המדיניות של תוכניות AdMob ו-AdSense

מסגרת השקיפות וההסכמה של IAB גרסה 2.0

גרסה 2.0 של מסגרת השקיפות וההסכמה (TCF) גובשה על ידי IAB Europe. המסגרת פותחה בשיתוף פעולה עם IAB Tech Lab וארגונים שחברים בשני הגופים. Google תבצע שילוב עם גרסה 2.0. תזמון ההשקה שלנו מותאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי IAB למעבר המלא מ-TCF גרסה 1.1 לגרסה 2.0. לפי הבנתנו בשלב זה. בחודשים הקרובים נספק פרטים נוספים לגבי הגישה שלנו לשילוב.

מה צריך לדעת לפני שנרשמים

אם אתם מבצעים שילוב עם TCF גרסה 2.0 של IAB, יש לעיין במידע שלהלן בנוגע לפעולה ההדדית של Google עם TCF גרסה 2.0 של IAB, על בסיס התוכן של המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה (TC) ב-TCF גרסה 2.0 של IAB. Google עשויה לעדכן את המידע הזה מעת לעת.

כדי לשמור על פשטות, אנו נשתמש בביטוי "Google תשתף איתכם פעולה לגבי TCF גרסה 2.0" להלן כדי להתייחס לכמה היבטים של פעולה הדדית על בסיס TCF גרסה 2.0, כולל, ללא הגבלה:

 • הגשת הצעת מחיר על הבקשות להצעות מחיר שמתקבלות על ידי Google
 • שליחת בקשות להצעות מחיר מבעלי תוכן דיגיטלי אשר משתמשים ב-Google אל מגישי הצעות המחיר
 • מתן הרשאה למעקב אחרי מודעות על ידי צד שלישי ולהצגת מודעות על ידי צד שלישי

המדיניות של Google

ההנחיות שלהלן בנושא פעילות הדדית מיועדות לשקף את דרישות המדיניות הקיימות של Google, ובפרט את הדרישות במסגרת מדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי והמדיניות שלנו נגד סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל אלו הכלולות בדרישות שלנו לפרסום מודעות על ידי צד שלישי). חשוב לשים לב שהמדיניות שלנו ממשיכה לחול, ובחלק מהמקרים היא מחמירה יותר מ-TCF גרסה 2.0.

מטרות

עבור כל אחת מהמטרות שלהלן, על מנת ש-Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה חייבת לציין שהוענקה הסכמה על ידי המשתמשים, או שבוסס אינטרס לגיטימי מול המשתמשים (בהתאם לרלוונטיות).

אחסון מידע ו/או גישה למידע במכשיר (מטרה 1)

אם אתם רשומים להסכמה עבור מטרה 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם אתם משתמשים בקובצי Cookie, במזהים של מודעות לנייד או באחסון מקומי מסוגים אחרים.

בחלק מתחומי השיפוט, לדוגמה בגרמניה ובנורווגיה, במצבים מסוימים, בעל התוכן הדיגיטלי לא רשאי לבקש הסכמה למטרה 1 דרך פלטפורמת ניהול ההסכמה (CMP). כל עוד המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מייצגת זאת בצורה הולמת, Google תשתף איתכם פעולה במצבים האלו. בהתאם למדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי, עמדה זו כפופה לשינוי בהתאם להתפתחויות המשפטיות ולהנחיות המתפתחות של הרגולטור.

בחירת מודעות בסיסיות (מטרה 2)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

יצירת פרופיל של מודעות בהתאמה אישית ובחירת מודעות בהתאמה אישית (מטרות 3 ו-4)

אם אתם רשומים ל'הסכמה' עבור מטרות 3 ו-4, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים הסכימו לשתי המטרות האלה.

נוסף לכך, אם אתם רשומים ל'לא בשימוש' עבור מטרות אלה, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, פרט למקרה שבו המשתמשים לא הסכימו למודעות בהתאמה אישית באמצעות RTB (יש לעיין בהערה שבסוף סעיף זה).

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' עבור מטרות 3 ו/או 4:

 • Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהתאמה אישית של מודעות (מטרות 3 ו/או 4) מותרת במסגרת האינטרס הלגיטימי.
 • Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0, מלבד השימוש ב-RTB (יש לעיין בהערה שבסוף סעיף זה), אם מחרוזת השקיפות וההסכמה מציינת שהתאמה אישית של מודעות אינה מותרת.

אם אתם רשומים ל'הסכמה או אינטרס לגיטימי כבסיס משפטי' עבור מטרות 3 ו/או 4:

 • כל עוד הבסיס המשפטי שלכם שהוגדר כברירת מחדל הוא הסכמה, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 אם לא קיימות הגבלות על בעלי התוכן הדיגיטלי.
 • אם קיימות הגבלות על בעלי התוכן הדיגיטלי:
  • Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 בנסיבות אלה – אם ההגבלה על בעלי התוכן הדיגיטלי היא שעליכם לפעול על בסיס הסכמה.
  • Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 בנסיבות אלה – אם ההגבלה על בעלי התוכן הדיגיטלי היא שעליכם לפעול על בסיס אינטרס לגיטימי.

חשוב לשים לב שבמקרה של RTB בלבד, ללא קשר לסוג ההרשמה, Google לא תעביר בקשה להצעת מחיר אל מגיש הצעת המחיר שלכם בנסיבות שבהן המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים לא הסכימו למטרות 3 ו-4. התנהלות זאת תואמת את הטיפול שלנו כיום במודעות ללא התאמה אישית עבור RTB.

יצירת פרופיל תוכן בהתאמה אישית ובחירת תוכן בהתאמה אישית (מטרות 5 ו-6)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרות 5 ו/או 6, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מדידת ביצועי מודעות (מטרה 7)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 7, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מדידת ביצועי תוכן (מטרה 8)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 8, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

החלת מחקר שוק על מנת להפיק מדדי קהלים (מטרה 9)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 9, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

פיתוח ושיפור מוצרים (מטרה 10)

אם אתם רשומים ל'הסכמה', 'אינטרס לגיטימי', 'הסכמה או אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה 10, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

מטרות מיוחדות

הקפדה על הבטיחות, מניעת הונאות וניפוי באגים (מטרה מיוחדת 1)

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה מיוחדת 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

הצגה טכנית של מודעות או תוכן (מטרה מיוחדת 2)

אם אתם רשומים ל'אינטרס לגיטימי' או 'לא בשימוש' עבור מטרה מיוחדת 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

תכונות

התאמה ושילוב של מקורות נתונים לא מקוונים (תכונה 1)

אם אתם רשומים לתכונה 1, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם.

קישור מכשירים שונים (תכונה 2)

אם אתם רשומים לתכונה 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם.

קבלה ושליחה של מאפייני מכשיר שנשלחו אוטומטית לצורך זיהוי (תכונה 3)

אם אתם רשומים לתכונה 3, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0. עם זאת, אנו מזכירים לכם שהמדיניות שלנו אוסרת על סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל דרישות לפרסום מודעות על ידי צד שלישי), ואנו דורשים ממכם לפעול בהתאם למדיניות שלנו, שעשויה להיות מגבילה יותר מ-TCF גרסה 2.0 בחלק מהמקרים, במהלך כל שיתופי הפעולה איתנו.

אנו אוכפים באופן פעיל את המדיניות שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים להשקיע בטכנולוגיה לזיהוי סריקת טביעות אצבע בפלטפורמות שלנו.

תכונות מיוחדות

שימוש בנתוני מיקום גיאוגרפי מדויקים (תכונה מיוחדת 1)

אם אתם רשומים לתכונה זאת, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 כל עוד יימסר למשתמשים גילוי נאות הולם והמשתמשים יביעו הסכמה בצורה הולמת לתכונה מיוחדת 1.

סריקה פעילה של מאפייני המכשיר לצורך זיהוי (תכונה מיוחדת 2)

אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים הביעו הסכמה לתכונה מיוחדת זו:

 • אם אתם רשומים לתכונה מיוחדת 2, Google לא תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0.

אם המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שהמשתמשים לא הביעו הסכמה לתכונה מיוחדת זו:

 • אם אתם רשומים לתכונה מיוחדת 2, Google תשתף איתכם פעולה במסגרת TCF גרסה 2.0 (מאחר שכאשר המשתמשים לא מביעים הסכמה, המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה מציינת שלא ניתן לבצע עיבוד במסגרת תכונה מיוחדת זו).

אנו מזכירים לכם שהמדיניות שלנו אוסרת על סריקת טביעות אצבע לצורך זיהוי (למשל דרישות לפרסום מודעות על ידי צד שלישי), ואנו דורשים ממכם לפעול בהתאם למדיניות שלנו, שעשויה להיות מגבילה יותר מ-TCF גרסה 2.0 בחלק מהמקרים, במהלך כל שיתופי הפעולה איתנו.

אנו אוכפים באופן פעיל את המדיניות שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים להשקיע בטכנולוגיה לזיהוי סריקת טביעות אצבע בפלטפורמות שלנו.

דרישות מאקרו

לפי TCF גרסה 2.0 של IAB, יש להשתמש במאקרו בכתובות URL של פיקסלים בקריאייטיבים, על מנת לציין את המיקום בכתובת ה-URL שבו יש להוסיף את המחרוזת בנושא שקיפות והסכמה ולשלוח אותה הלאה, ועל מנת לזהות את הספקים שנוכחים. בכפוף לדרישות של TCF גרסה 2.0, Google דורשת שהמאקרו הזה יהיה נוכח. יש לוודא שהמפרסמים שאתם משתפים איתם פעולה כוללים את המאקרו הזה בצורה תקינה, מאחר שייתכנו שיבושים בהצגת המודעות אם הוא לא יהיה נוכח.

אם יש לכם שאלות לגבי אופן השילוב של TCF גרסה 2.0 של IAB על ידי Google, ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס הזה.

כדי לקבל עזרה או תמיכה כללית בנוגע להרשמה ל-TCF גרסה 2.0, ללא קשר לשילוב של Google, יש לשלוח אימייל אל IAB Europe לכתובת framework@iabeurope.eu.

שאלות נפוצות

היקף

אילו מוצרים של Google Ads משתלבים עם מסגרת השקיפות וההסכמה (TCF) גרסה 2.0 של הלשכה לפרסום אינטראקטיבי (IAB)?

שילוב עם TCF גרסה 2.0 של IAB יחול על מלאי שטחי פרסום של צד שלישי (לא על מלאי שטחי פרסום שנמצא בבעלותה ובאחריותה של Google). הסכמה עבור מלאי שטחי פרסום בבעלותה ובאחריותה של Google מתקבלת באמצעות תהליכי קבלת ההסכמה שלנו.

מוצרים שישולבו עם TCF גרסה 2.0 של IAB:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (עבור תכונות פרסום שמשתמשים בהן בשילוב עם מוצרי המודעות של Google)
 • מודעות לרשת המדיה של Google (עבור נכסים משולבים)
 • Display & Video 360 ו-Campaign Manager (עבור נכסים משולבים)
 • Google Authorized Buyers
 • Funding Choices

תזמון

מהו מזהה רשימת הספקים הגלובלית (GVL) של Google, ומתי ניתן יהיה לראות זאת במסגרת השקיפות וההסכמה (TCF)?

המזהה של Google ברשימת הספקים הגלובלית הוא 755. Google רשומה באופן רשמי ברשימת הספקים הגלובלית של IAB מאז 23 ביולי 2020.
למרות העובדה ש-Google רשומה ברשימת הספקים הגלובלית, לא נתחיל לקרוא ולהעביר מחרוזות שקיפות והסכמה עד השקת השילוב. אנחנו מתכננים להתחיל להציג בהדרגה הודעות TCF בשבועיים שלפני מועד ההשקה של השילוב המלא, המתוכנן ל-15 באוגוסט 2020

דרישות שילוב

מהן דרישות הרישום של Google?

יש להבחין בין שני דברים:
 1. רישום Google כספק. מידע על רישום Google כספק ניתן למצוא במרשם GVL ב-TCF של IAB (קובץ ‎.JSON). 
 2. הדרישות של Google לספקים ולבעלי תוכן דיגיטלי שרוצים לעבוד עם Google. יש לעיין בהנחיות של Google לספקים בנושא פעולה הדדית

אחרי השלמת השילוב של Google, האם בעלי תוכן דיגיטלי שמשתמשים ב-TCF גרסה 2.0 של IAB יוכלו להמשיך לעבוד עם ספקים שאינם רשומים ברשימת הספקים הגלובלית (GVL)?

אנחנו נמשיך לתמוך בספקי טכנולוגיות פרסום שמאושרים בפלטפורמות שלנו אבל אינם רשומים ברשימת הספקים הגלובלית. התמיכה תינתן באמצעות "הסכמה נוספת", מפרט טכני שניתן ליישם באמצעות ה-CMP כדי להוסיף ספקי טכנולוגיות פרסום של Google‏ להודעות בנושא הסכמה.
חובה ליישם מפרט זה ב-CMP כדי שבעלי תוכן דיגיטלי יוכלו להמשיך לעבוד עם ספקים ברשימת ספקי טכנולוגיות הפרסום של Google שאינם נמצאים ברשימת הספקים הגלובלית של IAB.

למה בעלי תוכן דיגיטלי צריכים לקבל הסכמה כדי להציג מודעות בהתאמה אישית, למטרה 3 (יצירת פרופיל של מודעות בהתאמה אישית) וגם למטרה 4 (בחירת מודעות בהתאמה אישית)? מה קורה אם בעל תוכן דיגיטלי רוצה להתאים אישית מודעות למשתמש, אבל אינו מעוניין ליצור עבורו פרופילים בהתאמה אישית?

על סמך הפרשנות שלנו לדרישות ה-GDPR וההנחיה בנושא פרטיות ותקשורת אלקטרונית, הנחיות שונות מקבוצת העבודה לפי סעיף 29 והדו שיח שלנו עם רשויות להגנה על מידע (DPA), הגענו למסקנה לגבי הבסיס המשפטי המתאים. פרטים נוספים על אופי העיבוד והיקפו, כולל הבסיס המשפטי הרלוונטי, מתוארים גם במדיניות הפרטיות.
Google לא שינתה את דרישות ההסכמה שלה ביחס ל-TCF. לקוחות Google (למשל, בעלי תוכן דיגיטלי ומפרסמים) שמשתמשים במוצרי פלטפורמות המודעות של Google חייבים לציית למדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי.
ללא הסכמה למטרות 3 ו-4, Google לא תוכל להציע מודעות בהתאמה אישית. באופן ספציפי, עם הסכמה למטרה 4 בלבד, וללא הסכמה ל-Google למטרה 3, יוצגו רק מודעות ללא התאמה אישית. דרישות אלה תואמות למדיניות הקיימת של Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי, שלפיה:
צריך לקבל הסכמה בעלת תוקף משפטי ממשתמשי הקצה למטרות הבאות:
 • שימוש בקובצי Cookie או באמצעים אחרים לאחסון מקומי של מידע, במקרים שבהם הדבר נדרש לפי חוק [מטרה 1]; וגם
 • איסוף ושיתוף של מידע אישי [מטרה 3] ושימוש בו [מטרה 4] לצורכי התאמה אישית של מודעות.
בעלי תוכן דיגיטלי שמשתמשים ב-Google Ad Manager יכולים לבחור בממשק המשתמש אם להפעיל או להשבית את האפשרות ש-Google תשתמש בנתוני ביקורים של משתמשים כדי לסייע ביצירת קטגוריות עניין של משתמשים על מנת לטרגט מודעות. השבתה של הגדרות אלה אינה מונעת מבעלי תוכן דיגיטלי ומקונים ב-RTB להציג מודעות בהתאמה אישית. עם זאת, בעלי תוכן דיגיטלי עדיין יצטרכו לקבל הסכמה למטרות 3 ו-4.

מה יקרה אם בעלי תוכן דיגיטלי יחליטו לא לשלב את TCF גרסה 2, אלא לשלוח את ההסכמה ל-Google כמו שהם עושים עכשיו?

Google אינה משולבת עם TCF גרסה 1.0, כך ש-Google תמשיך להתעלם ממחרוזות שקיפות והסכמה מגרסה 1.0 כאילו שהן לא קיימות. 

שותפים אינם נדרשים להשתמש ב-TCF גרסה 2.0 של IAB. הם יכולים להמשיך להשתמש באמצעים אחרים כדי לציית למדיניות שלנו. 

 • אמצעי הבקרה לניהול של ספקי טכנולוגיות פרסום שהשקנו ב-Ad Manager, ב-AdSense וב-AdMob בשנה שעברה לבעלי תוכן דיגיטלי, ימשיכו לפעול. 
 • כשבעלי תוכן דיגיטלי המייצרים הכנסות מ-Google מגדירים פלטפורמות CMP שפועלות בהתאם ל-IAB ובוחרים ספקי טכנולוגיות פרסום שברצונם לעבוד איתם, יש להם אפשרות לבחור מזהי ספקים מרשימת הספקים הגלובלית של IAB וגם מרשימת ספקי טכנולוגיות הפרסום של Google לכל פלטפורמת CMP שבה מיושם המפרט הסכמה נוספת. אם יש ספקים שאינם זמינים ברשימת הספקים הגלובלית של IAB, אבל הם זמינים באמצעי הבקרה שלנו לניהול של ספקי טכנולוגיות פרסום, בעלי תוכן דיגיטלי יוכלו להמשיך לעבוד עם אותם ספקי טכנולוגיות פרסום.
אנחנו נתמוך רק בספקי טכנולוגיות פרסום שנכללים באמצעי הבקרה שלנו, מאחר שתהליך האישור שלנו עדיין תקף, וספקים צריכים לקבל אישור כדי להציג מודעות באופן פרוגרמטי. תהליך האישור שלנו תמיד היה פתוח. אם יש ספקים ברשימת הספקים הגלובלית של IAB שלא נכללים באמצעי הבקרה שלנו לניהול של ספקי טכנולוגיות פרסום, הם לא יורשו להציג מודעות.

האם ניתן לשלב דפי AMP עם ה-TCF של IAB?

טכנולוגיית AMP תומכת במסגרות פופולריות של שקיפות והסכמה, כולל TCF גרסה 1.0 וגרסה 2.0 של IAB ומחרוזת הפרטיות של IAB בארצות הברית. לקבלת תמיכה בנושא AMP, יש לפנות ל-CMP ולרשתות המודעות. מערכת AMP תקריא ותעביר את המחרוזות שהועברו על ידי המסגרות (TCF גרסה 1.0 וגרסה 2.0 של IAB ומחרוזת הפרטיות של IAB בארה"ב) כשהן מתקבלות על ידי CMP/רשתות מודעות. מידע נוסף על AMP ועל הסכמה
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה