Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang tại Hoa Kỳ

Kiểm soát chế độ xử lý dữ liệu trong AdMob
Áp dụng cho những tiểu bang sau của Hoa Kỳ:
  • California
  • Virginia
  • Connecticut (có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023)
  • Colorado (có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023)
  • Utah (có hiệu lực từ tháng 11 năm 2023)

Từ trước đến nay, Google vẫn luôn đặt người dùng lên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin minh bạch, đồng thời trao cho họ quyền kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua công cụ Trung tâm quảng cáo của tôi, trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác để giúp người dùng quản lý tài khoản của mình. Theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hoá, chúng tôi không sử dụng thông tin nhạy cảm như sức khoẻ, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng tính dục để cá nhân hoá quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh và bền vững.

Google hoan nghênh các luật về quyền riêng tư để bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 5 năm 2018, chúng tôi ra mắt một số nội dung cập nhật để giúp nhà xuất bản tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Chúng tôi đang xây dựng nhóm tính năng đó bằng cách cung cấp chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Chế độ này sẽ hoạt động theo quy định bên dưới để giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ. 

Điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Google đã đưa ra các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) ở Châu Âu. Chúng tôi hiện cũng đang đưa ra các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ để bổ sung cho các điều khoản về việc bảo vệ dữ liệu hiện tại. Các điều khoản bổ sung này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đối với những khách hàng đã ký hợp đồng được cập nhật trên nền tảng và hợp đồng trực tuyến, chúng tôi sẽ đưa các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào hợp đồng hiện có theo các điều khoản về việc bảo vệ dữ liệu. Nếu thuộc nhóm khách hàng nêu trên thì bạn không cần phải làm gì để thêm các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào hợp đồng của mình.

Bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP) cho những tiểu bang tại Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành về quyền riêng tư

Đối với lưu lượng truy cập ở các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu, nhà xuất bản có thể định cấu hình chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP). Khi có tín hiệu RDP, AdMob sẽ không phân phát quảng cáo dựa trên hành vi trước đó của người dùng và sẽ gửi yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá cho tất cả các bên đặt giá thầu. Nhà xuất bản có thể bật RDP theo nhiều cách:

1. Nền tảng quản lý sự đồng ý

Nhiều nhà xuất bản sẽ làm việc với một nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) để thông báo các tín hiệu đồng ý thích hợp cho đối tác quảng cáo của họ dựa trên lựa chọn về sự đồng ý mà họ nhận được từ người dùng.

Các giải pháp quản lý sự đồng ý của riêng Google sẽ giúp bạn bật RDP để phân phát quảng cáo không được cá nhân hoá cho người dùng web đủ điều kiện ở những tiểu bang tại Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành về quyền riêng tư, đồng thời cung cấp các tính năng thông báo không bắt buộc thông qua thẻ Quyền riêng tư và thông báo.

2. Thẻ quảng cáo dành cho nhà xuất bản

Nhà xuất bản cũng có thể chọn chỉ kích hoạt RDP cho một số người dùng, thông qua Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) và thẻ quảng cáo không đồng bộ AdSense/Ad Exchange đối với mỗi yêu cầu. Cách này có thể hữu ích nếu bạn hiển thị đường liên kết có lựa chọn không đồng ý "Không bán thông tin cá nhân của tôi". Đối với những người dùng chọn không đồng ý, bạn có thể quyết định rằng việc chuyển tín hiệu này đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định.

3. Khuôn khổ được chuẩn hoá của IAB 

Hiện nay, nhà xuất bản có thể chọn sử dụng Chuỗi quyền riêng tư của IAB Tech Lab tại Hoa Kỳ để áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế khi cần. Nhà xuất bản có thể chuyển chuỗi này hoặc hợp tác với một CMP để thực hiện điều đó. Việc sử dụng một khuôn khổ chuẩn hoá để bật RDP giúp đảm bảo rằng các đối tác dàn xếp có thể đọc được tín hiệu. Kể từ Quý 1 năm 2024, AdSense, AdMob và Ad Manager sẽ bắt đầu hỗ trợ Nền tảng về quyền riêng tư trên toàn cầu (GPP) của IAB Tech Lab cho những tiểu bang ở Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành về quyền riêng tư và sẽ kích hoạt RDP bất cứ khi nào nhận được tín hiệu GPP. Sau khi AdSense, AdMob và Ad Manager hỗ trợ đầy đủ về GPP cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ, nhà xuất bản nên bắt đầu gửi chuỗi GPP thay vì sử dụng Chuỗi quyền riêng tư của IAB tại Hoa Kỳ.

Lưu ý: Chúng tôi xác nhận rằng IAB dự định ngừng sử dụng Chuỗi quyền riêng tư tại Hoa Kỳ kể từ tháng 1 năm 2024 và thay vào đó là GPP. Tuy nhiên, AdMob sẽ tiếp tục đọc Chuỗi quyền riêng tư tại Hoa Kỳ để hỗ trợ các đối tác ứng dụng. Chuỗi quyền riêng tư tại Hoa Kỳ có thể sẽ không được dùng trong các bản phát hành SDK sau này. 

4. Chế độ cài đặt quyền riêng tư và thông báo

Để hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu và chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hoá cho người dùng đủ điều kiện ở những tiểu bang tại Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành về quyền riêng tư, nhà xuất bản có thể thay đổi chế độ cài đặt tương ứng với quy định của các tiểu bang tại Hoa Kỳ trong giao diện người dùng AdMob. Các chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho mọi tiểu bang tại Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của luật về quyền riêng tư. Các chế độ cài đặt này không kiểm soát dữ liệu mà bạn có thể chia sẻ bên ngoài tài khoản của mình (ví dụ: thông qua tính năng dàn xếp).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8687560187410398096
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175