מדיניות

מסגרת השקיפות וההסכמה של IAB גרסה 2.0

גרסה 2.0 של מסגרת השקיפות וההסכמה (TCF) גובשה על ידי IAB Europe. המסגרת פותחה בשיתוף פעולה עם IAB Tech Lab וארגונים שחברים בשני הגופים. Google תבצע שילוב עם גרסה 2.0. תזמון ההשקה שלנו מותאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי IAB למעבר המלא מ-TCF גרסה 1.1 לגרסה 2.0. לפי הבנתנו בשלב זה. בחודשים הקרובים נספק פרטים נוספים לגבי הגישה שלנו לשילוב.

מה צריך לדעת לפני שנרשמים

אם אתם מבצעים שילוב עם TCF גרסה 2.0 של IAB, יש לעיין במידע שלהלן בנוגע לפעולה ההדדית של Google עם TCF גרסה 2.0 של IAB, על בסיס התוכן של המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה (TC) ב-TCF גרסה 2.0 של IAB. Google עשויה לעדכן את המידע הזה מעת לעת.

כדי לשמור על פשטות, אנו נשתמש בביטוי "Google תשתף איתכם פעולה לגבי TCF גרסה 2.0" להלן כדי להתייחס לכמה היבטים של פעולה הדדית על בסיס TCF גרסה 2.0, כולל, ללא הגבלה:

 • הגשת הצעת מחיר על הבקשות להצעות מחיר שמתקבלות על ידי Google
 • שליחת בקשות להצעות מחיר מבעלי תוכן דיגיטלי אשר משתמשים ב-Google אל מגישי הצעות המחיר
 • מתן הרשאה למעקב אחרי מודעות על ידי צד שלישי ולהצגת מודעות על ידי צד שלישי

המדיניות של Google

ההנחיות שלהלן בנושא פעילות הדדית מיועדות לשקף את דרישות המדיניות הקיימות של Google, ובפרט את הדרישות במסגרת מדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי והמדיניות שלנו נגד סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל אלו הכלולות בדרישות שלנו לפרסום מודעות על ידי צד שלישי). חשוב לשים לב שהמדיניות שלנו ממשיכה לחול, ובחלק מהמקרים היא מחמירה יותר מ-TCF גרסה 2.0.

מטרות

עבור כל אחת מהמטרות שלהלן, על מנת ש-Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה חייבת לציין שהוענקה הסכמה על ידי המשתמשים, או שבוסס אינטרס לגיטימי מול המשתמשים (בהתאם לרלוונטיות).

אחסון מידע ו/או גישה למידע במכשיר (מטרה 1)

אם אתם רשומים להסכמה עבור מטרה 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם אתם משתמשים בקובצי Cookie, במזהים של מודעות לנייד או באחסון מקומי מסוגים אחרים.

בחלק מתחומי השיפוט, לדוגמה בגרמניה ובנורווגיה, במצבים מסוימים, בעל התוכן הדיגיטלי לא רשאי לבקש הסכמה למטרה 1 דרך פלטפורמת ניהול ההסכמה (CMP). כל עוד המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מייצגת זאת בצורה הולמת, Google תשתף איתכם פעולה במצבים האלו. בהתאם למדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי, עמדה זו כפופה לשינוי בהתאם להתפתחויות המשפטיות ולהנחיות המתפתחות של הרגולטור.

בחירת מודעות בסיסיות (מטרה 2)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

יצירת פרופיל של מודעות בהתאמה אישית ובחירת מודעות בהתאמה אישית (מטרות 3 ו-4)

אם אתם רשומים ל'הסכמה' עבור מטרות 3 ו-4, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים הסכימו לשתי המטרות האלה.

נוסף לכך, אם אתם רשומים ל'לא בשימוש' עבור מטרות אלה, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, פרט למקרה שבו המשתמשים לא הסכימו למודעות בהתאמה אישית באמצעות RTB (יש לעיין בהערה שבסוף סעיף זה).

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' עבור מטרות 3 ו/או 4:

 • Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהתאמה אישית של מודעות (מטרות 3 ו/או 4) מותרת במסגרת האינטרס הלגיטימי.
 • Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, מלבד השימוש ב-RTB (יש לעיין בהערה שבסוף סעיף זה), אם מחרוזת השקיפות וההסכמה מציינת שהתאמה אישית של מודעות אינה מותרת.

אם אתם רשומים ל'הסכמה או אינטרס לגיטימי כבסיס משפטי' עבור מטרות 3 ו/או 4:

 • כל עוד הבסיס המשפטי שלכם שהוגדר כברירת מחדל הוא הסכמה, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם לא קיימות הגבלות על בעלי התוכן הדיגיטלי.
 • אם קיימות הגבלות על בעלי התוכן הדיגיטלי:
  • Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 בנסיבות אלה – אם ההגבלה על בעלי התוכן הדיגיטלי היא שעליכם לפעול על בסיס הסכמה.
  • Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 בנסיבות אלה – אם ההגבלה על בעלי התוכן הדיגיטלי היא שעליכם לפעול על בסיס אינטרס לגיטימי.

חשוב לשים לב שבמקרה של RTB בלבד, ללא קשר לסוג ההרשמה, Google לא תעביר בקשה להצעת מחיר אל מגיש הצעת המחיר שלכם בנסיבות שבהן המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים לא הסכימו למטרות 3 ו-4. התנהלות זאת תואמת את הטיפול שלנו כיום במודעות ללא התאמה אישית עבור RTB.

יצירת פרופיל תוכן בהתאמה אישית ובחירת תוכן בהתאמה אישית (מטרות 5 ו-6)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרות 5 ו/או 6, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מדידת ביצועי מודעות (מטרה 7)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 7, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מדידת ביצועי תוכן (מטרה 8)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 8, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

החלת מחקר שוק על מנת להפיק מדדי קהלים (מטרה 9)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 9, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

פיתוח ושיפור מוצרים (מטרה 10)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 10, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מטרות מיוחדות

הקפדה על הבטיחות, מניעת הונאות וניפוי באגים (מטרה מיוחדת 1)

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה מיוחדת 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

הצגה טכנית של מודעות או תוכן (מטרה מיוחדת 2)

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה מיוחדת 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

תכונות

התאמה ושילוב של מקורות נתונים לא מקוונים (תכונה 1)

אם אתם רשומים לתכונה 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם.

קישור מכשירים שונים (תכונה 2)

אם אתם רשומים לתכונה 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם.

קבלה ושליחה של מאפייני מכשיר שנשלחו אוטומטית לצורך זיהוי (תכונה 3)

אם אתם רשומים לתכונה 3, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0. עם זאת, אנו מזכירים לכם שהמדיניות שלנו אוסרת על סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל דרישות לפרסום מודעות על ידי צד שלישי), ואנו דורשים ממכם לפעול בהתאם למדיניות שלנו, שעשויה להיות מגבילה יותר מ-TCF גרסה 2.0 בחלק מהמקרים, במהלך כל שיתופי הפעולה איתנו.

אנו אוכפים באופן פעיל את המדיניות שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים להשקיע בטכנולוגיה לזיהוי סריקת טביעות אצבע בפלטפורמות שלנו.

תכונות מיוחדות

שימוש בנתוני מיקום גיאוגרפי מדויקים (תכונה מיוחדת 1)

אם אתם רשומים לתכונה זאת, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם והמשתמשים יביעו הסכמה בצורה הולמת לתכונה מיוחדת 1.

סריקה פעילה של מאפייני המכשיר לצורך זיהוי (תכונה מיוחדת 2)

אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים הביעו הסכמה לתכונה מיוחדת זו:

 • אם אתם רשומים לתכונה מיוחדת 2, Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים לא הביעו הסכמה לתכונה מיוחדת זו:

 • אם אתם רשומים לתכונה מיוחדת 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 (מאחר שכאשר המשתמשים לא מביעים הסכמה, המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שלא ניתן לבצע עיבוד במסגרת תכונה מיוחדת זו).

אנו מזכירים לכם שהמדיניות שלנו אוסרת על סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל דרישות לפרסום מודעות על ידי צד שלישי), ואנו דורשים ממכם לפעול בהתאם למדיניות שלנו, שעשויה להיות מגבילה יותר מ-TCF גרסה 2.0 בחלק מהמקרים, במהלך כל שיתופי הפעולה איתנו.

אנו אוכפים באופן פעיל את המדיניות שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים להשקיע בטכנולוגיה לזיהוי סריקת טביעות אצבע בפלטפורמות שלנו.

דרישות מאקרו

לפי TCF גרסה 2.0 של IAB, יש להשתמש במאקרו בכתובות URL של פיקסלים בקריאייטיבים, על מנת לציין את המיקום בכתובת ה-URL שבו יש להוסיף את המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה ולשלוח אותה הלאה, ועל מנת לזהות את הספקים שנוכחים. בכפוף לדרישות של TCF גרסה 2.0, Google דורשת שהמאקרו הזה יהיה נוכח. יש לוודא שהמפרסמים שאתם משתפים איתם פעולה כוללים את המאקרו הזה בצורה תקינה, מאחר שייתכנו שיבושים בהצגת המודעות אם הוא לא יהיה נוכח.

אם יש לכם שאלות לגבי אופן השילוב של TCF גרסה 2.0 של IAB על ידי Google, ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס הזה.

כדי לקבל עזרה או תמיכה כללית בנוגע להרשמה ל-TCF גרסה 2.0, ללא קשר לשילוב של Google, יש לשלוח אימייל אל IAB Europe לכתובת framework@iabeurope.eu.

שאלות נפוצות

האם Google תדרוש הסכמה לקובצי Cookie אחרי השילוב של TCF גרסה 2.0 של IAB (המשרד לענייני פרסום אינטראקטיבי באיחוד האירופי)? 

אנו נמשיך לדרוש ציות למדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי. הנחיה זאת כוללת דרישה להסכמה לקובצי Cookie (או לאחסון מקומי מסוגים אחרים), במקומות שבהם הדבר נדרש על פי חוק.

האם ישנה השפעה מיידית כלשהי על מוצרי המודעות של Google?

לא, אין השפעה מיידית. אנו ממשיכים לגבש את הפרטים המלאים של השילוב הטכני, ונספק מידע נוסף בחודשים הקרובים.

אחרי השלמת השילוב של Google, האם בעלי תוכן דיגיטלי יוכלו להמשיך בעבודה עם ספקים אשר אינם רשומים ברשימת הספקים הגלובלית (GVL)?

כן, נמשיך לתמוך בספקי טכנולוגיות פרסום אשר נבחרו באמצעי הבקרה הנוכחיים של בעלי התוכן הדיגיטלי. בחודשים הקרובים נשתף פרטים נוספים לגבי הדרך שבה הדבר יתבצע.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?