Посредничество

Добавяне на източник на реклама от „Открито офериране“ (бета версия)

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

След като създадете група за посредничество, трябва да добавите източници на реклами на трети страни, които да изпълняват получаваните от нея заявки за реклами. 

Научете повече за наличните източници на рекламата от „Открито офериране“ и изискванията за тях в ръководството за Google Developers за Android и iOS

Изпълнете стъпките по-долу, за да добавите източник на реклама от Открито офериране към група за посредничество.

Забележка: Трябва да имате партньорство с източника на реклама от „Открито офериране“, преди той да може да приема заявки за реклами от профила Ви в AdMob. В много случаи това означава само да създадете профил на началната страница на източника на рекламата. 
  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху името на групата за посредничество, към която искате да добавите източника на реклама. 
  4. Кликнете върху Добавяне на източник на реклама в таблицата с източници на реклами от „Открито офериране“.
  5. Намерете източника на реклама в показалия се списък или започнете да въвеждате името на източника в полето за търсене. Кликнете върху Избор до източника на реклама, който искате да добавите. 
  6. Прегледайте и поставете отметка в квадратчето Приемане на условията, за да приемете условията за използване на „Открито офериране“ и да упълномощите AdMob и Google да осъществят достъп до профила Ви. Ако вече сте упълномощили този източник на реклама, няма да бъдете помолени да го направите отново.
  7. Кликнете върху Напред.
  8. За да намирате съответствие на рекламните елементи, въвеждайте подробностите за това за всеки рекламен елемент. В повечето случаи те ще са налице в профила Ви с източника на реклама.
  9. Кликнете върху Готово.
  10. Кликнете върху Запазване. Групата за посредничество ще бъде запазена.

Използване на мрежата на AdMob като източник на реклама от „Открито офериране“

За да използвате „Открито офериране“, мрежата на AdMob трябва да бъде един от източниците Ви на реклами от „Открито офериране“. Когато създавате нова група за посредничество, мрежата на AdMob автоматично се добавя като източник на реклама от „Открито офериране“. 

Когато към съществуваща група за посредничество добавяте източник на реклама от „Открито офериране“ на трета страна, мрежата на AdMob автоматично се преобразува от източник на реклама от каскадата в такъв от „Открито офериране“.

Преобразуване на мрежата на AdMob в източник на реклама от каскадата

За да преобразувате мрежата на AdMob в източник на реклама от каскадата, кликнете върху Още и изберете Преместване в източници на реклами от каскадата.

За да преобразувате мрежата на AdMob в източник на реклама от каскадата, първо трябва да премахнете всички останали източници на реклами от „Открито офериране“ от групата.

За да преобразувате мрежата на AdMob обратно в източник на реклама от „Открито офериране“, Още и изберете Преместване в източници на реклами от „Открито офериране“. Можете също да кликнете върху Ново съобщение в графата „еСРМ“ и след това върху превключвача еСРМ в реално време („Открито офериране“)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си