Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Zprostředkování

Analýza testu A/B a provedení akce 

Na stránce skupiny zprostředkování najdete pravidelně aktualizované údaje. Na základě těchto údajů můžete kdykoli během 90 dnů test ukončit a jednu z variant použít.Tento krok způsobí, že se u 100 % vašich uživatelů daná varianta použije pro konfiguraci skupiny zprostředkování.

Zobrazení a sledování testu A/B:

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Na postranním panelu klikněte na Zprostředkování.
  3. Vyberte skupinu zprostředkování s testem A/B, který chcete zobrazit.

Služba AdMob usnadňuje analýzu výsledků testu A/B tím, že uvádí škálované měsíční příjmy varianty A a varianty B. Škálované měsíční příjmy udávají, kolik pravděpodobně vyděláte za 28 dní, jestliže danou variantu použijete u 100 % svých uživatelů. Můžete tak objektivně porovnat jednotlivé varianty a udělat si lepší představu o tom, jak si vedou.

Poznámka: Služba AdMob začne škálované měsíční příjmy vypočítávat až po uplynutí 4 dnů od zahájení testu A/B a po dosažení 10 000 zobrazení.

V horní části stránky testu A/B se podívejte na rozdíl škálovaných měsíčních příjmů, který vám pomůže pochopit, jak moc se od sebe varianty liší.

Uvidíte také odhadované příjmy, eCPMmíru shody varianty A a varianty B. Údaje jsou během testu průběžně aktualizovány. Díky těmto údajům také zjistíte, jak si vedou jednotlivé zdroje reklamy a můžete jednoduše porovnat jejich výkon v obou variantách.

 

Interpretace výsledků

Po zahájení testu služba AdMob porovná škálované měsíční příjmy z obou variant a určí, která varianta přináší lepší výsledky. Jakmile AdMob zjistí, že si jedna varianta vede dlouhodobě výrazně lépe než ta druhá, zobrazí vítěznou variantu na stránce testu A/B. Kromě toho vám nabídne jednu z doporučených akcí: „Zachovat původní variantu“ (pokud má lepší výkon varianta A), nebo „Použít variantu“ (pokud si vede lépe varianta B).

Dále se vám zobrazí procentuální údaj, který vyjadřuje odhadovanou pravděpodobnost, že určila služba AdMob vítěznou variantu správně (například: „Varianta A si s 99% pravděpodobností povede lépe než varianta B“).

Vítěznou variantu a zmíněnou pravděpodobnost v procentech určuje služba AdMob podle těchto kritérií:

  • Konzistence, s jakou si vítězná varianta vede lépe než varianta druhá.
  • Velikost rozdílu mezi oběma variantami.
  • Množství dostupných údajů. Aby bylo množství údajů dostupných během testů co nejvyšší, doporučujeme vybrat reklamní jednotku s vysokou návštěvností. K určení výsledku je zapotřebí, aby bylo v testu zaznamenáno alespoň 10 000 žádostí o reklamy.

Čím větší je konzistence, rozdíl ve výkonu a množství dostupných údajů, tím větší bude i odhadovaná procentuální pravděpodobnost, že je hodnocení variant správné.

Není-li některé z těchto kritérií splněno, nebude možné vítěznou variantu určit. V takovém případě na testovací stránce A/B žádné definitivní výsledky neuvidíte. Stále si ale budete moci prohlédnout testované metriky obou variant.

Pokud je alokace uživatelů nastavena na méně než 50 %, použije se pro údaje varianty B poměrný výpočet. Údaje obou variant tak stále můžete objektivně porovnat, protože Služba AdMob vypočítá údaje pro variantu B tak, aby odpovídaly rovnoměrnému rozdělení uživatelů.

Je-li například alokace uživatelů u varianty B nastavena na 10 %, budou odhadované příjmy vynásobeny 9. Díky tomu je možné objektivní srovnání s variantou A (která má alokaci nastavenou na 90 %). Jestliže tedy varianta B vydělává 10 $, budou vypočtené příjmy varianty B činit 90 $.

Zahájení akce

Než provedete případnou akci, doporučujeme nechat test běžet alespoň dva týdny.Během 90 dnů se můžete kdykoli rozhodnout pro použití jedné z variant. Tento krok způsobí, že se u 100 % vašich uživatelů daná varianta použije pro konfiguraci skupiny zprostředkování.Při rozhodování o použití určité varianty se vždy zamyslete nad rozdílem v odhadovaných příjmech i nad procentuální hodnotou odhadované pravděpodobnosti.

Můžete buď zachovat stávající variantu A, nebo použít variantu B:

  • Chcete-li vybrat variantu A, klikněte na Zachovat původní variantu. V tomto případě bude zachována původní konfigurace skupiny zprostředkování.
  • Chcete-li vybrat variantu B, klikněte na Použít. V tomto případě bude ve vašem účtu použito nastavení varianty.

Jestliže si během 90 dnů žádnou variantu nevyberete, test se zastaví a u 100 % uživatelů se použije varianta A (bez ohledu na to, která z variant v testu zvítězila).

Po ukončení experimentu budete mít dalších 30 dní na to, abyste si variantu vybrali. Poté platnost testu vyprší a varianta B bude smazána.

Poznámka: Další informace o testech A/B najdete v přehledu zprostředkování
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k úspěchům ve službě AdMob.

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
73175
false
false