Zásady

Zásady Google pro majitele obsahu

Společnost Google umožňuje majitelům obsahu a aplikací zpeněžovat jejich obsah a inzerentům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím užitečných a relevantních produktů a služeb. Tím přispívá k otevřenému a bezplatnému fungování internetu. Důvěryhodný ekosystém reklam lze provozovat pouze v případě, že budou stanovena pravidla, který obsah bude možné zpeněžovat.

Pokud zpeněžujete obsah prostřednictvím kódů reklam Google, musíte tyto zásady dodržovat. Obsahem se rozumí cokoli, co se na stránkách nebo v aplikaci vyskytuje, včetně jiné inzerce a odkazů na další weby či aplikace. Porušení těchto zásad může vést k tomu, že zobrazování reklam u vašeho obsahu zablokujeme nebo pozastavíme či zrušíme váš účet.

Tato omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro vydavatele.

Nezákonný obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

Zneužívání duševního vlastnictví

Nepovolujeme obsah, který:

 • porušuje autorská práva. Naší zásadou je reagovat na oznámení o domnělém porušení práv v souladu s autorským zákonem USA známým jako DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Případné námitky můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře.
 • nabízí padělané zboží nebo propaguje jeho prodej. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

Ohrožené druhy

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje prodej produktů získaných z ohrožených druhů.

  Příklady: prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • podněcuje nenávist k jednotlivcům či skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací, propaguje diskriminaci těchto skupin či jednotlivců nebo je znevažuje.

  Příklady: propagace skupin šířících nenávist nebo zboží pro tyto skupiny, podněcování názoru, že určité osoby nebo skupiny jsou méněcenné, podřadné nebo zasluhují nenávist

 • obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

  Příklady: vymezování osoby jako objektu zneužívání nebo obtěžování, popírání tragické události nebo tvrzení, že její oběti či jejich rodiny jsou aktéry nebo spoluviníky pokusu o její ututlání

 • vyhrožuje sebepoškozováním nebo ublížením druhým lidem, případně takové jednání obhajuje.

  Příklady: obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné formy sebepoškozování; obsah zahrnující výhrůžky ublížením ve skutečném světě nebo výzvy k útoku na jinou osobu; obsah oslavující nebo tolerující násilí vůči jiným osobám; obsah, jehož autorem jsou teroristické skupiny nebo organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, nebo takový, který tyto skupiny nebo organizace podporuje, dále obsah, který propaguje terorismus, včetně náboru za tímto účelem, a obsah, který oslavuje útoky teroristických organizací nebo organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky

 • zneužívá osoby vydíráním.

  Příklady: vydírání zveřejněním nežádoucích informací a materiálů, vydírání zveřejněním pornografických nebo sexuálních materiálů, vyděračství

Umožnění nepoctivého chování

Nepovolujeme obsah, který:

 • pomáhá uživatelům klamat ostatní.

  Příklady: vytváření falešných dokladů, například pasů, diplomů nebo akreditace, prodej nebo distribuce semestrálních prací, služby nabízející sepisování školních prací nebo absolvování zkoušek, informace nebo produkty k oklamání testů na přítomnost drog

 • propaguje jakoukoli formu počítačového pirátství nebo uživatelům poskytuje postupy nebo nástroje, s jejichž pomocí lze ilegálně získat přístup k softwaru, serverům či webovým stránkám nebo u nich provádět změny.

  Příklady: stránky či produkty, které umožňují nezákonný přístup do mobilních telefonů a jiných komunikačních médií nebo do systémů a zařízení pro zobrazování obsahu, produkty nebo služby, které obcházejí ochranu autorských práv, včetně obcházení technologií určených ke správě digitálních práv, produkty, které ilegálně dekódují kabelové nebo satelitní signály za účelem získání služeb bez placení, stránky, které umožňují uživatelům stahování streamovaných videí, pokud to jejich poskytovatel zakazuje

Zkreslující a zavádějící obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zkresleně či chybně uvádí nebo zatajuje informace o vás, vašem obsahu nebo primárním účelu vaší webové služby,
 • podněcuje uživatele k interakci s obsahem pod falešnými či nejasnými záminkami,
 • umožňuje phishing (podvodný sběr) uživatelských informací,
 • propaguje obsah, produkty či služby pomocí nepravdivých, nepoctivých nebo klamavých tvrzení.

  Příklad: projekty slibující rychlé zbohatnutí

 • uvádí klamné informace o vztazích s jinou osobou, organizací, produktem nebo službou.

  Příklady: předstírání, že daná služba je službou společnosti Google, zneužívání firemních log

 • zahrnuje informace o politice, sociálních otázkách a záležitostech veřejného zájmu zaměřené na uživatele v jiné než vaší zemi, pokud zamlčíte nebo nepravdivě uvedete zemi svého původu a další podstatné informace o vás.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Nepovolujeme obsah, který:

 • obsahuje škodlivý software nebo malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

  Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

 • porušuje zásady společnosti Google týkající se nevyžádaného softwaru.

  Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje text, obrázky, zvukové záznamy, videa nebo hry s explicitní sexuální tematikou.

  Příklady: sexuální akty, jako je genitální, anální a orální sex, masturbace, pornografické komiksy nebo hentai, explicitní nahota

 • zahrnuje tematiku nedobrovolného sexu, ať už předstíranou, nebo reálnou.

  Příklady: znásilnění, incest, sodomie, nekrofilie, lolity nebo pornografie s teenagery, seznamování s nezletilými

 • lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za úplatu.

  Příklady: prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a weby s tematikou mazlení

Nevěsty na objednávku

Nepovolujeme obsah, který:

 • usnadňuje sňatky s cizinci.

  Příklady: nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení manželky

Témata pouze pro dospělé v obsahu pro rodinu

Nepovolujeme obsah, který:

 • působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale zahrnuje motivy určené pouze pro dospělé, včetně sexu, násilí nebo zobrazení dětí či populárních dětských postav způsobem, který není pro široké publikum přijatelný.

Materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí a pedofilní tematika

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje sexuální zneužívání nezletilých.

  Příklady: obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo jiný obsah, který znázorňuje či propaguje sexuální náklonnost dospělých k nezletilým osobám nebo k takové náklonnosti vybízí

Společnost Google v žádném případě nepovoluje zpeněžování obsahu souvisejícího se zobrazováním sexuálního zneužívání dětí či pedofilií. Společnost Google vždy stála v čele boje proti zneužívání dětí na internetu a je důsledným zastáncem bezpečnosti dětí na internetu. Zákony Spojených států definují dětskou pornografii jako zobrazování nezletilých osob (tj. osob mladších 18 let) při sexuálních praktikách, např. při pohlavním styku, orálním sexu nebo masturbaci, stejně jako obscénní zobrazování jejich genitálií (zahalených i nezahalených). Tato definice se vztahuje i na fotografie, videa, komiksy, kresby, obrazy a plastiky. Zahrnuje jak obrázky skutečných dětí, tak i počítačem generované obrázky, obrázky upravené pomocí morfingu nebo složené či jinak upravené obrázky, které dítě připomínají (například vytvořené v grafickém programu). Patří sem i požadování sexu po nezletilých, včetně různých forem naléhání, lákání či svádění. Pedofilie je jakákoli činnost nebo obsah (včetně obrázků, textů, videa atd.) znázorňující, podněcující či propagující sexuální náklonnost dospělých k nezletilým osobám (tj. k osobám mladším 18 let).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?