Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ

Kiểm soát chế độ xử lý dữ liệu trong AdMob

Từ trước đến nay, Google vẫn luôn đặt người dùng lên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin minh bạch, đồng thời trao cho họ quyền kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua công cụ Trung tâm quảng cáo của tôi, trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác để giúp người dùng quản lý tài khoản của mình. Theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hoá, chúng tôi không sử dụng thông tin nhạy cảm như sức khoẻ, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng tính dục để cá nhân hoá quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh và bền vững.

Google hoan nghênh các luật về quyền riêng tư để bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 5 năm 2018, chúng tôi ra mắt một số nội dung cập nhật để giúp nhà xuất bản tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Chúng tôi đang xây dựng nhóm tính năng đó bằng cách cung cấp chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Chế độ này sẽ hoạt động theo quy định bên dưới để giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ. 

Điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Google đã đưa ra các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) ở Châu Âu. Chúng tôi hiện cũng đang đưa ra các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ để bổ sung cho các điều khoản về việc bảo vệ dữ liệu hiện tại. Các điều khoản bổ sung này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đối với những khách hàng đã ký hợp đồng được cập nhật trên nền tảng và hợp đồng trực tuyến, chúng tôi sẽ đưa các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào hợp đồng hiện có theo các điều khoản về việc bảo vệ dữ liệu. Nếu thuộc nhóm khách hàng nêu trên thì bạn không cần phải làm gì để thêm các điều khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ vào hợp đồng của mình.

Chọn chế độ xử lý dữ liệu

Theo mặc định, hoạt động xử lý dữ liệu trong AdMob không bị hạn chế và quảng cáo được cá nhân hoá sẽ xuất hiện cho người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Để hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu và chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hoá cho người dùng đủ điều kiện ở California, bạn cần thay đổi chế độ cài đặt liên quan đến Đạo luật về quyền riêng tư của California (CPRA). Những chế độ cài đặt này không kiểm soát dữ liệu mà bạn có thể chia sẻ bên ngoài tài khoản của mình, ví dụ như thông qua tính năng dàn xếp.

Lưu ý: Mặc dù giao diện người dùng AdMob thể hiện chế độ cài đặt liên quan đến CPRA, nhưng chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư.

Để thay đổi chế độ xử lý dữ liệu theo CPRA cho toàn bộ tài khoản của bạn, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo trong thanh bên. 
 3. Nhấp vào CPRA.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
 5. Chọn chế độ mà bạn muốn áp dụng cho tài khoản AdMob của mình.
 6. Nhấp vào Lưu.
Nếu bạn chọn không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu trên tài khoản của mình, thì bạn có thể hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu ở cấp yêu cầu quảng cáo.

Không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu

Nếu chọn "Không hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu", thì bạn có thể chọn các đối tác quảng cáo đủ điều kiện để nhận yêu cầu giá thầu cho những người dùng mà Google xác định là ở California.

Hãy hoàn tất các bước sau để chỉ định các đối tác quảng cáo đủ điều kiện.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo trong thanh bên. 
 3. Nhấp vào CPRA.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa
 5. Trong mục "Xem xét đối tác quảng cáo", hãy chọn danh sách mà bạn muốn sử dụng.
  • Sử dụng đối tác quảng cáo đang hoạt động: Sử dụng danh sách tất cả các đối tác quảng cáo hiện có trong phần cài đặt của tính năng này. Tất cả đối tác quảng cáo đang hoạt động đều đủ điều kiện để nhận yêu cầu giá thầu từ những người dùng mà Google xác định là ở các tiểu bang Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư. Những đối tác quảng cáo mới được tự động thêm vào và đủ điều kiện nhận các yêu cầu này. Người dùng trong tài khoản AdMob của bạn sẽ nhận được thông báo khi đối tác quảng cáo mới được thêm vào.
  • Đối tác quảng cáo tuỳ chỉnh: Tuỳ chỉnh danh sách tất cả đối tác quảng cáo hiện có để tạo danh sách tuỳ chỉnh của riêng bạn. Chỉ một số đối tác quảng cáo được chọn mới đủ điều kiện nhận yêu cầu giá thầu từ những người dùng mà Google xác định là ở các tiểu bang Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư. Khi bạn chọn cách này, những người dùng trong tài khoản AdMob của bạn sẽ nhận được thông báo khi các đối tác quảng cáo mới tham gia nền tảng. Hệ thống không tự động thêm các đối tác quảng cáo mới vào danh sách tuỳ chỉnh của bạn. Bạn có thể tự thêm các đối tác này vào danh sách.
 6. Nhấp vào Lưu.

Hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu

Khi nhà xuất bản bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế, căn cứ hướng dẫn của nhà xuất bản Google sẽ giới hạn thêm cách nhà xuất bản sử dụng dữ liệu và chỉ bắt đầu phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Quảng cáo không được cá nhân hóa không dựa trên hành vi trước đây của người dùng. Các quảng cáo này được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng thông tin theo ngữ cảnh, bao gồm cả nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý tương đối (chẳng hạn như cấp thành phố mà không phải là mã ZIP/mã bưu chính)) dựa trên vị trí hiện tại và nội dung trên trang web hay ứng dụng hiện tại hoặc các cụm từ truy vấn hiện tại. Google không cho phép tất cả các kiểu nhắm mục tiêu theo đối tượng dựa trên mối quan tâm, kể cả nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học và nhắm mục tiêu theo danh sách người dùng khi ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế kích hoạt.

Cách xử lý dữ liệu bị hạn chế:

Nhà xuất bản phải tự quyết định thời điểm và cách thức bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế dựa trên nghĩa vụ tuân thủ của riêng họ và thông tin phân tích về pháp lý. Dưới đây là 2 trường hợp phổ biến.

 1. Một số nhà xuất bản có thể chọn không hiển thị đường liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên các tài sản của họ. Nhà xuất bản đó có thể dùng một chế độ kiểm soát mạng để bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả lưu lượng truy cập có lập trình đối với người dùng ở những tiểu bang Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư. Nếu họ chọn cách này, Google sẽ dùng địa chỉ IP của người dùng để xác định vị trí người dùng và bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi có thể phát hiện là có địa chỉ IP ở những tiểu bang Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư.
 2. Ngoài ra, các nhà xuất bản khác có thể chọn hiển thị đường liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi”. Các nhà xuất bản đó có thể chọn gửi tín hiệu xử lý dữ liệu bị hạn chế trên cơ sở từng yêu cầu khi người dùng đã chọn không cho phép bán thông tin cá nhân của họ. (Xem tài liệu dành cho nhà phát triển AndroidiOS để tìm hiểu thêm.)

Cuối cùng, các đối tác đã triển khai chế độ Kiểm soát quyền riêng tư trên toàn cầu có thể chọn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế khi họ nhận được tín hiệu chọn không tham gia GPC.

Xử lý dữ liệu bị hạn chế cho nhu cầu của bên thứ ba

Khi bạn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng chế độ kiểm soát mạng hoặc một tín hiệu xử lý dữ liệu bị hạn chế được truyền thông qua SDK, những trường hợp sau đây sẽ xảy ra đối với tính năng đặt giá thầu và quy trình dàn xếp cho các ứng dụng di động:

 • Yêu cầu quảng cáo xử lý dữ liệu bị hạn chế được gửi đến những bên đặt giá thầu sử dụng tính năng đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba. Tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.
 • Tính năng dàn xếp không bị tắt *
* Mặc dù chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế không ngăn ứng dụng của bạn gửi dữ liệu đến các đối tác dàn xếp, nhưng các cam kết theo hợp đồng của Google về việc xử lý dữ liệu bị hạn chế không áp dụng cho dữ liệu mà bạn gửi đến bên thứ ba. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đã thực hiện mọi biện pháp bắt buộc đối với các bên thứ ba đó để đảm bảo tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false