Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tạo đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng

Đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng của bạn. Đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng xuất hiện trên màn hình tải hoặc màn hình chờ. 

Tại sao nên dùng quảng cáo khi mở ứng dụng? Quảng cáo khi mở ứng dụng được thiết kế đặc biệt để tích hợp liền mạch vào bối cảnh mở ứng dụng hoặc chuyển đổi ứng dụng. Bố cục quảng cáo khi mở ứng dụng độc đáo mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất cho vị trí này.

Đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng hiện chỉ hiển thị quảng cáo dạng văn bản, hình ảnh, nội dung đa phương tiện và video. 

Hướng dẫn về quảng cáo khi mở ứng dụng AdMob

Khi triển khai đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng trong ứng dụng, bạn nhớ xem xét mục Chính sáchhướng dẫn về quảng cáo khi mở ứng dụng trong trung tâm trợ giúp AdMob. 

Những ứng dụng tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình của Google Play không đủ điều kiện sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng.

Để tạo một đơn vị quảng cáo khi mở ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu không tìm thấy ứng dụng đó trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Nhấp vào Chọn cho định dạng quảng cáo khi mở ứng dụng.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Mẹo: Hãy thêm thông tin có liên quan (như định dạng và vị trí quảng cáo) vào ứng dụng của bạn để dễ xác định hơn sau này.

 8. (không bắt buộc) Hoàn tất phần cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị cho đơn vị quảng cáo này. Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo dạng văn bản, hình ảnh, nội dung đa phương tiện và video cho quảng cáo khi mở ứng dụng. 
  • Giới hạn tần suất: Xác định số lần đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho cùng một người dùng. Bạn có thể chọn không đặt giới hạn, hoặc có thể giới hạn quảng cáo cho mỗi người dùng theo số lần hiển thị mỗi phút, mỗi giờ hoặc mỗi ngày.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo mà bạn tạo. eCPM sàn sẽ ra hiệu để Mạng AdMob không phân phát quảng cáo cho đơn vị quảng cáo có các giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt. Hãy chọn cách bạn muốn đặt eCPM sàn:

   1.  Được Google tối ưu hoá: Google đặt eCPM sàn linh động dựa trên vị trí địa lý của người dùng, lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo và dữ liệu trong quá khứ của bạn. Việc sử dụng eCPM sàn được Google tối ưu hoá có thể giúp bạn tối đa hoá tổng doanh thu. Bạn có thể chọn cách Google tối ưu hoá eCPM sàn của bạn bằng cách chọn một trong các phương thức sau:
    • Giá trị sàn cao (thử nghiệm): Google sẽ tối đa hoá số lượng quảng cáo trả phí cao hơn.
    • Giá trị sàn trung bình (thử nghiệm): Google sẽ cân bằng giữa số lượng quảng cáo trả tiền cao hơn và tỷ lệ lấp đầy. 
    • Tất cả mức giá: Google sẽ tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy ở tất cả điểm giá.  
     Giao diện AdMob thể hiện eCPM theo đơn vị quảng cáo.
   2. Giá trị sàn thủ công: Bạn tự đặt giá trị eCPM tối thiểu cho mỗi đơn vị quảng cáo. Mạng AdMob sẽ không phân phát quảng cáo có eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt cho đơn vị quảng cáo.
   3. Đã vô hiệu hoá: Không có giá trị eCPM sàn nào cho đơn vị quảng cáo này.
   Lưu ý: eCPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tuỳ chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp.
  • (không bắt buộc) Giá trị sàn theo quốc gia cụ thể: Nếu đã chọn Giá sàn thủ công làm eCPM sàn ở bước trước, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm giá trị sàn theo quốc gia cụ thể để thêm eCPM sàn theo quốc gia cụ thể cho đơn vị quảng cáo này. eCPM sàn theo quốc gia cụ thể sẽ chỉ ghi đè giá trị eCPM chung của đơn vị quảng cáo này khi yêu cầu quảng cáo xuất phát từ quốc gia đã chọn.
   1. Chọn quốc gia mà bạn muốn đặt một giá trị sàn cụ thể. Quốc gia này sẽ được thêm vào danh sách các quốc gia đã chọn. Bạn có thể chọn toàn bộ khu vực hoặc mở rộng từng mục để xem từng quốc gia trong một khu vực.
   2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia hoặc khu vực mà bạn đã chọn, rồi nhập giá trị eCPM sàn. 
   3. Nhấp vào Đặt để lưu giá trị eCPM. 
   4. Lặp lại các bước này nếu cần.
 9. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 10. Làm theo hướng dẫn trong tài liệu của Google dành cho nhà phát triển (Android, iOS) để triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo này, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính