Отчети

Изтегляне на наследени отчети за посредничеството

Всички наследени отчети ще бъдат оттеглени на 11 февруари 2019 г. Наследените отчети за посредничеството ще са налице за изтегляне до 1 юли 2019 г. 

Всички данни от мрежата на AdMob ще продължат да са налични в отчета за мрежата на AdMob.

Ако сте се присъединили към AdMob наскоро или не се е наложило да надстроите профила си до нова версия на програмата, няма да имате достъп до наследените отчети за посредничеството. 

Наследените отчети за посредничеството включват всички величини и показатели както за отчетите за мрежите за посредничество, така и за тези за каскадите от посредничества. Отчетите за мрежите за посредничество са с акцент върху рекламните мрежи, които използвате за посредничество, и тяхната ефективност. Отчетите за каскадите от посредничества Ви информират за ефективността на AdMob като платформа за посредничество за приложенията Ви. Научете повече.

Ако желаете да запазите данните си от отчетите за посредничеството отпреди надстройването на профила си, трябва да изтеглите тези отчети преди 1 юли 2019 г. 

За да изтеглите наследените отчети за посредничеството:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Отчети в страничната лента.
  3. Превъртете до края на страницата „Отчети“. 
  4. В долния колонтитул кликнете върху Изтегляне на наследени отчети за посредничеството
  5. Това ще Ви отведе до страницата „Изтегляне на наследени отчети за посредничеството“, където можете да изтеглите файловете във форматCSV по тип отчет, година и тримесечие. Кликнете върху имената на файловете на отчетите, които искате да изтеглите.

Обърнете внимание, че изтегляните отчети ще са с голям файлов размер, защото съдържат всички възможни величини и показатели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?