Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

AdMob- og AdSense-programpolitikker

Teknisk specifikation for Tilstanden Yderligere samtykke fra Google

I dette dokument defineres en midlertidig teknisk specifikation (kaldet "Tilstanden Yderligere samtykke"), som kun er beregnet til brug sammen med IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0 med henblik på at danne bro for leverandører, som endnu ikke er på IAB Europes liste over globale leverandører (GVL, Global Vendor List). Denne specifikation giver udgivere, leverandører af løsninger til administration af samtykke (CMP, Consent Management Providers) og partnere mulighed for at indsamle og overføre yderligere samtykke (ud over deres implementering af TCF v2.0) til virksomheder, der endnu ikke er registreret på IAB Europes liste over globale leverandører, men som er på Googles liste over udbydere af annonceteknologi (ATP, Ad Tech Provider).

Relaterede ressourcer

Komponenter i Tilstanden Yderligere samtykke

I "Tilstanden Yderligere samtykke" understøtter vi både:

 • Strengen for gennemsigtighed og samtykke (TC-streng) (TC, Transparency & Consent), som den er defineret i specifikationenIAB TCF v2.0, som indeholder gennemsigtighed og samtykke, som er fastsat for leverandører på IAB's liste over globale leverandører (GVL, Global Vendor List). OG
 • En let addtl_consent-streng (AC-streng), som indeholder Googles liste over udbydere af annonceteknologi, som har givet samtykke, men som ikke er registreret hos IAB.

Denne specifikation definerer følgende:

 1. AC-strengformatet
 2. Udvidelsen til TCF v2.0 CMP API, der understøtter AC-strengen
 3. Sådan gemmes en AC-streng
 4. Sådan angives AC-strengen gennem kæden for digitale annoncer

AC-strengformatet ("Yderligere samtykke")

Hvilke oplysninger gemmes i en AC-streng?

En AC-streng indeholder følgende tre komponenter:

 • Del 1: Et specifikationsversionsnummer, f.eks. "1"
 • Del 2: Et separatorsymbol "~"
 • Del 3: En liste adskilt med punktummer over id'er for Googles udbydere af annonceteknologi (ATP, ad technology provider), hvor brugerne har givet deres samtykke. Eksempel: "1.35.41.101"

AC-strengen 1~1.35.41.101 betyder f.eks., at brugeren har givet samtykke til ATP'er (udbydere af annonceteknologi med id'erne 1, 35, 41 og 101, og strengen er oprettet ved hjælp af det format, der er defineret i v1.0.specifikationen.

Hvem skal oprette en AC-streng?

En AC-streng må kun oprettes af en CMP, der er TCF-registreret af IAB Europe, og som bruger sit tildelte CMP-id-nummer i overensstemmelse med IAB's forskrifter. Leverandører eller andre udbydere af tredjepartstjenester må ikke selv oprette AC-strenge.

Hvor bliver Google ATP'er udgivet?

Google udgiver listen over udbydere af annonceteknologi, som ikke er registreret hos IAB, samt deres id'er på følgende placering:

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

Hvornår skal der oprettes en AC-streng?

Der må i alle tilfælde kun oprettes en AC-streng, hvis udgiverne overholder Googles Samtykkepolitik for brugere i EU. Særligt gælder, at en AC-streng ikke må oprettes, før brugeren har givet juridisk gældende samtykke til: 1) brugen af cookies eller anden lokal lagring, hvor det er juridisk påkrævet, og 2) indsamling, deling og brug af personoplysninger til en ATP's tilpasning af annoncer i overensstemmelse med Googles Samtykkepolitik for brugere i EU.

En AC-streng må kun oprettes som en supplerende streng til TC-strengen, og ikke som en erstatning for TC-strengen. Google vil ikke behandle anmodningen og vil kassere AC-strengen efter Googles anmodning, hvis der ikke er en tilgængelig TC-streng for den pågældende anmodning.

CMP'er, der implementerer denne specifikation, skal sørge for, at den AC-streng, de opretter, kun indeholder id'erne fra den udgivne Google ATP-fil (dvs. ikke-GVL-leverandører). Når Google modtager en TC-streng, tjekker vi den version af listen over globale leverandører, der er angivet i den pågældende TC-streng. Hvis denne version af listen over globale leverandører har en registrering for en leverandør, kontrollerer TC-strengen for denne leverandør, og eventuelle AC-strengposter for den pågældende leverandør vil blive ignoreret. I dette tilfælde forbeholder Google sig retten til at fjerne sådanne "dubletter" af poster og angive en sådan ændret AC-streng sammen med TC-strengen. Andre leverandører end Google ændrer muligvis ikke AC-strengen.

Udvidelse til CMP-API'en

Vi foreslår, at du udvider den eksisterende TCF v2.0 CMP JavaScript API for at muliggøre returnering af AC-strengen. Mere specifikt foreslår vi, at du udvider JSON-objekterne TCData og InAppTCData, så de returnerer disse data.

TCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

InAppTCData = {
  tcString: 'base64url-encoded TC string with segments',
  ...
  addtlConsent: ‘AC string with spec version and consented Ad Tech Provider IDs’,
}

Hvordan skal en AC-streng opbevares?

Web

Lagringsmetoden afhænger af CMP'ens valg.

I appen

NSUserDefaults (iOS) eller SharedPreferences (Android) skal bruges til at gemme AC-strengen via en CMP-SDK. Det giver mulighed for følgende:

 • Leverandører kan nemt få adgang til AC-strengen
 • AC-strengen kan bevares på tværs af appsessioner
 • AC-strengen kan flyttes mellem CMP'er, hvilket giver en udbyder fleksibilitet til at udskifte én CMP-SDK med en anden

Hvis en udgiver vælger at fjerne en CMP-SDK fra sin app, er udgiveren ansvarlig for at rense AddtlConsent-værdier for brugere, så leverandører ikke fortsætter med at bruge den inkluderede AC-streng.

Lager- og opslagsnøgle i NSUserDefaults og SharedPreferences Værdi
IABTCF_AddtlConsent

Streng: AC-streng med specifikationsversion og id'er for udbydere af annonceteknologi, der er givet samtykke til

Sådan angives AC-strengen gennem kæden for digitale annoncer

Budanmodning

Vi genbruger ConsentedProvidersSettings til at udfylde leverandører, der ikke er på listen over globale leverandører efterfølgende.

 • I OpenRTB-udvidelsesprotokol
 • Tidligere Protobuf-version

message ConsentedProvidersSettings {
 // Set of IDs corresponding to providers for whom the publisher has told
 // Google that its EEA users have given legally valid consent to: 1) the use of cookies or other local  
 // storage where legally required; and 2) the collection, sharing, and use of personal data for 
 // personalization of ads by an ATP in accordance with Google’s EU User Consent Policy.
 // A mapping of provider ID to provider name is posted at providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Oplysninger om de udbydere, for hvem udgiveren har meddelt Google,
 // at deres EØS-brugere har givet samtykke til brug af deres personoplysninger til
 // annoncetilpasning i overensstemmelse med Googles samtykkepolitik for brugere i EU.
 // Dette felt udfyldes kun, når regs_gdpr er sand.
 valgfrit ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

Webadressebaserede tjenester

Når annoncemateriale gengives, kan det indeholde et antal pixels under <img>-tags. F.eks. <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2">, som sender en HTTP GET-anmodning fra browseren til leverandørens domæne.

Da pixelen er et <img>-tag uden mulighed for at eksekvere JavaScript, kan CMP-API'en ikke bruges, uden at TC-strengen skaffes. I lighed med understøttelse af TC-streng leverer vi en standardwebadresseparameter og en makro i de pixelwebadresser, hvor AC-strengen skal indsættes.

Webadresseparameter Tilsvarende makro Gengivelse i webadresse
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

Eksempel 1

For at Leverandør A skal modtage en AC-streng, skal en billedwebadresse indeholde et nøgleværdipar med webadresseparameteren og makroen &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}. Den resulterende webadresse er:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

Eksempel 2

Hvis AC-strengen for en given anmodning er: 1~1.35.41.101

Opkaldet eller gengiveren af annoncematerialet erstatter makroen i webadressen med den faktiske AC-streng, så den oprindeligt anbragte pixel, der indeholdt makroen, ændres på følgende måde, når opkaldet foretages til den angivne server:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.

Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

Få flere oplysninger

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73175
false
false