Zprostředkování

Časté dotazy ke zprostředkování ve službě AdMob

Níže nabízíme odpovědi na některé z nejčastějších dotazů ke zprostředkování ve službě AdMob. 

Obecné

Proč mají moje vlastní reklamy nízkou míru naplnění?

Nastavení zprostředkování určuje, jak služba AdMob volí mezi sítí AdMob, reklamními sítěmi třetích stran a kampaněmi s vlastními reklamami. Pořadí reklamní sítě při zobrazování reklam určuje hodnota eCPM – reklamy ze sítě s nejvyšší hodnotou eCPM jsou zobrazovány jako první. Z toho vyplývá,že pokud má síť AdMob nebo jiná reklamní síť vyšší hodnotu eCPM s mírou naplnění blížící se nebo dosahující 100 %, budou se další zdroje reklamy včetně kampaní vlastních reklam zobrazovat méně často.

Pokud chcete v kampaních vlastních reklam dosáhnout více zobrazení vlastních reklam, vyzkoušejte následující řešení:

  1. Pro síť AdMob nastavte minimální eCPM s rozumně vysokou hodnotou eCPM.
  2. Pro kampaň vlastních reklam nastavte druhou nejvyšší hodnotu eCPM.
  3. V síti AdMob nastavte další nejvyšší hodnotu eCPM.

Tímto nastavením dosáhnete toho, že síť AdMob bude nejprve zobrazovat pouze reklamy, které nabízejí alespoň částku minimální eCPM. Postupem času se tak hodnota eCPM v síti AdMob buď bude držet na stejné úrovni, nebo se zvýší, avšak míra naplnění bude zřejmě klesat, což umožní ve zprostředkování zobrazovat reklamy z dalšího zdroje (v tomto případě z kampaní vlastních reklam).

Jak vymažu síť AdMob ze zprostředkování?

V současné době není možné skupinu zprostředkování sítě AdMob (výchozí) odstranit.

Mé vlastní reklamy nefungují

Pokud jste provedli aktualizaci ze starší verze služby AdMob a vaše vlastní reklamy nefungují, je pravděpodobné, že ve svých aplikacích stále používáte starší ID. Aby vlastní reklamy fungovaly, je třeba aktualizovat aplikace tak, aby používaly nová ID reklamních jednotek.

Jak funguje minimální eCPM v síti AdMob?

Po nastavení minimální hodnoty eCPM se reklamy v síti AdMob budou zobrazovat pouze v případě, že eCPM daného zobrazení tuto hodnotu převýší. Pokud hodnota eCPM na zobrazení této minimální hodnoty nedosáhne, síť AdMob nesplní požadavek a zprostředkování bude pokračovat obvyklým způsobem.

Jak minimální eCPM spolupracuje s jinými reklamními sítěmi během zprostředkování?

Síť AdMob bude žádosti i nadále řadit od nejvyšší eCPM k nejnižší. Minimální eCPM se vztahuje pouze na síť AdMob. U všech ostatních řádkových položek reklamních sítí zadejte ruční eCPM nebo reklamní sítě optimalizujte a upravte u nich vlastní hodnoty eCPM.

Optimalizace

Které reklamní sítě třetích stran podporují optimalizaci?

Jak služba AdMob získává data z reklamních sítí třetích stran?

U různých sítí se metody liší, ale obecně data získáváme pomocí rozhraní API nebo screen scrapingu. Některé sítě žádnou z těchto metod nepovolují, takže zatím nebudou do této funkce zahrnuty.

Musím aktualizovat SDK, když chci použít optimalizaci reklamních sítí?

Ne, ale vždy doporučujeme aktualizovat na nejnovější SDK.

Jaká data AdMob sleduje při určování CPM?

U každé reklamní jednotky AdMob sleduje data přehledů z jednotlivých reklamních sítí na základě platformy a země (je-li k dispozici). AdMob sbírá data denně a aktualizuje pořadí zprostředkování, když získá nové informace z reklamní sítě.

Je možné u různých reklamních sítí kombinovat optimalizaci, ruční eCPM a minimální hodnoty?

Ano, v odlišných reklamních sítích zahrnutých ve stejné skupině zprostředkování je možné použít různé kombinace optimalizace, ručně zadané eCPM a minimálních hodnot v síti AdMob.

Poznámka: Je možné, že některé reklamní sítě optimalizaci nepodporují a minimální hodnotu tak lze zadat pouze pro síť AdMob. 

Co se stane, když služba AdMob nedokáže z reklamní sítě načíst data eCPM?

Pokud služba AdMob nebude moci z reklamní sítě načíst data eCPM po dobu delší než sedm dní, v uživatelském rozhraní se zobrazí zpráva s upozorněním. Služba AdMob pak bude u této reklamní sítě dále používat poslední známou hodnotu eCPM. 

Proč má síť stále stav „Nevyřízené optimalizace“?

Když aktivujete optimalizaci pro zprostředkovávanou reklamní síť třetí strany, služba AdMob začne analyzovat provoz aplikace, aby zjistila nejlepší způsob optimalizace její eCPM. V průběhu analýzy se může v tabulce reklamních sítí objevit stav analýzy „Nevyřízené optimalizace“. 

Služba AdMob průběžně optimalizuje eCPM na základě nejnovějších dostupných dat. Proto se může občas stát, že se stav „Nevyřízená optimalizace“ znovu objeví i po dokončení počáteční analýzy. Pokud například reklamní síť po dobu několika týdnů vykazuje nedostatečnou návštěvnost, může služba AdMob rozhodnout, že potřebuje kvalitnější údaje pro přesný výpočet eCPM. Optimalizace bude znovu aktivována po zvýšení návštěvnosti reklamní sítě a zlepšení údajů pro analýzu ve službě AdMob. 

Nastavení minimální eCPM pravděpodobně ovlivní celkové zpeněžení. Vyšší hodnota minimální eCPM pravděpodobně způsobí pokles míry naplnění reklamní jednotky. Abyste měli jistotu, že dosahujete maximální celkové tržby, měli byste u reklam s minimální eCPM sledovat umístění pomocí jiných reklamních sítí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory