นโยบาย

แก้ไขการละเมิดนโยบายในศูนย์นโยบาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดจะทำให้เนื้อหาที่เคยละเมิดนโยบายของเราก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาต แต่ระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา (หรืออาจไม่แสดงเลย) เรากำลังอัปเดตศูนย์นโยบายเพื่อให้ระบุได้ง่ายขึ้นว่าปัญหาใดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแก่ไข และปัญหาใดไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็อาจทำให้ความสนใจลดลง

โปรดคลิกปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อขยายดูความหมายของนโยบายนั้นและตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่  หากความหมายของนโยบายขึ้นต้นด้วยคำว่าแหล่งที่มาของการโฆษณาบางรายการถูกจำกัดไม่ให้ปรากฏในเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้ นั่นคือการจำกัดพื้นที่โฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ระบบจะจำกัดจำนวนการแสดงโฆษณา แต่สำหรับข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นการละเมิดนโยบายที่คุณต้องแก้ไข

ศูนย์นโยบาย AdMob ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายที่พบในแอป รวมถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาและวิธีขอรับการตรวจทานหลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ใช้ศูนย์นโยบายเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้

 • แอปที่เราพบว่ามีการละเมิดนโยบาย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แอปมีการละเมิด
 • ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม
 • วิธีขอรับการตรวจทานแอปหลังจากแก้ไขปัญหาการละเมิด

หากต้องการเข้าสู่ศูนย์นโยบาย ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob และคลิกศูนย์นโยบาย 

บทความนี้ประกอบด้วย

Understanding the App Policy Center for AdMob

การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบาย

หากคุณมีการละเมิดนโยบาย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่แดชบอร์ดในหน้าแรกของบัญชี AdMob และทางอีเมล 

การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายมี 3 ประเภท

 • คำเตือน: ขณะนี้แอปอย่างน้อย 1 รายการไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแอปเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภายในวันที่ที่บังคับใช้ซึ่งระบุไว้ในคำเตือน หากคุณไม่ดำเนินการตามวันที่ที่บังคับใช้ การแสดงโฆษณาอาจถูกจำกัดหรือปิดใช้ และอาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมในแอปหรือบัญชี 
 • การจำกัดการแสดงโฆษณา: ขณะนี้มีแอปใดแอปหนึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม ด้วยเหตุนี้ แอปจะไม่สร้างรายได้ในแหล่งที่มาของอุปสงค์ทั้งหมดของ Google เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแอปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย หากไม่ทำการเปลี่ยนแปลง อาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมในแอปหรือบัญชี 
 • การปิดใช้การแสดงโฆษณา: ขณะนี้มีแอปใดแอปหนึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมและทำให้การแสดงโฆษณาในแอปถูกปิดใช้ หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจสอบการละเมิดและเปลี่ยนแปลงแอปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา 

เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นแล้ว ให้ขอรับการตรวจทานสำหรับแต่ละแอปพร้อมการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายหากคุณต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงยังแอปต่อ 

ดูการละเมิดนโยบาย 

ดูรายละเอียดการละเมิดนโยบายได้ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ของคุณที่ https://apps.admob.com
 2. ในแดชบอร์ดในหน้าแรกของ AdMob คุณจะพบการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบาย คลิกดูในศูนย์นโยบาย

รายละเอียดการละเมิดนโยบาย

ในส่วน "แอปที่มีการละเมิดนโยบาย" คุณจะดูรายละเอียดของการละเมิดนโยบายได้ดังนี้

 • สถานะแอป: สถานะของแอปที่มีการละเมิดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำเตือนหรือมีการจำกัดหรือปิดใช้การแสดงโฆษณา 
 • แอป: แอปที่มีการละเมิดนโยบาย
 • การละเมิด: นโยบายที่แอปละเมิด

ขยายส่วนแอปที่มีการละเมิดนโยบายโดยคลิกที่ ลูกศรลง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดนโยบาย รวมทั้งวันที่มีการละเมิดและวิธีการแก้ไข

การละเมิด AdMob

ในส่วนการละเมิด AdMob คุณจะเห็นการละเมิด สถานะการตรวจทาน และวันที่ที่มีการละเมิด

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่มีการละเมิด โปรดคลิกที่แต่ละชื่อนโยบายใต้การละเมิด จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุและแก้ไขสาเหตุของการละเมิด เมื่อคุณได้แก้ไขแอปแล้ว คุณจะขอรับการตรวจทานได้หากต้องการให้โฆษณากลับมาทำงานหรือแสดงยังแอปต่อไป  

การละเมิดใน Google Play

ส่วนการละเมิดใน Google Play ช่วยให้ทราบว่าคุณมีการระงับ Google Play หรือไม่และวันที่มีการระงับ คลิกแก้ไขใน Google Play เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขการละเมิดนี้  

ขอรับการตรวจทาน

คุณขอรับการตรวจทานแอปได้หลังจากที่คุณแก้ไขการละเมิดแล้วหรือหากต้องการโต้แย้งการละเมิด หากขอรับการตรวจทานเนื่องจากได้แก้ไขการละเมิดแล้ว โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อัปโหลดแอปเวอร์ชันใหม่ไปยัง Google Play และ/หรือ App Store แล้วก่อนที่คุณจะขอรับการตรวจทาน  

หมายเหตุ: หากต้องการให้โฆษณาทำงานหรือแสดงยังแอปต่อไป โปรดขอรับการตรวจทานสำหรับแต่ละแอปพร้อมการแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายในศูนย์นโยบาย  

How to submit a review in the App Policy Center

หากต้องการขอรับการตรวจทานแอป ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob ของคุณที่ https://apps.admob.com
 2. คลิกศูนย์นโยบาย
 3. ในส่วน "แอปที่มีการละเมิดนโยบาย" คลิก ลูกศรลง
 4. ในส่วน "การละเมิด AdMob" คลิกขอรับการตรวจทาน
 5. ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบ จากนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมหรืออธิบายสาเหตุที่คุณคิดว่าอาจไม่ใช่การละเมิด
 6. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมสำหรับการตรวจทานแล้ว
 7. คลิกขอรับการตรวจทาน 

สถานะการตรวจทาน

ตรวจสอบสถานะการตรวจทานได้ในส่วนการละเมิด AdMob ใต้สถานะการตรวจทาน

 • รอดำเนินการ: แอปกำลังได้รับการตรวจทานและยังไม่มีข้อสรุป 
 • ไม่ได้รับการอนุมัติ: การตรวจทานแอประบุว่ายังมีการละเมิดนโยบายของเราอยู่ ดูรายละเอียดการละเมิดนโยบายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องในแอป เมื่อคุณได้ตรวจสอบนโยบายอีกครั้งและทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คุณจะขอรับการตรวจทานอีกครั้งได้ 

หากการตรวจทานไม่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์นโยบายและทางอีเมล หากการตรวจทานประสบความสำเร็จ การละเมิดจะถูกนำออกจากศูนย์นโยบายและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ฉันได้แก้ไขแอปตามรายละเอียดการละเมิดนโยบายแล้ว เหตุใดฉันจึงยังคงเห็นการละเมิดในศูนย์นโยบายของฉันอยู่

คุณจะต้องขอรับการตรวจทานแอปก่อน ระบบจึงจะนำการละเมิดออกได้ ทำตามขั้นตอนเพื่อขอรับการตรวจทาน

ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปทั้งหมดที่พบว่าละเมิดนโยบายโปรแกรมของ Google หรือไม่

ไม่ ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่มีการละเมิดที่สร้างคำขอโฆษณาในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แอปบางอย่าง (เช่น แอปที่มีการเข้าชมรายวันต่ำมาก) จะไม่ปรากฏในศูนย์นโยบาย 

หากไม่มีการละเมิดนโยบายของแอปปรากฏในศูนย์นโยบาย หมายความว่าแอปนั้นสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นเสมอไป ศูนย์นโยบายจะแสดงแอปที่กระบวนการตรวจทานของเราตรวจพบว่ามีการละเมิดนโยบายโปรแกรม 1 รายการเป็นต้นไป แม้ว่าเราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจพบการละเมิดทั้งหมดได้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบนอกศูนย์นโยบายหากตรวจพบการละเมิดด้วยวิธีอื่นๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร