Báo cáo

Tắt chỉ số người dùng

Để vô hiệu hóa các chỉ số người dùng, bạn phải hủy liên kết ứng dụng của mình khỏi Firebase. Chỉ số người dùng sau đó sẽ tự động vô hiệu hóa. Việc vô hiệu hóa chỉ số người dùng có thể mất đến một giờ. Vui lòng đợi tối đa 24 giờ trước khi tìm kiếm thêm trợ giúp.

Tắt chỉ số người dùng cho tất cả hoặc nhiều ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh (các) ứng dụng mà bạn muốn tắt chỉ số người dùng hoặc nhấp vào hộp đánh dấu ở phía trên cùng để tự động chọn tất cả các ứng dụng.
 5. Nhấp vào mục Chỉ số người dùng
 6. Nhấp vào mục Tắt chỉ số người dùng.
Lưu ý: Việc tắt các chỉ số người dùng sẽ dừng việc xử lý dữ liệu nhưng không thu thập dữ liệu. Bạn có thể bật lại các chỉ số người dùng bất cứ lúc nào trên một số hoặc tất cả ứng dụng của mình. 

Tắt chỉ số người dùng cho các ứng dụng riêng lẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào tên ứng dụng. Lưu ý: Nếu bạn không thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào phần Cài đặt ứng dụng.
 5. Nhấp vào biểu tượng Soạn trong mục Chỉ số người dùng.
 6. Bỏ đánh dấu hộp đánh dấu. 
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Nhấp vào Xong.
Lưu ý: Việc tắt các chỉ số người dùng sẽ dừng việc xử lý dữ liệu nhưng không thu thập dữ liệu. Bạn có thể bật lại các chỉ số người dùng bất cứ lúc nào trên một số hoặc tất cả ứng dụng của mình. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố