นโยบาย

บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย AdMob

Google ได้ประกาศการปรับปรุงนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdMob ไว้ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง (กุมภาพันธ์ 2021)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน นอกจากนั้น เราจะปรับปรุงตัวอย่างที่แสดงอยู่ (บริการเกี่ยวกับการค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด) ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการห้ามโปรโมตการนัดพบแบบมีค่าตอบแทน หรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายด้านพฤติกรรมของ AdMob (กันยายน 2020)

ในเดือนกันยายน 2020 เราจะอัปเดตนโยบายด้านพฤติกรรมของ AdMob สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อรวมข้อจํากัดเกี่ยวกับวิธีที่คําขอโฆษณาและการแสดงผลส่งผ่านการเสนอราคาแบบเปิดได้ เมื่อใช้การเสนอราคาแบบเปิด ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งคําขอโฆษณาผ่านโซลูชันสื่อกลางต่างๆ (รวมถึงระบบภายในบริษัท) ที่มีการจัดสรรคําขอโฆษณาแบบไดนามิกหรือแบบเป็นโปรแกรมและสร้างรายได้โดยอิงตามข้อมูลการกำหนดราคาจริง โดยประมาณ หรือแบบเรียลไทม์อื่นๆ

(ประกาศในเดือนกันยายน 2020)


 

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (กันยายน 2020)

ในเดือนกันยายน 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เพื่อห้ามสร้างรายได้จากหน้าเว็บ เว็บไซต์ หรือแอปที่ไม่ได้มีภาษาหลักเป็นหนึ่งในภาษาที่เรารองรับ หรือไม่มีเนื้อหาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2020 เราจะไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใหม่ๆ สร้างรายได้โดยใช้ AdSense, Ad Manager หรือ AdMob ในภาษาที่ไม่รองรับ หรือไม่มีเนื้อหา

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2020)

การปรับปรุงข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) (สิงหาคม 2020)

ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2020 Google จะโอนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และการวัดออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์โดยอิงตามข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ของคณะกรรมาธิการยุโรป สําหรับบริการของผู้ประมวลผลข้อมูล Google จะปรับปรุงข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ให้รวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สาม สำหรับบริการของผู้ควบคุมข้อมูล Google จะปรับปรุงข้อกำหนดของ Google Ads ด้านการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลให้รวม SCC สําหรับการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่ก่อตั้งในประเทศที่สาม ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนตัวที่มีความเกี่ยวข้องกัน SCC ที่ระบุไว้ในสัญญาของพาร์ทเนอร์กับ Google จะมีผลบังคับใช้

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัล (สิงหาคม 2020)

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราจะอัปเดตนโยบายพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัลเพื่อรองรับการเปิดตัวรูปแบบโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัลใหม่ รูปแบบใหม่นี้จะเป็นโฆษณาอีกประเภทหนึ่งที่เสนอรางวัลนอกเหนือจากรูปแบบโฆษณาที่มีการให้รางวัลในปัจจุบัน เมื่อเปิดตัวรูปแบบนี้ เราจะเปลี่ยนชื่อนโยบายพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัลเป็น "นโยบายสําหรับโฆษณาที่เสนอรางวัล" นโยบายใหม่จะครอบคลุมทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ โฆษณาที่มีการให้รางวัลและโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล 

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ด้านเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (กันยายน 2020)

ในเดือนกันยายน 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ด้านเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดเพื่อห้ามไม่ให้มีการประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่นเพื่อปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ เราจะเริ่มบังคับใช้นโยบายนี้ในวันที่ 1 กันยายน 2020 ในสหรัฐอเมริกา และในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 สําหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด 

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชีทันทีที่ตรวจพบและไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)
 

การปรับปรุงนโยบายเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย (เดือนสิงหาคม 2019)

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย เพื่อห้ามใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาตร์และเชื่อถือได้

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง (สิงหาคม 2020)

ในเดือนสิงหาคม 2020 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวงเพื่อชี้แจงข้อจำกัดในการโฆษณาหรือสร้างรายได้จากเนื้อหาที่โปรโมตสปายแวร์และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง นโยบายฉบับปรับปรุงจะไม่อนุญาตให้โปรโมตหรือสร้างรายได้จากเนื้อหา รวมถึงโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายนี้จะบังคับใช้ทั่วโลก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่จะไม่ได้รับอนุญาต (โดยสังเขป)

สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าติดตามบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ใช้ในการดักจับข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมถึงเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ

แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (สิงหาคม 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ในเดือนสิงหาคม 2020 เพื่อให้นโยบายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการหาประโยชน์จากเด็กซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้เผยแพร่โฆษณามีมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงด้านบรรณาธิการกับถ้อยคำที่ใช้ในนโยบายด้วย โดยใช้คำว่า "โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้" แทนการกล่าวถึง "การโฆษณาตามความสนใจ" ทั้งหมด และจะมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act)

(ประกาศเดือนกรกฎาคม 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เรื่องเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด (เดือนมีนาคม 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เรื่องเนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดในเดือนมีนาคม 2020 การปรับปรุงดังกล่าวเป็นการชี้แจงว่าเราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จอย่างชัดเจน และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก

การปรับปรุงนี้ยังจะอธิบายด้วยว่าเราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ปัญหาทางสังคม หรือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอยู่

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google (เดือนเมษายน 2020)

เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ในเดือนเมษายน 2020 เพื่อให้นโยบายว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ การรวบรวมข้อมูล การเปิดเผย และการยินยอมของผู้ใช้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้เผยแพร่โฆษณามีมาตรฐานเดียวกัน โดยเราจะปรับปรุงนโยบายเพื่อกำหนดให้ต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนอย่างชัดเจนก่อนที่ผู้ใช้จะอนุญาตให้แชร์ตำแหน่งอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา

(ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

การปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google: การพนันออนไลน์ (เดือนมกราคม 2020)

ในเดือนมกราคม 2020 เราจะปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google สำหรับการพนันเพื่อระบุว่ากิจกรรมใดบ้างที่ถือเป็น "การพนันออนไลน์"

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2019)

การปรับปรุงนโยบายตำแหน่งโฆษณา: โฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบ (พฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายโปรแกรม AdSense ของ Google เกี่ยวกับโฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบเพื่ออธิบายวิธีจัดการกับคำขอเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เราประเมินผลไม่ได้

โปรดอย่าลืมว่าผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม AdSense เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google: เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย (เดือนพฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยหรือสนับสนุนองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติด้วย

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับนโยบายเนื้อหาให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน (เดือนกันยายน 2019)

ในเดือนกันยายน 2019 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาบางส่วนในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา (AdSense, AdMob และ Ad Manager)

โปรดทราบว่านับจากนี้ Google จะแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdMob ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา

สาเหตุที่เราเปลี่ยนแปลง

คำขอหนึ่งที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาก็คือคำขอให้ปรับปรุงนโยบายให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราทราบว่าหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายรายการ เราจึงต้องการให้คุณมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับนโยบายและสิ่งที่นโยบายส่งผลต่อคุณไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด

สิ่งที่คุณจะได้พบมีดังนี้

  • นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ได้แก่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย วัสดุที่มีเนื้อหาเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ชุดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย การเปิดโอกาสให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ และการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง​
  • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่จะได้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาที่จำกัด ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ วัตถุระเบิด ปืน อะไหล่ปืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาวุธอื่นๆ ยาสูบ ยาปลุกประสาท การขายเครื่องดื่มมึนเมาและการใช้ในทางที่ผิด การพนันออนไลน์ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และเภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะยังคงไม่แสดงเนื้อหาต้องห้ามใดๆ เหล่านี้ และจะรับโฆษณาจากผลิตภัณฑ์การโฆษณาอื่นๆ หรือผ่านการใช้ข้อเสนอโดยตรงระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น
  • การปรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งาน เกิดความสม่ำเสมอ และเข้าใจง่ายไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob

การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบายอีกต่อไป แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณาและ/หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายแทน ในบางกรณี การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาต้องห้ามนี้ ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่อยู่ภายใต้นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณา Google เพื่อสร้างรายได้ และคุณไม่ควรวางโฆษณาร่วมกับเนื้อหาดังกล่าว การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

โปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google

สิ่งที่ต้องทำ

คุณยังไม่ต้องทำอะไรในขณะนี้ ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์นโยบายจะได้รับการอัปเดตในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งจะมีผลพร้อมกับการชี้แจงนโยบายและข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อจำกัดที่อัปเดตแล้ว และตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2019)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว