Raporty

Najczęstsze pytania o raport Otwarte ustalanie stawek (beta)

Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta dla ograniczonej grupy wydawców.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań o raport Otwarte ustalanie stawek. 

Jeśli źródło reklam zostanie wybrane jako wymiar, w jaki sposób Żądania w raporcie o sieci zapośredniczeń będzie można odnieść do Odpowiednich żądań i Pytań o stawkę w raporcie Otwarte ustalanie stawek?

Żądania w raporcie Zapośredniczenia to liczba żądań, które Twoja aplikacja wysłała do każdej sieci reklamowej.

Odpowiednie żądania w raporcie Otwarte ustalanie stawek to liczba żądań, które kwalifikują się do otwartego ustalania stawek. Aby kwalifikować się do otwartego ustalania stawek, żądanie reklamy musi zostać wysłane do grupy zapośredniczenia, która zawiera źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek. Dodatkowo źródła te muszą mieć możliwość wzięcia udziału w aukcji związanej z daną jednostką reklamową. 

Pytania o stawkę w raporcie Otwarte ustalanie stawek to liczba żądań wysłanych do źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek. 

Co może spowodować spadek Odpowiednich żądań?

Sprawdź, czy Twoje źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek zostały dodane do odpowiednich grup zapośredniczenia. Jeśli nie zostały dodane do takich grup, źródła reklam uzyskają ograniczoną liczbę żądań reklamy. 

Co może spowodować spadek liczby Pytań o stawkę?

Sprawdź, czy pakiet SDK lub adapter zostały odpowiednio zintegrowane. Nieprawidłowa implementacja może spowodować, że pytania o stawkę nie zostaną wysłane.

Więcej informacji o źródłach reklam dostępnych w przypadku otwartego ustalania stawek i wymaganiach dotyczących tych źródeł znajdziesz w przewodniku Google dla programistów aplikacji na Androida i iOS

Co może spowodować spadek stawki w aukcji?

Spadek stawek w aukcji może oznaczać, że stawka nie spełnia kryteriów aukcji, takich jak minimalny eCPM czy typ formatu reklamy. Sprawdź, czy źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek obsługują formaty reklam wybrane w grupach zapośredniczenia.

Co może spowodować spadek liczby dopasowanych żądań?

Sprawdź, czy odpowiednio ustawiasz dolne limity. Zbyt wysoki limit może spowodować, że mniej żądań będzie spełniać warunki.

 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem