Посредничество

Управление на източниците на реклами от „Открито офериране“ (бета версия)

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

За да използвате източник на реклама от „Открито офериране“, първо трябва да настроите партньорство с източника на реклама. Партньорството трябва да е активно, за да може източникът на реклама от „Открито офериране“ да приема заявки за реклами от профила Ви в AdMob.

В много случаи това означава само да създадете профил на началната страница на източника на рекламата. 

Научете повече за наличните източници на рекламата от „Открито офериране“ и изискванията за тях в ръководството за Google Developers за Android и iOS

Можете да видите състоянието на партньорството на всички налични източници на реклами от „Открито офериране“ в таблицата с такива източници. За да отворите таблицата, кликнете върху Посредничество в страничната лента. След това кликнете върху раздела Източници на реклами

Таблицата с източници на реклами от „Открито офериране“ включва също и информация относно броя групи за посредничество, свързани с всеки източник на реклама. 

Графа „Състояние на партньорството“

Графата „Състояние на партньорството“ показва състоянието на комуникацията между AdMob и всеки източник на реклама от „Открито офериране“. В таблицата по-долу са показани състоянията и какво означават.

Състояние Какво означава това
Активно партньорство. Източникът на реклама може да приема заявки за реклами от профила Ви в AdMob. 
Предстоящо партньорство.

Този източник на реклама понастоящем не приема заявки за реклами от профила Ви в AdMob. 

Ако наскоро сте добавили този източник на реклама като партньор, изчакайте известно време. В противен случай, моля, свържете се с източника на реклама за отстраняване на неизправности. 

Забележка: За да имате активно партньорство, създайте профил с източник на реклама от „Открито офериране“ и го добавете към група за посредничество. 

Няма партньорство. Нямате активно партньорство с този източник на реклама. За да настроите партньорство, създайте профил с източник на реклама от „Открито офериране“ и добавете източника на реклама към група за посредничество. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си