นโยบาย

แก้ไขปัญหาในศูนย์นโยบายที่อาจส่งผลต่อการแสดงโฆษณา

ศูนย์นโยบายแสดงการบังคับใช้ในปัจจุบันทั้งหมดในแอป การบังคับใช้ระดับแอปส่งผลต่อการแสดงโฆษณา ดังนี้

 • โดยการบล็อกการโฆษณาทั้งหมดในแอปที่เรียกว่าปิดการแสดงโฆษณา หรือ
 • โดยการจำกัดผู้ลงโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาได้ที่เรียกว่าจำกัดคำขอ 

คุณอาจได้รับการบังคับใช้เนื่องจากปัญหาต่างๆ ในเนื้อหา ดังนี้

 • การละเมิดนโยบายที่ต้องแก้ไข มีการบังคับใช้การละเมิดนโยบายโดยปิดการแสดงโฆษณา หรือจำกัดคำขอ 
 • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ใช่การละเมิดนโยบาย จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนื้อหาหรือคำขอโฆษณา อย่างไรก็ตาม แอปที่มีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับการจำกัดคำขอ 
หากต้องการดูว่าคุณจำเป็นต้องดำเนินการกับการบังคับใช้หรือไม่ ให้ตรวจสอบคอลัมน์ต้องแก้ไขในศูนย์นโยบาย คอลัมน์จะระบุว่าใช่ หากการบังคับใช้เกิดจากการละเมิดนโยบาย และจะมีข้อความระบุว่าไม่ สำหรับข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

บทความนี้ประกอบด้วย

แอปที่มีปัญหา

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอป โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

การละเมิดนโยบาย

หากคอลัมน์ต้องแก้ไขมีข้อความ "ใช่" หมายความว่าขณะนี้มีแอปใดแอปหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมดังนั้น ระบบจึงมีการบังคับใช้ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงแอปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา  

หลังจากที่แก้ไขการละเมิดนโยบายในแอปแล้ว คุณอาจขอรับการตรวจทานได้ 

ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

หากคอลัมน์ต้องแก้ไข มีข้อความ "ไม่" แสดงว่าแอปมีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่คุณอาจได้รับการโฆษณาลดลงเนื่องจากที่มาของโฆษณาบางแห่งจะเสนอราคาไม่ได้

หากคุณแก้ไขข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาข้อใดๆ ในแอปแล้ว คุณจึงจะขอรับการตรวจทานได้ 

คำเตือน

"คำเตือน" หมายความว่าขณะนี้มีแอปใดแอปหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงแอปเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

หากไม่ทำการเปลี่ยนแปลง อาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมในแอปหรือบัญชี

ปัญหาเกี่ยวกับ AdMob และ Google Play

ศูนย์นโยบายจะแสดงการบังคับใช้นโยบายสำหรับทั้ง AdMob และ Google Play คลิก ลูกศรลงถัดจากแอปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับ AdMob

ในส่วนปัญหาเกี่ยวกับ AdMob คุณจะเห็นปัญหา สถานะการตรวจสอบ และวันที่ที่สถานะนี้เริ่มส่งผลต่อบัญชี คลิกที่ชื่อปัญหาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบุและแก้ไขสาเหตุของปัญหา

เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขแอปแล้ว คุณจะขอรับการตรวจทานได้ หากต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงในแอปต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับ Google Play

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับ Google Play ช่วยให้ทราบว่าคุณมีการระงับ Google Play หรือไม่ และวันที่ที่สถานะนี้เริ่มส่งผลต่อบัญชี คลิกที่ชื่อปัญหาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการระบุและแก้ไขสาเหตุของปัญหา

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับ Google Play คุณจะขอรับการตรวจทานในบัญชี AdMob ไม่ได้ เมื่อแก้ไขการละเมิดแล้ว คุณจึงจะยื่นอุทธรณ์กับ Google Play ได้ 

ขอรับการตรวจทาน

คุณจะขอรับการตรวจทานแอปได้หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว หรือหากต้องการโต้แย้งการบังคับใช้ หากขอรับการตรวจทานเนื่องจากคุณได้แก้ไขปัญหาแล้ว ตรวจสอบว่าคุณได้อัปโหลดแอปเวอร์ชันใหม่ไปยัง Google Play และ/หรือ App Store แล้วก่อนที่คุณจะขอรับการตรวจทาน  

โปรดทราบว่าหากต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงในแอปต่อไป โปรดขอรับการตรวจทานสำหรับแต่ละแอปที่มีการบังคับใช้นโยบายในศูนย์นโยบาย  

How to submit a review in the App Policy Center

วิธีขอรับการตรวจทานแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ของคุณที่ https://apps.admob.com
 2. คลิกศูนย์นโยบาย
 3. ในส่วนแอปที่มีปัญหา คลิก ลูกศรลง
 4. ในส่วนปัญหาเกี่ยวกับ AdMobคลิกขอรับการตรวจทาน
  โปรดทราบว่าสำหรับปัญหาเกี่ยวกับ Google Play คุณจะขอรับการตรวจทานในบัญชี AdMob ไม่ได้ เมื่อแก้ไขการละเมิดใน Google Play แล้ว คุณจึงจะยื่นอุทธรณ์กับ Google Play ได้
 5. ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบ จากนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หรืออธิบายเหตุผลที่คุณคิดว่าการบังคับใช้อาจไม่มีผล
 6. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมให้เราตรวจทานแล้ว
 7. คลิกขอรับการตรวจทาน 

ไปที่ศูนย์นโยบาย

สถานะการตรวจทาน

คุณตรวจสอบสถานะการตรวจทานได้ในส่วนปัญหาเกี่ยวกับ AdMob ใต้สถานะการตรวจทาน ดังนี้

 • รอดำเนินการ: แอปอยู่ระหว่างการตรวจทานและยังไม่มีข้อสรุป 
 • ไม่ได้รับการอนุมัติ: ผลการตรวจทานแอประบุว่ายังมีการละเมิดนโยบายหรือข้อจำกัดของเราอยู่ ตรวจสอบรายละเอียดการบังคับใช้นโยบายอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องในแอป เมื่อตรวจสอบนโยบายอีกครั้งและทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแล้ว คุณจะขอรับการตรวจทานอีกครั้งได้ 

หากการตรวจทานไม่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์นโยบายและทางอีเมล หากตรวจทานเสร็จ เราจะนำการบังคับใช้ออกจากศูนย์นโยบาย และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

การบังคับใช้ระดับบัญชี

จำกัดการแสดงโฆษณา

"จำกัดการแสดงโฆษณา" หมายความว่า Google ได้จำกัดจำนวนโฆษณาที่บัญชี AdMob จะแสดงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการแสดงโฆษณา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ฉันแก้ไขแอปตามรายละเอียดการบังคับใช้นโยบายแล้ว เหตุใดฉันจึงยังเห็นการบังคับใช้ในศูนย์นโยบายอยู่

คุณจะต้องขอรับการตรวจทานแอปก่อนจึงจะนำการบังคับใช้ออกได้ ทำตามขั้นตอนเพื่อขอรับการตรวจทาน

หากการบังคับใช้นโยบายสำหรับแอปไม่แสดงในศูนย์นโยบาย แสดงว่าแอปสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นเสมอไป ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่กระบวนการตรวจทานของเราตรวจพบว่ามีการละเมิดนโยบายโปรแกรม 1 ข้อเป็นต้นไป แม้ว่าเราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ แต่ก็ยังตรวจพบปัญหาทั้งหมดไม่ได้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบนอกศูนย์นโยบายหากตรวจพบปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ

ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปทั้งหมดที่พบว่าละเมิดนโยบายโปรแกรมของ Google หรือไม่

ไม่ ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่มีการละเมิดที่สร้างคำขอโฆษณาในช่วง 7-10 วันที่ผ่านมา แอปบางอย่าง (เช่น แอปที่มีการเข้าชมรายวันต่ำมาก) จะไม่ปรากฏในศูนย์นโยบาย คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าแอปสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมของเราตลอดเวลา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบแอปอย่างสม่ำเสมอว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว