นโยบาย

บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย AdMob

Google ได้ประกาศการปรับปรุงนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdMob ไว้ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา

การปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google: การพนันออนไลน์ (เดือนมกราคม 2020)

ในเดือนมกราคม 2020 เราจะปรับปรุงข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google สำหรับการพนันเพื่อระบุว่ากิจกรรมใดบ้างที่ถือเป็น "การพนันออนไลน์"

(ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2019)

การปรับปรุงนโยบายตำแหน่งโฆษณา: โฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบ (พฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายโปรแกรม AdSense ของ Google เกี่ยวกับโฆษณาในหน้าเว็บที่อยู่หลังการเข้าสู่ระบบเพื่ออธิบายวิธีจัดการกับคำขอเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เราประเมินผลไม่ได้

โปรดอย่าลืมว่าผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob ต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม AdSense เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google: เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย (เดือนพฤศจิกายน 2019)

ในเดือนธันวาคม 2019 เราจะปรับปรุงนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยหรือสนับสนุนองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติด้วย

(ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2019)

การปรับนโยบายเนื้อหาให้กระจ่างยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน (เดือนกันยายน 2019)

ในเดือนกันยายน 2019 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนื้อหาบางส่วนในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา (AdSense, AdMob และ Ad Manager)

โปรดทราบว่านับจากนี้ Google จะแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายและข้อจำกัดสำหรับ AdMob ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายตลอดเวลา

สาเหตุที่เราเปลี่ยนแปลง

คำขอหนึ่งที่เราได้รับมากที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาก็คือคำขอให้ปรับปรุงนโยบายให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราทราบว่าหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาหลายรายการ เราจึงต้องการให้คุณมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนในการทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับนโยบายและสิ่งที่นโยบายส่งผลต่อคุณไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด

สิ่งที่คุณจะได้พบมีดังนี้

  • นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ได้แก่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย วัสดุที่มีเนื้อหาเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง ชุดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย การเปิดโอกาสให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ และการจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง​
  • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่จะได้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาที่จำกัด ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ วัตถุระเบิด ปืน อะไหล่ปืน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาวุธอื่นๆ ยาสูบ ยาปลุกประสาท การขายเครื่องดื่มมึนเมาและการใช้ในทางที่ผิด การพนันออนไลน์ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และเภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะยังคงไม่แสดงเนื้อหาต้องห้ามใดๆ เหล่านี้ และจะรับโฆษณาจากผลิตภัณฑ์การโฆษณาอื่นๆ หรือผ่านการใช้ข้อเสนอโดยตรงระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น
  • การปรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งาน เกิดความสม่ำเสมอ และเข้าใจง่ายไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม

สิ่งที่ส่งผลต่อคุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา AdMob

การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบายอีกต่อไป แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณาและ/หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายแทน ในบางกรณี การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาต้องห้ามนี้ ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่อยู่ภายใต้นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณา Google เพื่อสร้างรายได้ และคุณไม่ควรวางโฆษณาร่วมกับเนื้อหาดังกล่าว การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

โปรดทราบว่านโยบายและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google

สิ่งที่ต้องทำ

คุณยังไม่ต้องทำอะไรในขณะนี้ ศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์นโยบายจะได้รับการอัปเดตในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งจะมีผลพร้อมกับการชี้แจงนโยบายและข้อจำกัดทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อจำกัดที่อัปเดตแล้ว และตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับนโยบาย

(ประกาศเดือนสิงหาคม 2019)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร