Beleid

IAB Transparency and Consent Framework versie 2.0

IAB Europe heeft versie 2.0 van het Transparency and Consent Framework (kader voor transparantie en toestemming) ontwikkeld samen met IAB Tech Lab en wederzijdse aangesloten bedrijven. Google integreert met versie 2.0. De timing van onze lancering is afgestemd op de tijdlijn van de IAB om van het TCF v1.1 volledig over te schakelen naar v2.0. De komende maanden zullen we meer informatie geven over onze integratieaanpak.

Wat u moet weten voordat u zich registreert

Wilt u integreren met IAB TCF v2.0, raadpleeg dan de onderstaande informatie over hoe Google met IAB TCF v2.0 samenwerkt op basis van de content van de TC-tekenreeks (Transparency & Consent, 'Transparantie en toestemming') van IAB TCF v2.0. Google kan deze informatie van tijd tot tijd updaten.

Voor het gemak gebruiken we de onderstaande zin 'Google gaat met u samenwerken via TCF v2.0' om verschillende aspecten van het gebruik met andere toepassingen te omvatten via TCF v2.0, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Bieden op biedingsverzoeken die Google ontvangt
 • Biedingsverzoeken van uitgevers die Google gebruiken verzenden aan bieders
 • Advertenties bijhouden en advertentieweergave door derden toestaan

Google-beleid

De onderstaande richtlijnen voor interoperabiliteit zijn bedoeld om de bestaande beleidsvereisten van Google te weerspiegelen, met name de vereisten voor het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie van Google en ons beleid tegen het nemen van vingerafdrukken voor identificatie (bijv. zoals in onze vereisten voor advertentieweergave door derden). Houd er rekening mee dat ons beleid van toepassing blijft en in sommige gevallen strenger is dan het TCF v2.0.

Doeleinden

Als u met Google wilt samenwerken via TCF v2.0, moet de TC-tekenreeks voor elk van de onderstaande doeleinden aangeven dat toestemming is verleend door, of dat er legitiem belang is bij, de gebruiker (indien van toepassing).

Informatie op een apparaat opslaan en/of openen (Doeleinde 1)

Als u cookies, mobiele advertentie-ID's of andere lokale opslag gebruikt, werkt Google met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor toestemming voor Doeleinde 1.

In sommige rechtsgebieden, bijv. Duitsland en Noorwegen, kan in bepaalde situaties de toestemming voor Doeleinde 1 niet door de uitgever worden aangevraagd via het CMP. Zolang de TC-tekenreeks dit aangeeft, werkt Google in die situaties samen. In overeenstemming met ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie kan deze positie worden gewijzigd op basis van juridische ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen van toezichthouders.

Basisadvertenties selecteren (Doeleinde 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u voor Doeleinde 2 bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt'.

Een gepersonaliseerd advertentieprofiel maken en gepersonaliseerde advertenties selecteren (Doeleinden 3 en 4)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u voor Doeleinden 3 en 4 bent geregistreerd voor 'toestemming', zolang de TC-tekenreeks aangeeft dat de gebruiker toestemming heeft verleend voor beide doeleinden.

Google werkt ook met u samen via TCF v2.0 als u voor deze doeleinden bent geregistreerd voor 'niet-gebruikt', behalve wanneer de gebruiker geen toestemming heeft gegeven voor gepersonaliseerde advertenties via RTB (zie opmerking aan het einde van dit artikel).

Als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' voor Doeleinden 3 en 4:

 • Als de TC-tekenreeks aangeeft dat advertentiepersonalisatie (Doeleinden 3 en/of 4) is toegestaan volgens 'legitiem belang', werkt Google niet met u samen via TCF v2.0.
 • Als de TC-tekenreeks aangeeft dat advertentiepersonalisatie niet is toegestaan, werkt Google met u samen via TCF v2.0, behalve via RTB (zie opmerking aan het einde van dit artikel).

Als u bent geregistreerd voor 'toestemming of legitiem belang als rechtsgrondslag' voor Doeleinden 3 en 4:

 • Als er geen beperkingen voor uitgevers gelden, werkt Google met u samen via TCF v2.0, mits uw standaard rechtsgrondslag 'toestemming' is.
 • Als er wel beperkingen gelden voor uitgevers:
  • Als u volgens de beperking voor uitgevers moet werken op basis van toestemming, werkt Google in dat geval met u samen via TCF v2.0.
  • Als u volgens de beperking voor uitgevers moet werken op basis van legitiem belang, werkt Google in dat geval niet met u samen via TCF v2.0.

Let op: Alleen voor RTB geldt dat als de TC-tekenreeks aangeeft dat de gebruiker geen toestemming heeft gegeven voor Doeleinden 3 en 4, Google in die omstandigheden geen biedingsverzoek zal doorgeven aan uw bieder, ongeacht uw registratie. Dit komt overeen met de huidige manier waarop wij omgaan met niet-gepersonaliseerde advertenties voor RTB.

Een profiel voor gepersonaliseerde content maken en gepersonaliseerde content selecteren (Doeleinden 5 en 6)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinden 5 en 6.

Advertentieprestaties meten (Doeleinde 7)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 7.

Contentprestaties meten (Doeleinde 8)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 8.

Marktonderzoek toepassen om statistieken van doelgroepen te genereren (Doeleinde 9)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 9.

Producten ontwikkelen en verbeteren (Doeleinde 10)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'toestemming', 'legitiem belang', 'toestemming of legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Doeleinde 10.

Speciale doeleinden

Zorgen voor beveiliging, fraude voorkomen en fouten opsporen (Speciaal doeleinde 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Speciaal doeleinde 1.

Technische weergave van advertenties of content (Speciaal doeleinde 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor 'legitiem belang' of 'niet gebruikt' voor Speciaal doeleinde 2.

Functies

Offline gegevensbronnen overeenstemmen en combineren (Functie 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor Functie 1, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt.

Verschillende apparaten koppelen (Functie 2)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor Functie 2, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt.

Automatisch verzonden apparaatkenmerken voor identificatie ontvangen en verzenden (Functie 3)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor Functie 3. We willen u er echter aan herinneren dat ons beleid het gebruik van vingerafdrukken voor identificatie verbiedt (bijv. Vereisten voor advertentieweergave door derden) en dat u moet voldoen aan ons beleid, dat in sommige gevallen strenger kan zijn dan het TCF v2.0, wanneer u met ons werkt.

We handhaven ons beleid actief en we blijven investeren in technologie om vingerafdrukken op onze platforms te detecteren.

Speciale functies

Nauwkeurige geolocatiegegevens gebruiken (Speciale functie 1)

Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u zich registreert voor deze functie, op voorwaarde dat aan de gebruiker de nodige informatie bekend is gemaakt en gebruikers zich op de juiste manier aanmelden voor Speciale functie 1.

Apparaatkenmerken actief scannen voor identificatie (Speciale functie 2)

Als de TC-tekenreeks aangeeft dat een gebruiker zich heeft aangemeld voor deze Speciale functie:

 • Google werkt niet met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor Speciale functie 2.

Als de TC-tekenreeks aangeeft dat een gebruiker zich niet heeft aangemeld voor deze Speciale functie:

 • Google werkt met u samen via TCF v2.0 als u bent geregistreerd voor Speciale functie 2 (omdat de TC-tekenreeks zelf aangeeft dat verwerking met deze speciale functie niet kan plaatsvinden als de gebruiker zich niet heeft aangemeld)

We willen u eraan herinneren dat ons beleid het gebruik van vingerafdrukken voor identificatie verbiedt (bijv. Vereisten voor advertentieweergave door derden) en dat u moet voldoen aan ons beleid, dat in sommige gevallen strenger kan zijn dan het TCF v2.0, wanneer u met ons werkt.

We handhaven ons beleid actief en we blijven investeren in technologie om vingerafdrukken op onze platforms te detecteren.

Vereisten voor macro

Voor IAB TCF v2.0 moet een macro worden gebruikt in pixel-URL's in advertentiemateriaal om aan te geven waar in de URL de TC-tekenreeks moet worden ingevoegd en verzonden en om te bepalen welke leveranciers aanwezig zijn. In overeenstemming met de vereisten van TCF v2.0 vereist Google dat deze macro aanwezig is. Zorg dat de adverteerders waarmee u werkt deze macro juist opnemen, omdat de weergave van advertenties kan worden onderbroken als deze niet aanwezig is.

Heeft u vragen over de integratie van het IAB TCF v2.0 van Google, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Voor hulp of ondersteuning met TCF v2.0-registratie in het algemeen, los van de integratie van Google, kunt u IAB Europe e-mailen via framework@iabeurope.eu.

Veelgestelde vragen

Heeft Google toestemming nodig voor cookies na integratie met IAB TCF v2.0? 

Naleving van ons Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie blijft vereist. Dit omvat ook de vereiste van toestemming voor cookies (of andere lokale opslag), indien wettelijk verplicht.

Heeft dit rechtstreekse invloed op de advertentieproducten van Google?

Nee, dit heeft geen rechtstreekse invloed. We zijn de volledige gegevens over de technische integratie aan het doorwerken en geven u de komende maanden meer informatie.

Kunnen uitgevers blijven werken met leveranciers die niet zijn geregistreerd in de wereldwijde lijst van leveranciers (Global Vendor List, GVL) nadat de integratie van Google is voltooid?

Ja, we blijven aanbieders van advertentietechnologie ondersteunen die zijn geselecteerd in de bestaande uitgeversfuncties. De komende maanden zullen we u uitgebreid informeren over hoe dit werkt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen