นโยบาย

แก้ไขการละเมิดนโยบายในศูนย์นโยบาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดจะทำให้เนื้อหาที่เคยละเมิดนโยบายของเราก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาต แต่ระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา (หรืออาจไม่แสดงเลย) เรากำลังอัปเดตศูนย์นโยบายเพื่อให้ระบุได้ง่ายขึ้นว่าปัญหาใดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแก่ไข และปัญหาใดไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็อาจทำให้ความสนใจลดลง

โปรดคลิกปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อขยายดูความหมายของนโยบายนั้นและตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่  หากความหมายของนโยบายขึ้นต้นด้วยคำว่าแหล่งที่มาของการโฆษณาบางรายการถูกจำกัดไม่ให้ปรากฏในเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้ นั่นคือการจำกัดพื้นที่โฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา แต่สำหรับข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นการละเมิดนโยบายที่คุณต้องแก้ไข

ศูนย์นโยบาย AdMob จะอธิบายรายละเอียดการละเมิดนโยบายที่เกิดขึ้นในแอป รวมถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโฆษณา และวิธีขอรับการตรวจทานหลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในแอปแล้ว

ใช้ศูนย์นโยบายเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้

 • แอปที่เราพบว่ามีการละเมิดนโยบาย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แอปมีการละเมิดนโยบาย
 • ขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม
 • วิธีขอรับการตรวจทานแอปหลังจากแก้ไขปัญหาการละเมิดนโยบาย

หากต้องการไปที่ศูนย์นโยบาย โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob แล้วคลิกศูนย์นโยบาย 

ไปที่ศูนย์นโยบาย

บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

Understanding the App Policy Center for AdMob

การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบาย

หากมีการละเมิดนโยบาย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่แดชบอร์ดในหน้าแรกของบัญชี AdMob และทางอีเมล 

การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายมี 3 ประเภท ได้แก่

 • คำเตือน: ขณะนี้แอปอย่างน้อย 1 รายการไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับแอปให้เป็นไปตามนโยบายภายในวันที่ที่บังคับใช้ซึ่งระบุไว้ในคำเตือน หากคุณไม่ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ดังกล่าว เราอาจจำกัดหรือปิดการแสดงโฆษณา และยังอาจดำเนินการเพิ่มเติมกับแอปหรือบัญชีของคุณอีกด้วย 
 • การจำกัดการแสดงโฆษณา: ขณะนี้มีแอปของคุณอย่างน้อย 1 แอปไม่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรม ด้วยเหตุนี้ แอปจะไม่สร้างรายได้ในแหล่งที่มาของอุปสงค์ทั้งหมดของ Google หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับแอปให้เป็นไปตามนโยบาย หากไม่ทำการเปลี่ยนแปลง เราอาจดำเนินการเพิ่มเติมกับแอปหรือบัญชีของคุณ 
 • การปิดการแสดงโฆษณา: ขณะนี้มีแอปของคุณอย่างน้อย 1 แอปไม่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรม เราจึงปิดการแสดงโฆษณาในแอปดังกล่าว หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับแอปให้เป็นไปตามนโยบายของเรา 

เมื่อทำการปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นแล้ว ให้ขอรับการตรวจทานสำหรับแต่ละแอปที่ได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายหากคุณต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงในแอปต่อ 

ดูการละเมิดนโยบาย 

ดูรายละเอียดการละเมิดนโยบายได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ของคุณที่ https://apps.admob.com
 2. แดชบอร์ดในหน้าแรกของ AdMob จะแสดงการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบาย คลิกดูในศูนย์นโยบาย

รายละเอียดการละเมิดนโยบาย

"แอปที่มีการละเมิดนโยบาย" จะแสดงรายละเอียดการละเมิดนโยบายต่อไปนี้

 • สถานะแอป: สถานะของแอปที่มีการละเมิดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำเตือน หรือโดนจำกัดหรือปิดการแสดงโฆษณา 
 • แอป: แอปที่มีการละเมิดนโยบาย
 • การละเมิด: นโยบายที่แอปละเมิด

ขยายส่วนแอปที่มีการละเมิดนโยบายโดยคลิกที่ ลูกศรลง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดนโยบาย รวมทั้งวันที่ที่มีการละเมิดและวิธีการแก้ไข

การละเมิด AdMob

ส่วนการละเมิด AdMob จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด สถานะการตรวจทาน และวันที่ที่มีการละเมิด

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่แอปละเมิด โปรดคลิกที่ชื่อนโยบายแต่ละชื่อในส่วนการละเมิด ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุและแก้ไขสาเหตุของการละเมิด เมื่อดำเนินแก้ไขแอปแล้ว โปรดขอรับการตรวจทานหากต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงในแอปต่อ 

การละเมิดใน Google Play

ส่วนการละเมิดใน Google Play ช่วยให้ทราบว่าคุณมีการระงับ Google Play หรือไม่และวันที่มีการระงับ คลิกแก้ไขใน Google Play เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขการละเมิดนี้  

ขอรับการตรวจทาน

คุณขอรับการตรวจทานแอปได้หลังจากที่คุณแก้ไขการละเมิดแล้วหรือหากต้องการโต้แย้งการละเมิด หากขอรับการตรวจทานเนื่องจากได้แก้ไขการละเมิดแล้ว โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อัปโหลดแอปเวอร์ชันใหม่ไปยัง Google Play และ/หรือ App Store แล้วก่อนที่คุณจะขอรับการตรวจทาน  

หมายเหตุ: หากต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงในแอป โปรดขอรับการตรวจทานสำหรับแต่ละแอปที่ได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายในศูนย์นโยบาย 

How to submit a review in the App Policy Center

วิธีขอรับการตรวจทานแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ของคุณที่ https://apps.admob.com
 2. คลิกศูนย์นโยบาย
 3. คลิก ลูกศรลง ในส่วน "แอปที่มีการละเมิดนโยบาย"
 4. ในส่วน "การละเมิด AdMob" คลิกขอรับการตรวจทาน
 5. ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบ จากนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมหรืออธิบายสาเหตุที่คุณคิดว่าอาจไม่ใช่การละเมิด
 6. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมให้เราตรวจทานแล้ว
 7. คลิกขอรับการตรวจทาน 

ไปที่ศูนย์นโยบาย

สถานะการตรวจทาน

ตรวจสอบสถานะการตรวจทานได้ในส่วนการละเมิด AdMob ใต้สถานะการตรวจทาน

 • รอดำเนินการ: แอปอยู่ระหว่างการตรวจทานและยังไม่มีข้อสรุป 
 • ไม่ได้รับการอนุมัติ: ผลการตรวจทานแอประบุว่ายังมีการละเมิดนโยบายของเราอยู่ ตรวจสอบรายละเอียดการละเมิดนโยบายอีกครั้งเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับแอปได้อย่างถูกต้อง เมื่อตรวจสอบนโยบายอีกครั้งและทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแล้ว คุณจะขอรับการตรวจทานอีกครั้งได้ 

หากการตรวจทานไม่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์นโยบายและทางอีเมล หากการตรวจทานประสบความสำเร็จ การละเมิดจะถูกนำออกจากศูนย์นโยบายและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ฉันได้แก้ไขแอปตามรายละเอียดการละเมิดนโยบายแล้ว เหตุใดการละเมิดยังคงแสดงในศูนย์นโยบายของฉันอยู่

คุณจะต้องขอรับการตรวจทานแอปเพื่อให้ระบบนำการละเมิดออก ทำตามขั้นตอนเพื่อขอรับการตรวจทาน

ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปทั้งหมดที่พบว่าละเมิดนโยบายโปรแกรมของ Google หรือไม่

ไม่ ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่มีการละเมิดและสร้างคำขอโฆษณาในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แอปบางอย่าง (เช่น แอปที่มีการเข้าชมรายวันต่ำมาก) จะไม่ปรากฏในศูนย์นโยบาย 

หากศูนย์นโยบายไม่ได้แจ้งว่าแอปละเมิดนโยบาย หมายความว่าแอปนั้นเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นเสมอไป ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่กระบวนการตรวจทานของเราตรวจพบว่ามีการละเมิดนโยบายโปรแกรม 1 รายการเป็นต้นไป แม้ว่าเราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจพบการละเมิดทั้งหมดได้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบนอกศูนย์นโยบายหากตรวจพบการละเมิดด้วยวิธีอื่นๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร