Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Giúp các nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Kiểm soát chế độ cài đặt CCPA trong AdMob

Từ lâu, Google vẫn luôn coi người dùng là trung tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như cho phép người dùng kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác để giúp bạn quản lý tài khoản của mình. Theo Chính sách về quảng cáo được cá nhân hóa của mình, chúng tôi không sử dụng thông tin nhạy cảm để cá nhân hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, ổn định.

Google hoan nghênh các luật về quyền riêng tư để bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 5 năm 2018, chúng tôi đã giới thiệu một số nội dung cập nhật để giúp các nhà xuất bản tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Chúng tôi đang xây dựng nhóm tính năng đó bằng cách cung cấp quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế. Quy trình này sẽ hoạt động như quy định dưới đây để giúp nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).

Giới thiệu về Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) là một luật mới về quyền riêng tư trong dữ liệu nhằm thiết lập các quyền khác nhau cho cư dân tiểu bang California. Luật này áp dụng cho các công ty kinh doanh tại California và đáp ứng một trong các tiêu chí liên quan đến doanh thu, hoạt động xử lý dữ liệu và các yếu tố khác. CCPA yêu cầu cung cấp cho cư dân quyền từ chối cho phép “bán” “thông tin cá nhân” (theo định nghĩa của các thuật ngữ này trong luật) của họ, trong đó quyền từ chối được cung cấp qua một đường liên kết nổi bật “Không bán thông tin cá nhân của tôi” trên trang chủ của bên “bán”. CCPA có thừa nhận một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với định nghĩa về việc “bán”, vì vậy, không phải tất cả các hoạt động truyền thông tin cá nhân đều là “bán”. Ví dụ: việc truyền thông tin cá nhân cho “nhà cung cấp dịch vụ” theo luật pháp không phải là một hoạt động bán.

Điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Google đã đưa ra các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) ở Châu Âu. Hiện tại, Google cũng đã đưa ra các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ theo CCPA nhằm bổ sung cho các điều khoản bảo vệ dữ liệu đã đưa ra trước đó (điều khoản sửa đổi tuân theo CCPA), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Đối với những khách hàng đã ký hợp đồng trực tuyến và hợp đồng nền tảng mới, chúng tôi sẽ đưa các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào các hợp đồng hiện có theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu. Nếu thuộc nhóm khách hàng nêu trên, bạn không cần phải làm gì để thêm các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào hợp đồng của mình.

Chọn chế độ cài đặt xử lý dữ liệu CCPA

Theo mặc định, hoạt động xử lý dữ liệu trong AdMob không bị hạn chế và quảng cáo được cá nhân hóa sẽ hiển thị cho người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Để hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu và chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa cho người dùng đủ điều kiện ở California, bạn cần thay đổi chế độ cài đặt CCPA. Những chế độ cài đặt này không kiểm soát dữ liệu mà bạn có thể chia sẻ bên ngoài tài khoản của mình, ví dụ như thông qua tính năng dàn xếp.

Để thay đổi chế độ cài đặt xử lý dữ liệu CCPA cho toàn bộ tài khoản của bạn, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt CCPA.
 4. Chọn chế độ mà bạn muốn áp dụng cho tài khoản AdMob của mình.
 5. Nhấp vào Lưu.
Nếu chọn không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu trên tài khoản, bạn có thể hạn chế hoạt động xử lý ở cấp yêu cầu quảng cáo.

Không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu

Chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn kiểm soát này kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2020.

Nếu chọn “Không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu” thì bạn có thể chọn các đối tác quảng cáo đủ điều kiện để nhận yêu cầu giá thầu cho những người dùng mà Google xác định là ở California.

Hãy hoàn tất các bước sau để chỉ định các đối tác quảng cáo đủ điều kiện.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt CCPA.
 4. Trong phần “Chọn đối tác quảng cáo”, hãy chọn danh sách mà bạn muốn sử dụng.
  • Sử dụng mọi đối tác quảng cáo đang hoạt động: Sử dụng danh sách tất cả các đối tác quảng cáo có sẵn được cung cấp trong chế độ cài đặt của tính năng này. Tất cả đối tác quảng cáo đang hoạt động đều đủ điều kiện yêu cầu giá thầu từ người dùng mà Google xác định là ở California. Những đối tác quảng cáo mới được thêm vào và đủ điều kiện để tự động gửi các yêu cầu này. Người dùng trong tài khoản AdMob của bạn sẽ nhận được thông báo khi đối tác quảng cáo mới được thêm vào.
  • Sử dụng danh sách tùy chỉnh: Tùy chỉnh danh sách tất cả các đối tác quảng cáo có sẵn để tạo danh sách tùy chỉnh của riêng bạn. Chỉ một số đối tác quảng cáo đủ điều kiện để nhận yêu cầu giá thầu từ những người dùng mà Google xác định là ở California. Khi bạn chọn tùy chọn này, những người dùng trong tài khoản AdMob của bạn sẽ nhận được thông báo khi các đối tác quảng cáo mới tham gia nền tảng. Hệ thống không tự động thêm các đối tác quảng cáo mới vào danh sách tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể tự đưa các đối tác này vào danh sách.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu

Khi nhà xuất bản bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, căn cứ hướng dẫn của nhà xuất bản Google sẽ giới hạn thêm cách nhà xuất bản sử dụng dữ liệu và chỉ bắt đầu phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Quảng cáo không được cá nhân hóa không dựa trên hành vi trước đây của người dùng. Các quảng cáo này được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng thông tin theo ngữ cảnh, bao gồm cả nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý tương đối (chẳng hạn như cấp thành phố mà không phải là mã ZIP/mã bưu chính)) dựa trên vị trí hiện tại và nội dung trên trang web hay ứng dụng hiện tại hoặc các cụm từ truy vấn hiện tại. Google không cho phép tất cả các kiểu nhắm mục tiêu theo đối tượng dựa trên mối quan tâm, kể cả nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học và nhắm mục tiêu theo danh sách người dùng khi ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế kích hoạt.

Tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế:

Nhà xuất bản phải tự quyết định thời điểm và cách thức bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, dựa trên nghĩa vụ của riêng họ và thông tin phân tích pháp lý. Dưới đây là 2 trường hợp phổ biến.

 1. Một số nhà xuất bản có thể chọn không hiển thị đường liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi” trên tài sản của họ. Các nhà xuất bản đó có thể chọn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả lưu lượng truy cập có lập trình cho người dùng ở California thông qua một tùy chọn kiểm soát mạng. Nếu họ chọn tùy chọn này, Google sẽ sử dụng địa chỉ IP của người dùng để xác định vị trí của người dùng và bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi có thể phát hiện có địa chỉ IP California.
 2. Ngoài ra, các nhà xuất bản khác có thể chọn hiển thị đường liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi”. Các nhà xuất bản đó có thể chọn gửi tín hiệu xử lý dữ liệu bị hạn chế trên cơ sở từng yêu cầu khi người dùng đã chọn không cho phép bán thông tin cá nhân của họ. (Xem tài liệu dành cho nhà phát triển AndroidiOS để tìm hiểu thêm.)
  Nếu bạn chọn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế thông qua tùy chọn kiểm soát mạng hoặc gửi tín hiệu xử lý dữ liệu bị hạn chế trên cơ sở từng yêu cầu, thì những thay đổi đó sẽ có hiệu lực đầy đủ trong khoảng thời gian phân phát tính đến 11 giờ tối ngày 12 tháng 12 năm 2019 theo giờ Thái Bình Dương.

Cuối cùng, các đối tác đã triển khai chế độ Kiểm soát quyền riêng tư trên toàn cầu có thể chọn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế khi họ nhận được tín hiệu chọn không tham gia GPC.

Xử lý dữ liệu bị hạn chế cho nhu cầu của bên thứ ba

Khi bạn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng tùy chọn kiểm soát mạng hoặc một tín hiệu xử lý dữ liệu bị hạn chế được chuyển qua SDK, những điều sau đây sẽ xảy ra đối với việc Đặt giá thầu mở và dàn xếp cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 • Tính năng Đặt giá thầu mở bị tắt và không có chú thích nào được tạo cho Người đặt giá thầu mở
 • Authorized Buyers của bên thứ 3 bị tắt và không có chú thích RTB nào được tạo cho Authorized Buyers
 • Tính năng dàn xếp không bị tắt *
* Mặc dù việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không ngăn ứng dụng của bạn gửi dữ liệu đến các đối tác dàn xếp, nhưng các cam kết theo hợp đồng của Google về việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không áp dụng cho dữ liệu mà bạn gửi đến bên thứ ba. Bạn cần đảm bảo đã thực hiện mọi biện pháp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để tuân thủ CCPA.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false