นโยบาย

เฟรมเวิร์กความโปร่งใสและการยินยอมของ IAB v2.0

IAB Europe ได้ออกเฟรมเวิร์กความโปร่งใสและการยินยอม v2.0 ฉบับสมบูรณ์ที่พัฒนาร่วมกับ IAB Tech Lab และบริษัทในเครือ Google จะผสานรวมกับ v2.0 โดยเราจะเปิดตัวพร้อมกับ IAB เพื่อเปลี่ยนจาก TCF v1.1 เป็น v2.0 อย่างเต็มรูปแบบ เราจะให้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการผสานรวมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทะเบียน

หากคุณต้องการผสานรวมกับ IAB TCF v2.0 โปรดดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับวิธีที่ Google จะทำงานร่วมกับ IAB TCF v2.0 ตามเนื้อหาในข้อความของความโปร่งใสและการยินยอม (TC) ของ IAB TCF v2.0 Google อาจอัปเดตข้อมูลนี้เป็นครั้งคราว

เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เราจะใช้วลี "Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0" ด้านล่างเพื่อแสดงแง่มุมต่างๆ ของการทำงานร่วมกันผ่าน TCF v2.0 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การเสนอราคาตามคำขอราคาเสนอที่ Google ได้รับ
 • การส่งคำขอราคาเสนอจากผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ Google ไปยังโปรแกรมเสนอราคา
 • การอนุญาตให้มีการติดตามและแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม

นโยบายของ Google

คำแนะนำด้านการทำงานร่วมกันด้านล่างนี้มีไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนโยบายที่มีอยู่ของ Google โดยเฉพาะข้อกำหนดนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google และนโยบายของเราในการเก็บร่องรอยการใช้งานเพื่อการระบุตัวตน (เช่น นโยบายที่อยู่ในข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม) โปรดทราบว่านโยบายของเรายังคงมีผลบังคับใช้และมีข้อจำกัดมากกว่า TCF v2.0 ในบางกรณี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ Google ทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 ได้นั้น ข้อความ TC จะต้องระบุว่าได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้หรือผู้ใช้ได้รับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ถ้าเกี่ยวข้อง) สำหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้านล่างนี้

จัดเก็บและ/หรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ (วัตถุประสงค์ 1)

หากคุณใช้คุกกี้ ตัวระบุโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องอื่นๆ Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนขอคำยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ 1

ในบางเขตอำนาจศาล เช่น เยอรมนีและนอร์เวย์ ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจไม่ได้ขอคำยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 1 ผ่าน CMP ในบางกรณีและตราบเท่าที่ข้อความ TC แสดงการขอคำยินยอมนี้อย่างเหมาะสม Google จะร่วมทำงานในกรณีเหล่านั้นได้ ข้อความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของเรา

เลือกโฆษณาพื้นฐาน (วัตถุประสงค์ 2)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 2

สร้างโปรไฟล์โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และเลือกโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (วัตถุประสงค์ 3 และ 4)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" สำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 ตราบเท่าที่ข้อความ TC ระบุว่าผู้ใช้ได้ให้คำยินยอมสำหรับทั้ง 2 วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ Google ยังจะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยินยอมให้แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ผ่าน RTB (ดูหมายเหตุในตอนท้ายของส่วนนี้)

หากคุณลงทะเบียน "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" สำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ/หรือ 4:

 • Google จะไม่ทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากข้อความ TC ระบุว่ามีการอนุญาตให้ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ (วัตถุประสงค์ 3 และ/หรือ 4) เนื่องด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากข้อความ TC ระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ ยกเว้นผ่าน RTB (ดูหมายเหตุในตอนท้ายของส่วนนี้)

หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นพื้นฐานทางกฎหมาย" สำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4:

 • หากไม่มีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายเริ่มต้นของคุณคือการยินยอม
 • หากมีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา:
  • Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 ในกรณีที่ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาคือให้คุณการดำเนินการได้เมื่อได้รับคำยินยอม
  • Google จะไม่ทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 ในกรณีที่ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาคือให้คุณการดำเนินการได้ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับ RTB เท่านั้น โปรดทราบว่าหากข้อความ TC ระบุว่าผู้ใช้ไม่ได้ให้คำยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ 3 และ 4 Google จะไม่ส่งคำขอราคาเสนอไปยังโปรแกรมเสนอราคาของคุณในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับ RTB ในปัจจุบัน

สร้างโปรไฟล์เนื้อหาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และเลือกเนื้อหาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (วัตถุประสงค์ 5 และ 6)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 5 และ 6

วัดประสิทธิภาพโฆษณา (วัตถุประสงค์ 7)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 7

วัดประสิทธิภาพเนื้อหา (วัตถุประสงค์ 8)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 8

ใช้การวิจัยตลาดเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย (วัตถุประสงค์ 9)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 9

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (วัตถุประสงค์ 10)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "คำยินยอม" "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" "คำยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์ 10

วัตถุประสงค์พิเศษ

ตรวจสอบความปลอดภัย ป้องกันการทุจริต และแก้ไขข้อบกพร่อง (วัตถุประสงค์พิเศษ 1)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ 1

การแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาในทางเทคนิค (วัตถุประสงค์พิเศษ 2)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียน "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ไม่ใช้" สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ 2

ฟีเจอร์

จับคู่และรวมแหล่งข้อมูลออฟไลน์ (ฟีเจอร์ 1)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์ 1 ตราบเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้

ลิงก์อุปกรณ์ต่างๆ (ฟีเจอร์ 2)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์ 2 ตราบเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้

รับและส่งลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ส่งโดยอัตโนมัติเพื่อระบุตัวตน (ฟีเจอร์ 3)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์ 3 อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำเตือนอีกครั้งว่านโยบายของเราไม่อนุญาตให้มีการเก็บร่องรอยการใช้งานเพื่อการระบุตัวตน (เช่น ข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม) และคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของเราซึ่งอาจมีข้อจำกัดมากกว่า TCF v2.0 ในบางกรณีเมื่อคุณทำงานร่วมกับเรา

เราบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการเก็บร่องรอยการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา

ฟีเจอร์พิเศษ

ใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ (ฟีเจอร์พิเศษ 1)

Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์นี้ ตราบเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้และผู้ใช้เลือกใช้ฟีเจอร์พิเศษ 1 อย่างเหมาะสม

สแกนหาลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนตลอดเวลา (ฟีเจอร์พิเศษ 2)

หากข้อความ TC ระบุว่าผู้ใช้เลือกใช้ฟีเจอร์พิเศษนี้:

 • Google จะไม่ทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2

หากข้อความ TC ระบุว่าผู้ใช้ไม่ได้เลือกใช้ฟีเจอร์พิเศษนี้:

 • Google จะทำงานร่วมกับคุณผ่าน TCF v2.0 หากคุณลงทะเบียนสำหรับฟีเจอร์พิเศษ 2 (เนื่องจากเมื่อผู้ใช้ไม่ได้เลือกใช้ ข้อความ TC จะระบุว่าไม่สามารถทำการประมวลภายใต้ฟีเจอร์พิเศษนี้ได้)

เราขอย้ำเตือนอีกครั้งว่านโยบายของเราไม่อนุญาตให้มีการเก็บร่องรอยการใช้งานเพื่อการระบุตัวตน (เช่น ข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม) และคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของเราซึ่งอาจมีข้อจำกัดมากกว่า TCF v2.0 ในบางกรณีเมื่อคุณทำงานร่วมกับเรา

เราบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการเก็บร่องรอยการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาโคร

IAB TCF v2.0 ต้องใช้มาโครใน URL พิกเซลบนครีเอทีฟโฆษณาเพื่อระบุว่าควรใส่และส่งข้อความ TC ไปยังที่ใดใน URL และระบุว่ามีผู้ให้บริการรายใดอยู่บ้าง Google กำหนดให้ใช้มาโครนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด TCF v2.0 โปรดตรวจสอบว่าผู้ลงโฆษณาที่คุณร่วมงานด้วยใช้มาโครนี้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการแสดงโฆษณาอาจหยุดชะงักหากไม่ใช้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการผสานรวม IAB TCF v2.0 ของ Google โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มนี้

สำหรับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในการลงทะเบียน TCF v2.0 โดยทั่วไปไม่ว่าจะเกี่ยวกับการผสานรวมของ Google หรือไม่ก็ตาม โปรดส่งอีเมลถึง IAB Europe ที่ fram@iabeurope.eu

คำถามที่พบบ่อย

Google จะต้องได้รับความยินยอมในการใช้คุกกี้หลังจากผสานรวม IAB TCF v2.0 หรือไม่

เรายังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของเราต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการยินยอมให้ใช้คุกกี้ (หรือพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องอื่นๆ) ตามที่กฎหมายกำหนด

มีผลกระทบในทันทีต่อผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google หรือไม่

ไม่มีผลกระทบในทันที เรากำลังเก็บรายละเอียดการผสานรวมทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ผู้เผยแพร่โฆษณายังคงทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อผู้ให้บริการทั่วโลก (GVL) ได้หรือไม่หลังจากการผสานรวมของ Google เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ได้ เราจะยังคงสนับสนุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาที่ได้รับเลือกในการควบคุมของผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีอยู่ เราจะแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว