Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Vanlige spørsmål om budgivning

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om budgivning. 

Oppsett

Hvordan kan jeg inngå partnerskap med en annonsekilde som deltar i budgivning? 

Hvis du vil inngå partnerskap, må du først sørge for at du har en aktiv konto hos annonsekilden med budgivning. Det å inngå et partnerskap er i de fleste tilfellene like enkelt som å opprette en konto på startsiden til den aktuelle annonsekilden. Legg så annonsekilden til i en medieringsgruppe. 

Hvilke tredjeparts annonsekilder støtter budgivning?

Må jeg opprette en ny medieringsgruppe for å kunne bruke budgivning?

Nei. Du kan legge til annonsekilder med budgivning i eksisterende medieringsgrupper.

Hvilken versjon av SDK-en skal jeg bruke?

Du kan sjekke at du bruker riktig SDK, ved å følge veiledningen i Google Developers for Android og iOS. Det finnes veiledninger for hver av de ulike annonsekildene som støtter budgivning. 

Hva skjer med de nåværende annonsenettverkene mine hvis jeg bruker budgivning?

Eksisterende annonsenettverk blir fortsatt brukt på samme måte, og rekkefølgen på dem i den sammenkjedede medieringen er i henhold til eCPM-verdien deres. Vinnerbudet fra en auksjon med budgivning blir plassert i sammenkjedingen i henhold til den aktuelle eCPM-verdien. Den sammenkjedede medieringen fungerer som vanlig. Annonsekilden med høyest verdi, uansett om det er en annonsekilde med budgivning eller ikke, får den første muligheten til å vise annonsen. 

Kan jeg bruke en annonsekilde som annonsekilde for budgivning og sammenkjedet mediering?

Ja. Du kan bruke annonsekilder både som annonsekilder i budgivning og sammenkjedet mediering i den samme medieringsgruppen. Vi anbefaler faktisk at du alltid bruker en annonsekilde i budgivning og i den sammenkjedede medieringen – hvis det er mulig. Annonsekilden kalles først opp i en budgivningsauksjonen. Hvis annonsekilden legger inn et bud, blir den ikke plassert i den sammenkjedede medieringen på nytt. Grunnen til dette er at budet representerer beløpet annonsekilden er villig til å betale. 

Hvis annonsekilden derimot ikke legger inn noe bud, blir den kalt opp som en annonsekilde for sammenkjeding i medieringssammenkjedingen. Dermed får annonsekilden en ny mulighet til å vise en annonse. 

Kan jeg levere annonser som svar på annonseforespørsler fra Kina og Russland? (Beta) 

Du kan nå sende budforespørsler til annonsekilder i budgivning som viser annonser i Kina og Russland. Denne funksjonen foreligger per nå bare i betaversjon.

Reklamer blir evaluert i henhold til strenge, landsspesifikke retningslinjer, og reklamer uten innhold blir ikke vist.

I denne betaversjonen er det foreløpig ikke støtte for annonsekilder med tilpassede SDK-er for mobil. Alle annonsekilder må bruke Google Mobile Ads SDK.

Generelt 

Er det mulig å fjerne annonsekilder med budgivning?

Ja. Slik fjerner du annonsekilder med budgivning fra medieringsgrupper:

  1. Klikk på navnet på medieringsgruppen du ønsker å fjerne en annonsekilde fra. 
  2. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av annonsekilden med budgivning du vil fjerne. 
  3. Klikk på Endre status
  4. Velg Fjern.
  5. Klikk på Lagre

Du kan avslutte partnerskapet du har inngått med en annonsekilde med budgivning, ved å kontakte annonsekilden direkte. 

Hvordan får jeg utbetalt inntekter fra annonsekilder med budgivning?

Inntekter fra de fleste annonsekilder med budgivning utbetales via AdMob. Enkelte annonsekilder betaler inntektene fra budgivning til deg direkte (annonsekilder med direkte betaling). 

Når du legger til en annonsekilde med direkte betaling i AdMob, blir du bedt om å bekrefte at annonsekilden betaler deg direkte. Du finner mer informasjon om dette i avtalen du har inngått med den aktuelle annonsekilden. 

Øker tidsforsinkelsen ved bruk av budgivning?

Nei. Budgivningen opererer på Googles datasentre, og disse er vanligvis raskere enn brukernes enheter. Budgivningen skjer parallelt med de vanlige prosessene som returnerer AdMob-annonser. 

Hvordan kan jeg måle resultatene jeg oppnår med budgivning?

Les budgivningsrapporten. Finn ut mer

Hvordan fungerer budgivning sammen med nettverksavtaler?

Nettverk som kan delta i budgivningen

Nettverket du har inngått en avtale med, kan delta i budgivningsauksjoner sammen med andre annonsekilder. Det høyeste budet blir plassert i den sammenkjedede medieringen ut fra den aktuelle eCPM-verdien, uansett om det er dette nettverket du har inngått avtale med. 

Hvis nettverket ikke legger inn et bud i budgivningsauksjonen, kan det fortsatt bli kalt opp i den sammenkjedede medieringen. Hvis nettverket legger inn et bud, men ikke vinner, blir det ikke kalt opp på nytt i den sammenkjedede medieringen. 

Nettverk som ikke deltar i budgivning 

Vinnerbudet fra en budauksjon blir plassert i den sammenkjedede medieringen i henhold til den aktuelle eCPM-verdien. Hvis nettverksavtalen din har en høyere eCPM-verdi enn vinnerbudet, blir nettverket kalt opp først. Hvis nettverket ikke har annonser å vise, kommer annonsekilden med vinnerbudet til å vise annonsen.

Feilsøking 

Hvorfor er det avvik mellom visningene som er rapportert i henholdsvis AdMob-kontoen min og kontoene jeg har opprettet hos tredjeparts annonsekilder?

Det kan oppstå små avvik på grunn av ulike standarder for telling av visninger og muligens også ulike integrasjoner. I tilfeller der det forekommer avvik, legges visningene registrert i AdMob-kontoen din til grunn når den beregnede inntekten din skal fastslås.

Hvorfor er det avvik mellom inntektene rapportert i AdMob-kontoen min og kontoene jeg har opprettet hos tredjeparts annonsekilder?

I rapporteringen om budgivning gjenspeiles utbetalingen publisisten faktisk fikk. Hvert nettverk kan velge å vise inntekter basert på sine egne kontraktsmessige vilkår. På grunn av disse ulike standardene i rapportering kan det oppstå små avvik. I tilfeller der det forekommer avvik, bør du anse den beregnede inntekten i AdMob-kontoen din som nærmest den endelige betalingen fra nettverk med budgivning. 

Hva gjør jeg hvis det ikke virker som om annonsekilder byr på annonseforespørslene fra appen min?

Hvis du ser at en annonsekilde ikke byr på beholdningen din, kan dette være et tegn på flere ulike problemer med annonseleveringen. Det kan hende at forespørselen ikke omfatter signalene som kreves i den aller nyeste versjonen av annonsekildens klient-SDK (som må være installert i appen din). En annen årsak kan være at du ikke har installert den nyeste versjonen av GMA SDK. Det kan også skyldes andre årsaker knyttet til den aktuelle annonsekilden og konfigurasjonen. 

Kontrollér at du bruker den nyeste versjonen av SDK-en til annonsekilden og GMA SDK. Med testfunksjonen for mediering kan du få bekreftet dette. En annonsekilde får kanskje ikke lagt inn bud på grunn av sitt eget oppsett og beslutningsgrunnlag. Google Brukerstøtte vet derfor ofte ikke hva som er den bakenforliggende årsaken, og kan derfor heller ikke feilsøke disse problemene. 

Hvis du tror det finnes et problem med en bestemt annonsekilde, kan du logge på kontoen din med denne annonsekilden for å se etter konfigureringsfeil og lese feilsøkingsdokumentasjon.

Hvorfor blir fyllgraden min lavere?

Ikke alle annonseringsmuligheter er identiske. Enkelte annonseplasser har høyere brukerengasjement, er mer synlige eller har større sannsynlighet for å føre til den brukeropplevelsen de aktuelle annonsørene ønsker. Av den grunn genererer enkelte annonseenheter høyere inntekter per tusen visninger (CPM). 
Jeg har problemer med en tredjeparts annonsekilde. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har problemer med en tredjeparts annonsekilde med budgivning, kan du bruke feilsøkingsinformasjonen nedenfor for å kontakte annonsekilden direkte. 

Annonsekilde Feilsøkingsinformasjon
AdColony Hvis du har problemer, kan du kontakte AdColony-kontoadministratoren din eller sende en e-post til support@adcolony.com.
Ad Generation

Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Ad Generation på media-partner@supership.jp

AppLovin Ta kontakt med AppLovin-kontoadministratoren din, eller bruk skjemaet for AppLovin-brukerstøtte.
Chocolate Platform Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Chocolate Platform på support@chocoplatformplatform.com.
Facebook Audience Network Gå til brukerstøtten for Facebook Business
Fluct Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Fluct på contact@fluct.jp.
Improve Digital Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Improve Digital på support@improvedigital.com.
Index Exchange Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Index Exchange på ix.square@indexexchange.com.
Media.net Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Media.net på admob_openbidding@media.net.
Mobfox Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Mobfox på openbidding@mobfox.com.
OpenX Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for OpenX på ob-onlineonboard@openx.com.
PubMatic Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for kunder på admobsupport@pubmatic.zendesk.com.
Rubicon (Magnite) Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Magnite på OBSupport@magnite.com.
Sharethrough Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Sharethrough på ob@sharethrough.com.
Smaato Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Smaato på eb-Salessupport@smaato.com.
Smart Ad Server Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Smart Ad Server på contact-admob@smartadserver.com.
Sonobi Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Sonobi på openbidding@sonobi.com.
Tapjoy Hvis du har problemer, kan du sende en e-post til support@tapjoy.com eller
integrations@tapjoy.com.
UnrulyX Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for UnrulyX på pubsupport@unrulygroup.com.
Yieldmo Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for Yieldmo på OBSupport@yieldmo.com.
YieldOne Hvis du har problemer, kan du kontakte brukerstøtten for YieldOne på y1s@platform-one.co.jp.
Jeg fant et problem da jeg kjørte en test i annonseinspektøren. Hva betyr dette?

Når du bruker annonseinspektøren, kan du støte på to problemer når du tester appen din:

  • Fant ingen SDK: For enkelte annonsekilder kan det stilles tilleggskrav til bruk av en SDK for at budgivning skal kunne brukes. Finn ut mer om SDK-kravene for Android og iOS.
  • Brukersamtykke er ikke gitt: Du må ha et aktivt partnerskap med annonsekilden før annonsekilden kan motta budforespørslene dine. Finn ut hvordan du kan inngå partnerskap med annonsekilder.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false