Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Vanlige spørsmål om AdMob-mediering

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om AdMob-mediering. 

Generelt

Hvorfor har egenannonsene mine lav fyllgrad?

Med medieringsinnstillingene dine forteller du AdMob hvordan systemet skal velge mellom AdMob-nettverket, annonsenettverk fra tredjeparter og kampanjer for egenannonser. eCPM-verdien avgjør prioriteringsrekkefølgen for annonsenettverkene som kan vise annonser. Annonsenettverket med den høyeste eCPM-verdien får vise annonser først. Det betyr at hvis AdMob-nettverket eller et annet annonsenettverk har en høyere eCPM-verdi med fyllgrad på 100 % eller nær 100 %, blir de andre annonsekildene, herunder egenannonsekampanjer, vist sjeldnere.

Hvis du ønsker å oppnå flere egenannonsevisninger for egenannonsekampanjene dine, kan du prøve følgende løsning:

  1. Konfigurer en nedre grense for eCPM for AdMob-nettverket med en relativt høy eCPM-verdi.
  2. Konfigurer en egenannonsekampanje med den nest høyeste eCPM-verdien.
  3. Konfigurer eCPM-verdien for AdMob-nettverket med den nest høyeste eCPM-verdien.

Med dette oppnår du at AdMob-nettverket først bare viser annonser som betaler minst den nedre grensen for eCPM. Over tid fører denne konfigurasjonen til at AdMob-nettverkets eCPM-verdi opprettholdes eller økes, mens fyllgraden sannsynligvis blir redusert, slik at den neste annonsekilden i medieringen (i dette tilfellet egenannonsekampanjer) kan levere annonser.

Hvordan sletter jeg AdMob-nettverket fra medieringen?

Du kan ikke slette medieringsgruppen for AdMob-nettverket (standard) for øyeblikket.

Egenannonsene mine fungerer ikke

Hvis du nylig har oppgradert fra den gamle versjonen av AdMob og egenannonsene dine ikke fungerer, kommer dette mest sannsynlig av at du fremdeles bruker de gamle ID-ene i appene dine. Du kan bare bruke egenannonser hvis du først oppdaterer appene dine med de nye annonseenhets-ID-ene.

Hvordan fungerer nedre grense for eCPM i AdMob-nettverket?

Når du angir en nedre grenseverdi for eCPM i AdMob-nettverket, returnerer AdMob-nettverket bare annonser hvis eCPM-verdien per visning er over den nedre grensen du har angitt. Hvis eCPM-verdien per visning ikke overskrider den nedre grensen, oppfylles ikke forespørselen i AdMob-nettverket, og medieringen fortsetter som normalt.

Hvordan fungerer nedre grense for eCPM sammen med andre annonsenettverk under medieringen?

AdMob-nettverket fortsetter å sende forespørsler i rekkefølge fra høyeste eCPM til laveste eCPM. Nedre grense for eCPM gjelder bare for AdMob-nettverket. For alle andre ordrelinjer for annonsenettverk må du oppgi eCPM manuelt eller optimalisere annonsenettverkene slik at eCPM-verdien deres justeres automatisk.

Optimalisering

Hvilke tredjeparts annonsenettverk har støtte for optimalisering?

Hvordan hentes dataene fra tredjeparts annonsenettverk i AdMob?

Dette varierer for hvert annonsenettverk, men vi bruker enten API-er eller skjermskraping for å hente dataene. Enkelte annonsenettverk tillater ikke noen av disse metodene, og disse nettverkene blir dermed foreløpig ikke tatt med som en del av denne funksjonen.

Må jeg oppdatere SDK-en for å kunne bruke optimalisering av annonsenettverk?

Nei, men vi anbefaler alltid at du oppdaterer til den nyeste SDK-en.

Hvilke data vurderer AdMob for å fastslå CPM?

AdMob ser på rapporteringsdataene fra hvert annonsenettverk for hver annonseenhet på basert på plattformen og det aktuelle landet (hvis dette er tilgjengelig). AdMob samler inn data hver dag, og oppdaterer medierings-stacken når det er kommet ny informasjon fra annonsenettverket.

Kan jeg fritt blande optimalisering, manuell eCPM og nedre grense for forskjellige annonsenettverk?

Ja, det er mulig å bruke ulike kombinasjoner av optimalisering, manuell eCPM og nedre grenser for AdMob-nettverket for alle annonsenettverkene i den samme medieringsgruppen.

Merk: Enkelte annonsenettverk støtter kanskje ikke optimalisering, og angivelse av en nedre grense er bare tilgjengelig for AdMob-nettverket. 

Hva skjer hvis AdMob ikke kan hente eCPM-dataene fra et annonsenettverk?

Hvis AdMob-systemet ikke klarer å hente eCPM-data fra et annonsenettverk i mer enn sju dager, vises det en varselmelding i brukergrensesnittet med beskjed om problemet. AdMob-systemet fortsetter å bruke den forrige eCPM-verdien for det aktuelle nettverket. 

Hvorfor er nettverksstatusen fortsatt «Venter på optimalisering»?

Når du aktiverer optimalisering for et annonsenettverk fra en tredjepart i mediering, begynner AdMob å analysere trafikken til appene dine for å forstå den beste måten å optimalisere eCPM-verdien på. I løpet av denne analyseperioden kan det hende at statusen «Venter på optimalisering» vises i Annonsenettverk-tabellen. 

AdMob optimaliserer kontinuerlig eCPM basert på de siste tilgjengelige dataene, slik at du av og til kan se statusen «Venter på optimalisering» selv etter at den første analysen er fullført. Hvis det for eksempel ikke er nok trafikk fra et annonsenettverk over flere uker, kan AdMob avgjøre at det trengs mer data av høy kvalitet for å beregne eCPM-verdien mer nøyaktig. Optimalisering aktiveres på nytt når trafikken fra annonsenettverket øker, og AdMob har bedre data å analysere. 

Hvis du angir en nedre grense for eCPM, påvirker dette sannsynligvis den samlede inntektsgenereringen. Hvis du hever denne grensen, synker sannsynligvis annonseenhetens fyllgrad. Du bør overvåke plasseringen der du har angitt den nedre grensen for eCPM, med andre annonsenettverk for å sikre at du oppnår høyest mulig samlede inntektene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false