Zobrazenie zmien v účte (beta)

Táto funkcia je momentálne dostupná v beta verzii pre obmedzenú skupinu vlastníkov.

História zmien poskytuje prehľad historických zmien vo vašom účte. Zahŕňa rôzne podrobnosti, napríklad čas a miesto zmeny, ako aj jej autora.    

História zmien vám pomôže riešiť problémy a anomálie v účte. Ak ste si napríklad všimli pokles výnosov v určitom období, môžete hľadať zmeny, ktoré boli približne v tomto období vykonané vo vašom účte, a zistiť tak, čo mohlo pokles zapríčiniť. 

Zobrazenie histórie zmien účtu:

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku História zmien.

Podrobnosti zmien

História zmien zahŕňa zmeny na úrovni aplikácie a účtu. Pre všetky zmeny sú k dispozícii nasledujúce údaje:

 • Dátum a časy, kedy zmena nastala.
 • Položka, ktorá sa zmenila. Ak sa položka zobrazuje ako hypertextový odkaz, môžete na ňu kliknúť a uvidíte, kde bola zmena vykonaná. Ak ste napríklad zmenili typ reklamy v reklamnej jednotke, odkaz vás nasmeruje na reklamnú jednotku, ktorá bola zmenená. 
 • Typ zmeny. Napríklad „Bola pridaná aplikácia“.
 • Meno používateľa, ktorý zmenu vykonal. Ďalšie informácie

Kliknutím na Šípka nadol rozbalíte ďalšie podrobnosti o zmenách vrátane zoznamu všetkých dotknutých položiek a podrobného popisu zmien. 

Nájdenie zmien

Ak chcete zistiť, kde nastala zmena, napíšte názov položky alebo zmeny do vyhľadávacieho panela. Ak chcete hľadať konkrétne zmeny, môžete použiť aj filter.

Filter obdobia

Filter obdobia pomáha zúžiť obdobie zmien v histórii zmien. Môžete vybrať explicitný dátum v kalendári alebo relatívny dátum, ako je napríklad Dnes alebo Posledných 7 dní. Tento filter sa používa predvolene, ale zmenou predvolených nastavení ho môžete upraviť.

Zmena filtra obdobia:

 1. V oblasti filtra navrchu prehľadu kliknite na filter dátumu.
 2. Vyberte relatívne obdobie zo zoznamu alebo zadajte presné obdobie pomocou kalendára.
 3. Kliknite na Použiť.

Filter typu položky 

Filter typu položky pomáha zúžiť typy položiek, ktoré boli zmenené. Filtrovanie typu položky:

 1. Kliknite na Pridať filter.
 2. Vyberte minimálne jeden z nasledujúcich typov položiek:
  1. Reklamná jednotka 
  2. Aplikácia 
  3. Nastavenia blokovania
  4. Skupina sprostredkovania 
 3. Kliknite na Použiť.

Podporované zmeny

Nasledujúci zoznam obsahuje zmeny, ktoré sú podporované v histórii zmien.

Zmeny reklamných jednotiek

 • Bola pridaná reklamná jednotka
 • Bola odstránená reklamná jednotka
 • Bol zmenený typ reklamy
 • Bola zmenená eCTZ na úrovni krajiny
 • Bola zmenená predvolená eCTZ
 • Bol zmenený limit frekvencie
 • Bola zmenená frekvencia obnovenia

Zmeny aplikácií

 • Bola pridaná aplikácia
 • Bol zmenený limit frekvencie
 • Bola zablokovaná aplikácia
 • Bola povolená aplikácia
 • Bola zablokovaná všeobecná kategória
 • Bola povolená všeobecná kategória
 • Bola povolená citlivá kategória
 • Bola zablokovaná webová adresa
 • Bola povolená webová adresa
 • Bolo zmenené hodnotenie obsahu reklamy

Nastavenia blokovania

 • Bola povolená reklamná sieť
 • Bola zablokovaná reklamná sieť
 • Bola aktualizovaná predvoľba nastavenia blokovania pre reklamnú sieť
 • Bola zablokovaná aplikácia
 • Bola povolená aplikácia
 • Bolo povolené Centrum kontroly reklám
 • Bolo zakázané Centrum kontroly reklám
 • Bola zablokovaná všeobecná kategória
 • Bola povolená všeobecná kategória
 • Bola povolená citlivá kategória
 • Bola zablokovaná citlivá kategória
 • Bola zablokovaná webová adresa
 • Bola povolená webová adresa
 • Bolo zmenené hodnotenie obsahu reklamy

Zmeny skupiny sprostredkovania

 • Bola pridaná skupina sprostredkovania
 • Bola odstránená skupina sprostredkovania
 • Bola povolená skupina sprostredkovania
 • Bola zakázaná skupina sprostredkovania
 • Do skupiny bola pridaná zacielená krajina
 • Zo skupiny bola odstránená zacielená krajina
 • Do skupiny bola pridaná vylúčená krajina
 • Zo skupiny bola odstránená vylúčená krajina
 • Do skupiny bola pridaná zacielená reklamná jednotka
 • Zo skupiny bola odstránená zacielená reklamná jednotka
 • Bola pridaná inštancia zdroja reklamy
 • Bola odstránená inštancia zdroja reklamy
 • Bola zmenená eCTZ inštancie zdroja reklamy
 • Priorita skupiny sprostredkovaniaNOVÉ
Poznámka: V histórii zmien nebudú uvedené zmeny týkajúce sa nasledujúcich položiek:
 • nastavenia účtu,
 • kampane,
 • platby,
 • centrum pravidiel.

AdMob neustále pracuje na zlepšovaní histórie zmien. To znamená, že môžete očakávať podporu pre nové zmeny, ktoré sa v priebehu času pridávajú do histórie zmien. Upozorňujeme, že nové zmeny nie sú retroaktívne a ovplyvňujú len udalosti, ktoré sa vyskytnú až po pridaní týchto zmien do histórie zmien. Ak napríklad dôjde k pridaniu novej zmeny 31. marca 2020, inštancie tejto zmeny z obdobia pred 31. marcom 2020 vo svojom účte neuvidíte.

Používateľ

Stĺpec používateľa vás informuje, ktorý z nasledujúcich používateľov vykonal zmenu:

 • Vy
 • Autorizovaný používateľ. Používateľ, ktorému ste udelili povolenie na prístup k svojmu účtu. Upozorňujeme tiež, že ak ste v minulosti používali služby partnera na Správu viacerých zákazníkov (MCM), ale už ich nepoužívate, tento partner sa bude v histórii zmien zobrazovať ako autorizovaný používateľ. 
 • Používateľ z firmy [MCM partner company]. Táto položka sa zobrazí iba v prípade, že máte uzatvorenú zmluvu MCM
 • Google. Znamená to, že zmenu vykonal zástupca služby AdMob. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory