Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Zasady programów AdMob i AdSense

Pomoc wydawcom w zachowaniu zgodności z ustawą CCPA

Zarządzanie ustawieniami CCPA w AdMob

Dla firmy Google najważniejszy jest użytkownik. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników, a nasze narzędzia, np. Moje kontoinne funkcje, ułatwiają użytkownikom zarządzanie kontem dzięki przejrzystym zasadom dotyczącym ochrony prywatności i zapewniają kontrolę nad rodzajami wyświetlanych reklam. Zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych nie wykorzystujemy informacji poufnych do personalizacji reklam. Wspieramy także inicjatywy takie jak Coalition for Better AdsGoogle News Initiative oraz korzystanie z pliku ads.txt, by stworzyć prawidłowo działający, zrównoważony ekosystem reklamowy.

Firma Google popiera regulacje dotyczące prywatności, które chronią konsumentów. W maju 2018 r. wprowadziliśmy kilka aktualizacji, by ułatwić wydawcom przestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Następnie udostępniliśmy funkcję ograniczonego przetwarzania danych, która będzie działać w sposób opisany poniżej, aby pomóc wydawcom w przestrzeganiu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (The California Consumer Privacy Act, CCPA).

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (The California Consumer Privacy Act, CCPA) to nowy akt prawny dotyczący prywatności, który określa różne prawa mieszkańców Kalifornii. Ma ona też zastosowanie do firm prowadzących działalność w tym stanie, które spełniają jedno z kilku kryteriów dotyczących przychodów, przetwarzania danych i innych czynników. Zgodnie z ustawą CCPA sprzedający ma obowiązek umieścić na swojej stronie głównej dobrze widoczny link „Do Not Sell My Personal Information” („Nie sprzedawaj moich danych osobowych”), który umożliwia użytkownikom wycofanie zgody na sprzedaż danych osobowych (definicje poszczególnych terminów zostały określone w ustawie). Ustawa CCPA dopuszcza również pewne wyjątki w definicji sprzedaży, przez co nie każde przekazanie danych jest uznawane za sprzedaż. W rozumieniu ustawy nie jest nią na przykład przesyłanie danych osobowych do dostawcy usług.

Warunki dla dostawców usług

Firma Google opracowała już warunki ochrony danych zgodne z obowiązującym w Unii Europejskiej Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Teraz przygotowaliśmy warunki dla dostawców usług zgodne z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, które uzupełnią nasze warunki ochrony danych (w zmienionej wersji uwzględniającej postanowienia ustawy CCPA). Nowe warunki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W przypadku klientów, którzy mają z nami zawarte umowy online i zaktualizowane umowy na korzystanie z oferowanych przez nas usług, warunki dla dostawców usług zostaną włączone do bieżących umów w ramach warunków związanych z ochroną danych. Tacy klienci nie muszą podejmować żadnych działań, by dodać warunki dla dostawców usług do swoich umów.

Wybieranie ustawienia przetwarzania danych CCPA

Domyślnie przetwarzanie danych w AdMob nie jest ograniczone, a spersonalizowane reklamy wyświetlają się użytkownikom w Twojej witrynie lub aplikacji. Aby ograniczyć przetwarzanie danych i wyświetlać odpowiednim użytkownikom w Kalifornii wyłącznie reklamy niespersonalizowane, musisz zmienić ustawienia CCPA. Te ustawienia nie mają wpływu na dane, które udostępniasz poza swoim kontem, na przykład przez zapośredniczenie.

Aby zmienić ustawienia przetwarzania danych CCPA na całym koncie:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kontrola blokowania na pasku bocznym.
 3. Kliknij kartę Ustawienia CCPA.
 4. Wybierz opcję, którą chcesz zastosować na koncie AdMob.
 5. Kliknij Zapisz.
Jeśli zdecydujesz się nie ograniczać przetwarzania danych na koncie, możesz ograniczyć to przetwarzanie na poziomie żądania reklamy.

Nie ograniczaj przetwarzania danych

Ta opcja zostanie udostępniona 8 czerwca 2020 r.

Jeśli wybierzesz ustawienie „Nie ograniczaj przetwarzania danych”, możesz wskazać partnerów reklamowych, którzy będą otrzymywać pytania o stawkę od użytkowników znajdujących się według danych Google w Kalifornii.

Aby wskazać odpowiednich partnerów reklamowych:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kontrola blokowania na pasku bocznym.
 3. Kliknij kartę Ustawienia CCPA.
 4. W sekcji „Wybierz partnerów reklamowych” wybierz listę, której chcesz użyć.
  • Używaj wszystkich aktywnych partnerów reklamowych: użyj listy wszystkich partnerów reklamowych dostępnych w ramach tej funkcji. Wszyscy aktywni partnerzy reklamowi mogą odpowiadać na pytania o stawkę od użytkowników, którzy według danych Google znajdują się w Kalifornii. Nowi partnerzy reklamowi są automatycznie dodawani do listy i mogą odpowiadać na te pytania. Użytkownicy na Twoim koncie AdMob będą otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych partnerów reklamowych.
  • Użyj listy niestandardowej: utwórz własną listę niestandardową na podstawie listy wszystkich dostępnych partnerów reklamowych. Tylko wybrani partnerzy reklamowi mogą odpowiadać na pytania o stawkę od użytkowników, którzy według danych Google znajdują się w Kalifornii. Jeśli wybierzesz tę opcję, użytkownicy na Twoim koncie AdMob będą otrzymywać powiadomienia, gdy nowi partnerzy reklamowi dołączą do platformy. Tacy partnerzy nie są automatycznie dodawani do listy niestandardowej, ale można ich uwzględniać na niej ręcznie.
 5. Kliknij Zapisz.

Ogranicz przetwarzanie danych

Gdy wydawca włączy ograniczone przetwarzanie danych, Google zgodnie z jego instrukcją dodatkowo ograniczy wykorzystanie danych i zacznie wyświetlać wyłącznie reklamy niespersonalizowane. Reklamy niespersonalizowane nie są oparte na dotychczasowym zachowaniu użytkownika. Są kierowane według informacji kontekstowych, w tym przybliżonego kierowania geograficznego (na przykład na poziomie miasta, ale nie kodu pocztowego) na podstawie bieżącej lokalizacji, oraz treści w bieżącej witrynie lub aplikacji albo aktualnego zapytania. Google zabrania kierowania na odbiorców na podstawie zainteresowań, w tym kierowania demograficznego i kierowania na listy użytkowników w trybie ograniczonego przetwarzania danych.

Opcje ograniczonego przetwarzania danych:

Wydawcy muszą sami zdecydować, kiedy i jak włączyć tryb ograniczonego przetwarzania danych, na podstawie własnych zobowiązań w zakresie zgodności i analiz prawnych. Poniżej przedstawiamy 2 typowe scenariusze.

 1. Niektórzy wydawcy mogą zdecydować się nie wyświetlać linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” w swoich usługach. Tacy wydawcy mogą włączyć ograniczone przetwarzanie danych dla całego zautomatyzowanego ruchu użytkowników w Kalifornii za pomocą kontroli sieci. W przypadku wybrania tej opcji Google na podstawie adresów IP użytkowników określi ich lokalizację i włączy tryb ograniczonego przetwarzania danych dla wszystkich użytkowników z adresem IP w Kalifornii.
 2. Inni wydawcy mogą wybrać wyświetlanie linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”. Tacy wydawcy mogą wysyłać sygnał o ograniczeniu przetwarzania danych po otrzymaniu żądania użytkownika, gdy ten wycofa swoją zgodę na sprzedaż danych osobowych. (Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów aplikacji na AndroidaiOS).
  Jeśli zdecydujesz się włączyć ograniczone przetwarzanie danych przy użyciu elementu sterującego sieci lub sygnału ograniczonego przetwarzania danych wysyłanego w odpowiedzi na żądanie użytkownika, zmiany te w pełni wejdą w życie o 23:00 czasu pacyficznego 12 grudnia 2019 r.

Partnerzy, którzy wdrożyli Global Privacy Control, mogą włączyć ograniczone przetwarzanie danych, gdy otrzymają informację o rezygnacji z programu GPC.

Ograniczone przetwarzanie danych na żądanie innych firm

Gdy tryb ograniczonego przetwarzania danych zostanie włączony za pomocą elementu sterującego sieci lub sygnału ograniczonego przetwarzania danych przekazanego przez pakiet SDK, powoduje to następujące konsekwencje w przypadku Otwartego ustalania stawek i zapośredniczenia w aplikacji mobilnych:

 • Otwarte ustalanie stawek jest wyłączone i licytujący nie otrzymują objaśnień;
 • dostęp innych firm do usługi Authorized Buyers jest wyłączony, a dodatkowo nie są w niej tworzone żadne zapytania o stawkę RTB;
 • zapośredniczenie nie jest wyłączone*.
* Ograniczone przetwarzanie danych nie blokuje wysyłania przez Twoją aplikację danych do partnerów zapośredniczenia. Zobowiązania zawarte w umowach z Google dotyczące ograniczonego przetwarzania danych nie mają zastosowania do danych wysyłanych przez Ciebie do innych firm. Zadbaj o podjęcie w odniesieniu do takich firm wszelkich środków wymaganych przez ustawę CCPA.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
<p>„Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.</p>

Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73175
false