Rapporten

Veelgestelde vragen over het rapport 'Open bieden' (bèta)

Deze functie is momenteel als bètaversie beschikbaar voor een beperkte groep uitgevers.

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het rapport 'Open bieden'.

Als 'Advertentiebron' is geselecteerd als dimensie, wat is dan het verschil tussen de statistiek Verzoeken in het rapport 'Bemiddelingsnetwerk' en de statistieken Geschikte verzoeken en Biedingsverzoeken in het rapport 'Open bieden'?

Bij Verzoeken in het rapport 'Bemiddelingsnetwerk' ziet u het aantal verzoeken dat uw app voor elk advertentienetwerk heeft verzonden.

Bij Geschikte verzoeken in het rapport 'Open bieden' ziet u het aantal verzoeken dat geschikt is voor 'Open bieden'. Een advertentieverzoek is alleen geschikt voor 'Open bieden' als het wordt verzonden naar een bemiddelingsgroep waarin 'Open bieden'-advertentiebronnen zijn opgenomen. Die advertentiebronnen moeten bovendien kunnen deelnemen aan de veiling voor het advertentieblok.

Bij Biedingsverzoeken in het rapport 'Open bieden' ziet u het aantal verzoeken dat is verzonden naar een 'Open bieden'-advertentiebron.

Waardoor kan een afname bij de statistiek Geschikte verzoeken zijn veroorzaakt?

Controleer of uw 'Open bieden'-advertentiebronnen zijn toegevoegd aan de juiste bemiddelingsgroepen. Als er aan de relevante bemiddelingsgroepen geen 'Open bieden'-advertentiebronnen zijn toegevoegd, ontvangen de advertentiebronnen een beperkt aantal advertentieverzoeken.

Waardoor kan een afname bij de statistiek Biedingsverzoeken zijn veroorzaakt?

Controleer of de SDK of adapter correct is geïntegreerd. Onjuiste implementatie kan ertoe leiden dat biedingsverzoeken niet worden verzonden.

Meer informatie over de advertentiebronnen die beschikbaar zijn voor 'Open bieden' en de vereisten hiervoor, vindt u in de Google Developers-handleiding voor Android en iOS.

Waardoor kan een afname bij de statistiek Biedingen in veiling zijn veroorzaakt?

Een afname bij Biedingen in veiling kan erop wijzen dat het bod niet voldoet aan de criteria van de veiling, zoals een bepaalde minimum eCPM of bepaalde advertentie-indelingen. Controleer of uw 'Open bieden'-advertentiebronnen de advertentie-indelingen ondersteunen die in uw bemiddelingsgroepen worden getarget.

Waardoor kan een afname bij de statistiek Overeenkomende verzoeken zijn veroorzaakt?

Zorg ervoor dat u geschikte minima instelt. Een te hoog minimum kan ertoe leiden dat er minder overeenkomende verzoeken worden gevonden.

 

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?