Weergaven van advertenties met beloning valideren via verificatie aan serverzijde

Verificatie aan serverzijde fungeert als extra validatielaag voor advertentieweergaven met beloning in uw app. Deze vorm van verificatie wordt uitgevoerd naast de standaard callback aan clientzijde.

U kunt verificatie aan serverzijde gebruiken om elke voltooide weergave van een advertentie met beloning te valideren en er zo voor te zorgen dat u alleen app-gebruikers beloont die de video daadwerkelijk helemaal hebben bekeken. Telkens wanneer een gebruiker het einde van een advertentie met beloning bereikt, valideert AdMob de weergave via de callback-URL die u heeft opgegeven toen u het advertentieblok instelde.

Meer informatie over verificatie aan serverzijde vindt u op de Google Developers-site (Android, iOS, Unity).

Verificatie aan serverzijde instellen en testen

Voer de volgende stappen uit:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Selecteer de naam van uw app. Als u de app niet ziet staan in de lijst met recente apps, klikt u op Alle apps bekijken om een lijst te doorzoeken met alle apps die u aan AdMob heeft toegevoegd.
 4. Klik in de zijbalk op Advertentieblokken.
 5. Volg voor nieuwe advertentieblokken de instructies in Een advertentieblok met beloning maken. Wilt u een bestaand advertentieblok gebruiken, klik dan op de naam ervan.
 6. Klik op Geavanceerde instellingen.
 7. Klik op Callback-URL instellen en verifiëren naast Serververificatie.
 8. Voltooi de instellingen voor verificatie aan serverzijde:
  • Callback-URL: De URL die AdMob naar u moet sturen wanneer een gebruiker een advertentie met beloning heeft bekeken.
  • User ID (optioneel): Deze wordt alleen gebruikt om te testen. De User ID is een unieke ID die aan elke gebruiker wordt toegewezen, zodat u weet wie u moet belonen voor het helemaal bekijken van de advertentie. Als u de User ID wilt gebruiken, stelt u in de SDK de parameter user_id in.
  • Aangepaste gegevens (optioneel): Deze worden alleen gebruikt om te testen. Aangepaste gegevens worden via de callback ontvangen nadat een gebruiker de advertentie helemaal heeft bekeken. U kunt bijvoorbeeld een parameter opnemen om te bepalen op welk niveau de gebruiker zich bevindt. Als u aangepaste gegevens wilt gebruiken, stelt u in de SDK de parameter custom_data in.
 9. Klik op URL verifiëren.
  U moet de URL verifiëren voordat u de instelling van verificatie aan serverzijde kunt voltooien.
 10. Klik op Geverifieerde URL gebruiken.

Problemen met verificatie aan serverzijde oplossen

Als de URL een fout retourneert, bekijkt u de foutmelding en controleert u of alle instructies op de Google Developers-site voor het instellen van verificatie aan serverzijde zijn gevolgd (Android, iOS, Unity).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen