяват сумата, която в крайна сметка ще Ви бъде изплатена.

Финализираните приходи са точната сума на приходите, която включва всички приходи, които ще Ви бъдат платени за валидни кликвания и импресии. Те са равни на текущото салдо, посочено на страницата Плащания. След като данните ни за приходите бъдат обработени и проверени до второ число на месеца, текущото Ви салдо от предишния месец се публикува на страницата Плащания.

Каква е разликата между приходи и плащания?

Приходите са сумите, които сте натрупали чрез участието си в AdMob. На страницата си Транзакции ще видите финализираните приходи за всеки месец. След като неплатените Ви приходи достигнат минималния праг за извършване на плащане и изпълните стъпките за получаване на плащания, Google ще изплати приходите Ви в съответствие с графика на плащанията. На тази страница можете да видите сумата на плащането за всеки месец, в който сте достигнали прага.

Мога ли временно да задържа плащанията си от AdMob?

Мога ли да променя графика си на плащанията или минималния праг за извършване на плащане?

Можете да увеличите минималния праг за извършване на плащане до стойност, по-голяма от тази по подразбиране, ако искате да получавате плащанията си на по-големи части.

За целта изпълнете следните стъпки.

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Click Настройки Плащания > Управление на настройките.
 3. Next to Payment schedule, click Редактиране.
 4. In the Increase payment threshold field, enter the new payment threshold value.
 5. Кликнете върху Запазване.

Понастоящем не допускаме промени в графика на плащанията. Можете обаче временно да задържите плащанията си.

Защо пробният ми депозит не бе успешен?

Има няколко причини, поради които пробният Ви депозит може да е неуспешен. По-долу сме дали подробен списък.

 • неправилен номер на банковата сметка или неправилни банкови кодове (тази задължителна информация варира според държавата);
 • проблеми с типа на сметката Ви (понастоящем не поддържаме спестовни сметки в САЩ);
 • банковата сметка е закрита;
 • банката не се намира в държавата, посочена в профила Ви в AdMob;
 • банковата сметка не е в местната валута на държавата, посочена в профила Ви в AdMob;
 • банковата сметка не може да получава входящи плащания от АКП/ЕПС;
 • банковият код се е променил поради скорошно сливане на банката Ви с друга.

Ако пробният депозит не е бил успешен, ще видите съобщение „Депозитът не бе успешен“ на страницата Профил > Плащания > Настройки за плащане. В този случай Ви препоръчваме да попълните отново банковите си данни, за да се уверите, че няма печатна грешка. Може също да се свържете с банката си, за да потвърдите точните данни, които трябва да въведете, след което опитайте отново.

Как да заявя повторно издаване на чек?

Този инструмент за отстраняване на неизправности Ви дава възможност да заявите издаване на чек, ако е необходимо. На всяка стъпка ще предоставяме указания или допълнителни въпроси, за да стесним обхвата на проблема. Най-добри резултати ще постигнете, ако следвате точно указанията.

Мога ли да даря приходите си от AdMob за благотворителни цели?

Понастоящем не предлагаме опция, чрез която можете да дарите приходите си от AdMob за благотворителни цели директно от своя профил. След като получите плащанията си от програмата обаче, имате свобода да ги използвате, както искате.

Напомняме Ви, че ако решите да дарите приходите си, молим да избягвате да поставяте в приложенията си текст, че всички приходи от реклами или част от тях ще отидат за благотворителни цели. Тъй като подобна формулировка може да привлече неуместно внимание към рекламите, а не можем да проверим как в крайна сметка се използват приходите, такива изявления не са разрешени от нашите програмни правила.

Издавате ли фактура или разписка за плащане?

Да, в профила си можете да намерите разписка за плащане всеки път, когато извършваме такова към Вас. Тя представлява страница за отпечатване, която съдържа съответните данни за плащането. Можете да я отпечатате, за да имате документ за всички получени плащания, който да представите пред банката, когато депозирате чека си от AdMob, или за счетоводни цели.

За да намерите разписката за конкретно плащане:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Настройки Плащания > Управление на настройките.
 3. Click View transactions.

Ще преминете към разписката за плащането. Моля, имайте предвид, че тя трябва да се използва в строго съответствие с Общите условия на Google.

Потвърждаване на адрес/ПИН

Защо още не съм получил/а своя ПИН?

Има няколко причини, поради които е възможно още да не сте получили персоналния си идентификационен номер (ПИН).

 • Трябва да изчакате седмица, след като регистрирате профил в AdMob, за да бъде генериран ПИН и изпратен по пощата.
 • Получаването на ПИН кодовете по пощата често отнема до четири седмици, но в зависимост от местоположението Ви е възможно допълнително забавяне. Ако не сте получили своя ПИН до четири седмици, трябва да заявите нов.
 • Пощенският адрес за получаване на плащания не е валиден. Отделете малко време, за да прегледате и актуализирате пощенския си адрес за получаване на плащания.

Можете ли да изпратите ПИН на новия ми адрес?

Ако в адреса Ви има грешка или сте се преместили на нов, ще трябва да актуализирате адреса си за получаване на плащания. След като актуализирате адреса, можете да заявите нов ПИН, който да бъде изпратен на променения адрес.

Мога ли да използвам стария си ПИН след заявяването на нов?

Да. Всички заместващи ПИН кодове, издадени за профила Ви, са точни копия на оригиналния, така че можете да въведете който и да е от кодовете, които сте получили, без значение кой е пристигнал пръв.

Защо не мога да видя страницата „Плащания“ в профила си в AdMob?

Възможно е да имате проблеми със зареждането на страницата за плащания, ако браузърът Ви блокира „бисквитки“ на трети страни. За да коригирате това, активирайте „бисквитките“ на трети страни и опреснете страницата. Научете повече за „бисквитките“ в Chrome и Safari.
 Все още имате проблеми с потвърждаването на ПИН кода и адреса си?Научете повече.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си