Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Analysér A/B-tester og omsett resultater i konkrete tiltak 

Dataene på medieringsgruppesiden oppdateres regelmessig. Du kan treffe en avgjørelse basert på dataene som genereres i testen, når som helst i løpet av perioden på 90 dager testen kan kjøres i, og velge hvilken variant du skal bruke fremover. Dette valget innebærer at du velger hvilken av de to konfigurasjonene for medieringsgruppen du testet mot hverandre, som skal brukes på 100 % av brukerne dine. 

Sånn kan du få tilgang til og overvåke A/B-tester: 

  1. Logg på AdMob-kontoen din på https://apps.admob.com.
  2. Klikk på Mediering i sidefeltet.
  3. Velg medieringsgruppen med A/B-testen du ønsker å se.

For at det skal bli enklere for deg å analysere resultatene fra A/B-testen, rapporterer AdMob om de skalert månedlige inntektene for variant A og variant B. Den skalerte månedlige inntekten er et anslag over hvor mye du kommer til å tjene i løpet av 28 dager hvis du tar i bruk denne varianten for alle brukerne dine. Du får se en rettferdig sammenligning og et mer helhetlig bilde av resultatene du har oppnådd med de ulike variantene.

Merk: AdMob begynner å beregne de skalerte månedlige inntektene dine fire dager etter at du startet A/B-testen og har oppnådd 10 000 visninger.

Ut fra de skalerte månedlige inntektene som du ser øverst på A/B-testsiden, blir det enklere å forstå forskjellen mellom de ulike variantene.

Du får også se beregnet inntekt, eCPM og samsvarsfrekvens for variant A og variant B. Verdiene oppdateres fortløpende gjennom testen. Med disse dataene kan du også se hvilke resultater du oppnår med de ulike annonsekildene i hver variant, så det blir enkelt å sammenligne disse.

 

Forstå resultatene

Når en test starter, sammenligner AdMob den skalerte månedlige inntekten i begge variantene for å finne ut hvilken variant du kan oppnå de beste resultatene med. AdMob viser den ledende varianten på A/B-testsiden så fort det er fastslått at du tydelig og vedvarende oppnår bedre resultater med den ene varianten enn med den andre. Vi anbefaler også at du følger den anbefalte handlingen «Behold den opprinnelige varianten» (hvis variant A gir bedre resultater) eller «Bruk variant B» (hvis variant B gir bedre resultater). 

Vi indikerer også med hvor stor statistisk sikkerhet AdMob kan fastslå at den ledende varianten faktisk er den beste, med en prosentandel (f.eks. «99 % (anslått) sannsynlighet for at du oppnår bedre resultater med variant A enn med variant B»). 

AdMob legger disse kriteriene til grunn når ledende variant og anslått sannsynlighet i prosent skal fastslås:

  • hvor konsekvent du oppnår bedre resultater med den ledende varianten 
  • hvor stor forskjellen er mellom de to variantene 
  • datamengden som foreligger Vi anbefaler at du velger en annonseenhet med et betydelig trafikkvolum for å øke datamengden som foreligger under testen. Vær oppmerksom på at testen må motta minst 10 000 annonseforespørsler for at AdMob skal kunne fastslå et avgjørende resultat. 

Jo mer konsekvent og signifikant resultatforskjellen er, samt jo større datavolum som er tilgjengelig, dess enklere er det for AdMob å anslå den prosentvise sannsynligheten. 

Hvis noen av disse kriteriene ikke er oppfylt, kan ikke AdMob fastslå hvilken variant som er best. Da vises det heller ikke noe avgjørende resultat på A/B-testsiden. Du kan imidlertid fortsatt se testberegningene for begge variantene. 

Hvis du har angitt en brukerfordeling på under 50 %, blir dataene om variant B skalert i beregningen. Dette innebærer at dataene legger grunnlag for en rettferdig sammenligning, ettersom AdMob beregner dataene om variant B som om den hadde en like stor andel av brukerfordelingen.

Hvis variant B har en brukerfordeling på 10 %, ganges den beregnede inntekten med faktoren 9. Du får da en rettferdig sammenligning med variant A (som har 90 % som brukerfordeling). Hvis du oppnår en faktisk inntekt på NOK 100 med variant B, blir den skalerte inntekten med variant B på NOK 900. 

Velg rett variant

Vi anbefaler at du lar testen kjøre i minst to uker før du bestemmer deg for A eller B. I løpet av perioden på 90 dager kan du når som helst velge å gå for variant A eller variant B. Dette valget innebærer at du velger hvilken av de to konfigurasjonene for medieringsgruppen du testet mot hverandre, som skal brukes på 100 % av brukerne dine. Vær nøye med å vurdere forskjellen i beregnet inntekt og den anslåtte prosentvise sannsynligheten når du skal velge hvilken variant du skal bruke fremover. 

Du kan velge å beholde variant A eller bruke variant B: 

  • For å velge variant A, klikk på Behold den opprinnelige varianten. Du beholder dermed den opprinnelige konfigurasjonen av medieringsgruppen.
  • For å velge variant B, klikk på Bruk variant B. Det betyr at vi bruker innstillingene for (den alternative) varianten i kontoen din.

Hvis du ikke bestemmer deg for noen variant før de 90 dagene er passert, blir testen stoppet, og variant A brukes på 100 % av brukerne dine, selv om den ikke var testens ledende variant. 

Etter at eksperimentet er avsluttet, har du 30 dager på deg til å velge en variant. Etter dette avsluttes testen, og variant B slettes. 

Merk: Du kan se mer informasjon om A/B-tester i medieringsrapporten
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false