Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (CCPA) trong thẻ quảng cáo dành cho nhà xuất bản của Google

Mọi chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế theo yêu cầu mà bạn đặt sẽ được áp dụng trên toàn cầu. Ví dụ: nếu bạn thêm thông số xử lý dữ liệu bị hạn chế theo yêu cầu vào một yêu cầu cho người dùng không ở California, thì chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế sẽ kích hoạt và chỉ quảng cáo không được cá nhân hóa mới phân phát.

Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế CCPA cho các trang sử dụng GPT và thẻ AdSense

Yêu cầu quảng cáo

Theo mặc định, các yêu cầu quảng cáo đến Google không giới hạn cách xử lý dữ liệu và phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, với quá trình lựa chọn quảng cáo dựa trên cả nội dung của trang web và dữ liệu trong quá khứ của từng người dùng truy cập trang. Google đã hỗ trợ gửi tín hiệu qua thẻ quảng cáo vì nhiều lý do tuân thủ quy định và quyền riêng tư như:

 • Chế độ cài đặt quảng cáo không được cá nhân hóa trong thẻ quảng cáo dành cho nhà xuất bản của Google 
  (Ad Manager, AdMob, AndroidiOS, AdSense)
 • Gắn thẻ yêu cầu quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản (TFUA)
  (Ad Manager, AdMob, AdSense)​
 • Gắn thẻ yêu cầu quảng cáo là Được dành cho trẻ em (TFCD)
  (Ad Manager, AdMobAdSense)
  Nhà xuất bản có thể sử dụng thông số TFCD để gắn thẻ yêu cầu cho người dùng chưa đủ tuổi tuân thủ CCPA. Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cũng sẽ kích hoạt khi nhà xuất bản đặt thông số Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em (TFCD)

Bài viết này trình bày cách yêu cầu chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế thông qua thẻ quảng cáo. Khi bạn kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ giới hạn cách sử dụng dữ liệu và chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Nếu muốn kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California truy cập vào tài sản của bạn, thì bạn không cần thay đổi cách gắn thẻ quảng cáo. Bạn có thể đọc thêm về chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, bao gồm cả cách kích hoạt chế độ này trong giao diện người dùng (UI) trong các trung tâm trợ giúp của Google Ad Manager, AdMob hoặc AdSense.

Nếu bạn chỉ muốn kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho một số người dùng, thì thẻ GPT và thẻ quảng cáo không đồng bộ AdSense/Ad Exchange là một cách để giúp nhà xuất kích hoạt việc phân phát theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế trên cơ sở mỗi trang. Cách này có thể hữu ích nếu bạn hiển thị đường liên kết có lựa chọn không đồng ý “Không bán thông tin cá nhân của tôi”. Đối với những người dùng chọn không đồng ý, bạn có thể quyết định là việc chuyển tín hiệu này đáp ứng các nghĩa vụ CCPA của bạn. Xem phần "Giúp các nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)" (Google Ad Manager, AdMob, AdSense) để biết thêm thông tin về chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế.

 • Đối với thẻ GPT, hãy sử dụng đoạn mã sau:

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
  'restrictDataProcessing': true
  });

 • Đối với thẻ quảng cáo không đồng bộ AdSense và Ad Exchange, hãy sử dụng đoạn mã sau:

  <ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-restrict-data-processing="1"></ins>

Các phương pháp này sẽ kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho các yêu cầu quảng cáo tiếp theo của Google từ trang do các thẻ quảng cáo được hỗ trợ sau phát hành: thẻ GPT, thẻ quảng cáo không đồng bộ AdSense hoặc Ad Exchange (adsbygoogle.js) và SDK IMA. Xác minh rằng thẻ quảng cáo đang hạn chế xử lý dữ liệu bằng cách tìm yêu cầu quảng cáo trong các công cụ dành cho nhà phát triển cho trình duyệt của bạn và tìm kiếm thông số &rdp=1.

Các API này cũng cho phép vô hiệu hóa chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (và kích hoạt lại chế độ cá nhân hóa) bằng cách chuyển vào thông số false0, tùy thuộc vào loại mà API muốn. Nếu một trang chứa nhiều loại thẻ quảng cáo của Google (ví dụ: cả thẻ GPT và thẻ không đồng bộ AdSense/Ad Exchange), thì bạn phải sử dụng trình điều khiển RDP cho từng loại thẻ.

Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho các thẻ khác

Thẻ GPT trả về

Nếu đang sử dụng thẻ GPT trả về thì bạn có thể đánh dấu yêu cầu quảng cáo là theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng cùng API googletag.pubads().setPrivacySettings mà GPT thông thường sử dụng.

Nếu bạn bỏ qua tùy chọn cài đặt này, hệ thống sẽ mặc định cho phép quảng cáo được cá nhân hóa.

Ví dụ về mã:

<script async
src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
<div id='gpt-passback'>
  <script>
     window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
     googletag.cmd.push(function() {
       googletag
         .defineSlot('/123/sports', [300, 250], 'gpt-passback')
         .addService(googletag.pubads());
       googletag.pubads().setPrivacySettings({
        'restrictDataProcessing': true
       });
       googletag.enableServices();
       googletag.display('gpt-passback');
     });
  </script>
</div>

Yêu cầu không gắn thẻ

Nếu đang sử dụng Yêu cầu không gắn thẻ thì bạn có thể đánh dấu một yêu cầu quảng cáo là theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách thêm thông số rdp=[int] trực tiếp vào URL yêu cầu thẻ. Bạn nên chỉ định thông số ở vị trí gần đầu trong thẻ để tránh nguy cơ bị cắt bớt. Chỉ định rdp=1 để đánh dấu yêu cầu quảng cáo là theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Nếu bạn bỏ qua thông số này, hệ thống sẽ mặc định vô hiệu hóa chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế và cho phép quảng cáo được cá nhân hóa. 

Ví dụ về mã:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&rdp=1&c=12345

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Vui lòng xem trang web dành cho nhà phát triển ứng dụng để biết thêm thông tin về SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

SDK quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác của Google (cho Video)

Trong các yêu cầu video, bạn có thể cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung video của mình là theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thẻ video chính tự tạo (chỉ trong Ad Manager) hoặc sử dụng một SDK IMA bất kỳ của từng nền tảng (SDK IMA cho HTML 5, SDK IMA cho iOS, SDK IMA cho Android, SDK IMA cho Google Cast).

Nếu trình phát video của bạn sử dụng tính năng Chèn quảng cáo động của Ad Manager, thì trình phát này cũng có thể bao gồm thông số rdp=1 với yêu cầu phát trực tiếp hoặc video theo yêu cầu (VOD) để chuyển thông số đến mọi yêu cầu quảng cáo trong đó (SDK DAI cho HTML5, SDK DAI cho Cast, SDK DAI cho iOS, SDK DAI cho Android, SDK DAI cho Roku, SDK DAI cho tvOS).

Thẻ quảng cáo dành cho nhà xuất bản cũ của Google

Các loại thẻ quảng cáo khác của Google (ví dụ: thẻ GAM cũ, thẻ GUT và thẻ đồng bộ AdSense hoặc Ad Exchange (show_ads.js)) không hỗ trợ phát hành yêu cầu quảng cáo tuân theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Bạn nên chuyển sang sử dụng một trong các thẻ có hỗ trợ đầy đủ tính năng cho cả quảng cáo được cá nhân hóa và chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế.

AdSense cho Tìm kiếm

Theo mặc định, các yêu cầu quảng cáo đến Google không giới hạn cách xử lý dữ liệu và phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, với lựa chọn quảng cáo dựa trên cả cụm từ tìm kiếm của người dùng và dữ liệu trong quá khứ của từng người dùng thực hiện lượt tìm kiếm. Khi bạn kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google sẽ giới hạn cách sử dụng dữ liệu và chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa.

Bạn có thể kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế trên cơ sở yêu cầu như mô tả bên dưới hoặc bằng cách yêu cầu người quản lý tài khoản của bạn hủy kích hoạt chế độ cá nhân hóa cho các tài sản cụ thể.

 • Đối với Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh – thẻ quảng cáo web: Hãy thêm thông tin sau vào pageOptions trong thẻ Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh:

  personalizedAds: false,

 • Đối với thẻ AdMob:

  builder.setAdvancedOptionValue("csa_personalizedAds", "false");

 • Đối với thẻ iOS:

  [request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Các phương pháp này sẽ kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế và phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho yêu cầu cụ thể đó. Đây là một thông số không có trạng thái. Nếu thông số không được đặt trong các yêu cầu tiếp theo cho người dùng đó, thì hành vi sẽ quay về hành vi mặc định để yêu cầu quảng cáo được cá nhân hóa.

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Các hướng dẫn này chỉ dành cho Ad Manager và AdSense. Tìm hiểu cách định cấu hình từng trường hợp cho các trang AMP yêu cầu quảng cáo với <amp-ad type=”doubleclick”> hoặc <amp-ad type=”adsense”>.

Đối với yêu cầu quảng cáo từ các trang AMP, nhà xuất bản có thể chọn hạn chế xử lý dữ liệu cho tất cả người dùng ở California hoặc họ có thể chọn hạn chế xử lý dữ liệu một cách có chọn lọc bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới để hủy kích hoạt chế độ cá nhân hóa. Nhà xuất bản sẽ sử dụng chế độ cài đặt hủy kích hoạt cá nhân hóa hiện tại khi muốn kích hoạt chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Các thuật ngữ này sẽ được sử dụng thay thế cho nhau trong suốt bài viết này.

Yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở California

Nếu sử dụng thẻ AdSense AMP hoặc Doubleclick AMP không có chế độ Cấu hình thời gian thực (RTC) thì bạn có thể chỉ cần kích hoạt xử lý chế độ dữ liệu bị hạn chế trong Google Ad Manager hoặc giao diện người dùng AdSense và không cần thay đổi gì thêm đối với các trang AMP của mình.

Nếu thẻ quảng cáo AMP của bạn sử dụng chế độ Cấu hình theo thời gian thực (RTC) thì yêu cầu RTC chỉ được gửi nếu có sự đồng ý hoặc không cần sự đồng ý. (Lưu ý: Bạn có thể cho phép gửi chú thích RTC cụ thể bất kể trạng thái đồng ý.) Để tránh gửi yêu cầu RTC cho những người dùng sẽ nhận được quảng cáo không được cá nhân hóa (tức là những người ở California), bạn có thể sử dụng các thành phần và chế độ cấu hình sau (amp-geoamp-consent):

<!-- Cách thiết lập thành phần amp-geo để phát hiện người dùng cuối từ amp-geo Hoa Kỳ hiện chỉ hỗ trợ phát hiện thông tin địa lý ở cấp quốc gia, nhưng sắp tới sẽ hỗ trợ tính năng phát hiện người dùng ở California. Hãy nhớ xử lý trường hợp “unknown” khi không thể xác định quốc gia bằng amp-geo và có ít nhất một nhóm chứa “unknown” -->
<amp-geo layout=nodisplay>
  <script type="application/json">
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "us": ["us"],
        "eea": ["preset-eea", “unknown”]
      }
    }
  </script>
</amp-geo>

<!-- Thiết lập thành phần amp-consent để chặn các yêu cầu và thu thập sự đồng ý của người dùng. Sau đó, chúng ta sẽ thiết lập thành phần này thành tự động bị từ chối. Do vậy, thành phần này thực ra sẽ không nhắc đồng ý. Hành động này ngăn chú thích RTC và báo hiệu cho Ad Manager/AdSense phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
     “consentInstanceId”: “my_consent”,
      “consentRequire”: false,
“geoOverride”: {
  “us”: {
    “consentRequired”: “remote”,
    “checkConsentHref”: “https://your-endpoint” 
  }
}     
  </script>
</amp-consent>

amp-geo hiện không hỗ trợ phát hiện người dùng ở California, bạn cần cung cấp điểm cuối để cho AMP biết có cần sự đồng ý của người dùng hiện tại hay không qua chế độ cài đặt checkConsentHref. AMP dự kiến một đối tượng JSON sẽ được trả về từ điểm cuối. Vui lòng tìm thêm thông tin về dữ liệu phản hồi của điểm cuối trong tài liệu về trang web AMP.

Nếu việc đặt điểm cuối không phù hợp với bạn thì nhóm AMP đang nỗ lực để sớm phát hành một tính năng giúp bạn phát hiện người dùng ở California. Trước khi nhóm phát hành tính năng đó, bạn có thể chọn áp dụng chế độ cài đặt về sự đồng ý cho tất cả người dùng Hoa Kỳ làm giải pháp tạm thời. Bạn có thể định cấu hình amp-consent như sau:

<!-- Thiết lập thành phần amp-consent để chặn các yêu cầu và thu thập sự đồng ý của người dùng đối với tất cả người dùng Hoa Kỳ -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
     “consentInstanceId”: “my_consent”,
      “consentRequire”: false,
“geoOverride”: {
  “us”: {
    “consentRequired”: “true”
  }
}     
  </script>
</amp-consent>

Bạn phải thêm thuộc tính data-block-on-consent vào mọi thành phần amp-ad hiện có trên trang theo cách nêu bên dưới. _auto_reject hướng dẫn quảng cáo không đợi nhắc mà dự phòng để phân phát trực tiếp các quảng cáo không được cá nhân hóa. 

<!-- Cuối cùng, chúng ta thiết lập thẻ quảng cáo và hướng dẫn thẻ tự động từ chối sự đồng ý -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Phân phát quảng cáo được cá nhân hóa/không được cá nhân hóa dựa trên sự đồng ý

Vì AMP không cho phép JavaScript tùy chỉnh, nên việc yêu cầu quảng cáo được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa sẽ dựa trên cấu hình của thành phần amp-consent cũng như thuộc tính data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Giả sử bạn đã định cấu hình thành phần amp-consent và liên kết thành phần đó với tất cả các thẻ <amp-ad> trên trang bằng cách sử dụng data-block-on-consent:

 • Nếu người dùng trả lời có với thành phần amp-consent (người dùng chấp nhận lời nhắc về sự đồng ý), quảng cáo sẽ được yêu cầu bình thường.
 • Nếu người dùng trả lời không với thành phần amp-consent (người dùng từ chối lời nhắc về sự đồng ý), quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ được yêu cầu.
 • Nếu không thể xác định nội dung phản hồi của người dùng với amp-consent (người dùng đóng hộp thoại lời nhắc về sự đồng ý)
  • Theo mặc định, không có yêu cầu quảng cáo nào được gửi.
  • Nếu data-npa-on-unknown-consent được đặt thành true, thì các quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ được yêu cầu.
 • Nếu bạn định cấu hình thành phần amp-geo để không yêu cầu sự đồng ý dựa trên vị trí địa lý của người dùng thì các yêu cầu sẽ được gửi bình thường.

Nếu thẻ <amp-ad> của bạn không sử dụng data-block-on-consent hoặc thành phần amp-consent chưa được định cấu hình chính xác thì các yêu cầu sẽ được gửi bình thường.

Dưới đây là ví dụ về chế độ cấu hình nhắc tất cả người dùng ở Hoa Kỳ đồng ý, với hành vi cuối cùng như mô tả ở trên:

<!-- Cách thiết lập thành phần amp-geo để phát hiện người dùng cuối từ amp-geo Hoa Kỳ hiện chỉ hỗ trợ phát hiện thông tin địa lý ở cấp quốc gia, nhưng sắp tới sẽ hỗ trợ tính năng phát hiện người dùng ở California. Nhớ xử lý trường hợp “unknown” khi không thể xác định quốc gia bằng amp-geo và có ít nhất một nhóm chứa giá trị “unknown” ->

<amp-geo layout=nodisplay>
  <script type="application/json">
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "us": ["us"],
        "unknown": ["unknown"]
      }
    }
  </script>
</amp-geo>

<!--Thiết lập lời nhắc về sự đồng ý cho người dùng ở Hoa Kỳ -->

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
    “consentInstanceId” : “my_consent”,
      “consentRequired”: false,
      “geoOverride”: {
        “us”: {
          “consentRequired”: “true”,
          “promptUI”: “myConsentFlow”
        }
      }
    }
  </script>
  <div id=”myConsentFlow”>...</div>
</amp-consent>

<!-- Cuối cùng, chúng ta thiết lập thẻ quảng cáo, hướng dẫn thẻ chờ sự đồng ý khi cần thiết và yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa nếu không xác định được sự đồng ý -->
<amp-ad data-block-on-consent
    data-npa-on-unknown-consent=true
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ sớm phát hành tính năng phát hiện người dùng ở California. Bạn có thể thiết lập điểm cuối của riêng mình để nhắc người dùng đồng ý một cách có chọn lọc bằng cách định cấu hình trang để gửi yêu cầu POST CORS tới một điểm cuối qua checkConsentHref. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc tài liệu về amp-consent.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false