Beleid

Beleidsschendingen oplossen in het beleidscentrum

Het AdMob-beleidscentrum biedt informatie over beleidsschendingen die zijn geconstateerd in uw apps. Ook vindt u in dit centrum stappen om problemen met de advertentieweergave op te lossen en informatie over hoe u een beoordeling aanvraagt nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht.

Gebruik het beleidscentrum om het volgende te bekijken:

 • In welke van uw apps beleidsschendingen zijn geconstateerd
 • Informatie over waarom uw app het beleid schendt
 • De stappen die nodig zijn om te voldoen aan het programmabeleid
 • Hoe u een beoordeling van uw app kunt aanvragen nadat de schendingen zijn verholpen

Log in op uw AdMob-account en klik op Beleidscentrum als u het beleidscentrum wilt bezoeken. 

In dit artikel:

Meldingen over beleidsschendingen

Als er voor uw app een beleidsschending is geconstateerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via het homepage-dashboard van uw AdMob-account en via e-mail. 

Er zijn drie typen meldingen van beleidsschendingen:

 • Waarschuwing: een of meer van uw apps voldoen momenteel niet aan het programmabeleid. Zorg dat u uiterlijk op de in de waarschuwing vermelde datum wijzigingen aanbrengt in uw app om deze weer aan het beleid te laten voldoen. Als u vóór de uiterlijke datum geen wijzigingen aanbrengt, kan de advertentieweergave worden beperkt of uitgeschakeld, en kunnen er verdere acties worden ondernomen voor uw app of uw account. 
 • Beperkte advertentieweergave: een van uw apps voldoet momenteel niet aan het programmabeleid. Als gevolg hiervan worden er voor uw app geen inkomsten gegenereerd door alle productbronnen van Google. Breng wijzigingen aan in uw app om deze weer aan het beleid te laten voldoen. Als u geen wijzigingen aanbrengt, kunnen er verdere acties worden ondernomen voor uw app of uw account. 
 • Uitgeschakelde advertentieweergave: een van uw apps voldoet momenteel niet aan het programmabeleid en om die reden is advertentieweergave uitgeschakeld in uw app. Kijk om dit oplossen wat de schending is en breng wijzigingen aan in uw app om deze weer aan het beleid te laten voldoen. 

Nadat u de benodigde wijzigingen heeft aangebracht, vraagt u een beoordeling aan voor elke app met meldingen over beleidsschendingen als u wilt dat advertenties worden hervat of weer worden weergegeven in uw app. 

Beleidsschendingen bekijken 

Doe het volgende om de gegevens van de beleidsschending te bekijken:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. In het homepage-dashboard in AdMob vindt u de melding over de beleidsschending. Klik op Weergeven in beleidscentrum.

Gegevens over de beleidsschending

In het gedeelte 'Apps met beleidsschendingen' kunt u de gegevens van de beleidsschending bekijken:

 • App-status: de status van de app met de beleidsschending, of de app een waarschuwing heeft ontvangen of dat de advertentieweergave is beperkt of uitgeschakeld. 
 • App: de app waarvoor de beleidsschending is geconstateerd.
 • Schending: het beleid dat uw app heeft geschonden.

Vouw het gedeelte Apps met beleidsschendingen uit door te klikken op Pijl-omlaag om meer informatie weer te geven over de beleidsschending(en), zoals wanneer de schending is geconstateerd en hoe u de schending kunt verhelpen.

AdMob-schendingen

In het gedeelte over AdMob-schendingen ziet u de schending, de beoordelingsstatus en de datum waarop de schending is geconstateerd.

Klik op de verschillende beleidsnamen onder Schending voor meer informatie over het beleid dat is geschonden. Dit geeft u meer informatie over hoe u de oorzaak van de schending kunt vinden en wat u kunt doen om de schending te verhelpen. Nadat u ter correctie wijzigingen heeft aangebracht om uw app, kunt u een beoordeling aanvragen als u wilt dat advertenties worden hervat of weer worden weergegeven in uw app.  

Google Play-schendingen

In het gedeelte Google Play-schendingen kunt u zien of u een opschorting van Google Play heeft en de datum waarop deze is ingegaan. Klik op Oplossen in Google Play voor meer informatie over hoe u deze schending kunt oplossen.  

Een beoordeling aanvragen

U kunt een beoordeling van uw app aanvragen nadat u schendingen heeft verholpen of als u een schending wilt betwisten. Als u een beoordeling aanvraagt omdat u schendingen heeft verholpen, moet u de nieuwe versie van uw app uploaden naar Google Play en/of de App Store voordat u een beoordeling aanvraagt.  

Opmerking: Als u wilt dat advertenties worden hervat of weer worden weergegeven in uw app, vraagt u een beoordeling aan voor elke app met meldingen van beleidsschendingen in uw beleidscentrum.  

Doe het volgende om een beoordeling van uw app aan te vragen:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik op Beleidscentrum.
 3. Klik in het gedeelte 'Apps met beleidsschendingen' op Pijl-omlaag.
 4. Klik in het gedeelte 'AdMob-schendingen' op Een beoordeling aanvragen.
 5. Bekijk de informatie in het dialoogvenster en beschrijf vervolgens de wijzigingen die u heeft aangebracht om te voldoen aan het programmabeleid of leg uit waarom u denkt dat een schending mogelijk niet van toepassing is.
 6. Vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u klaar bent voor een beoordeling.
 7. Klik op Beoordeling aanvragen

Beoordelingsstatus

U kunt de status van uw beoordeling controleren in het gedeelte over AdMob-schendingen onder Beoordelingsstatus:

 • In behandeling: uw app wordt beoordeeld en er is nog geen beslissing genomen. 
 • Niet goedgekeurd: na beoordeling van uw app is vastgesteld dat deze ons beleid nog steeds schendt. Bekijk de gegevens van de beleidsschending opnieuw om ervoor te zorgen dat u de juiste wijzigingen aanbrengt in uw app. Nadat u het beleid opnieuw heeft gelezen en aanvullende wijzigingen heeft aangebracht, kunt u een nieuwe beoordeling aanvragen. 

Als de app na beoordeling niet is goedgekeurd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het beleidscentrum en via e-mail. Als de app na beoordeling is goedgekeurd, wordt de schending verwijderd uit het beleidscentrum en ontvangt u een melding per e-mail.

Veelgestelde vragen over het beleidscentrum

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het beleidscentrum:

Ik heb mijn app aangepast op basis van de gegevens van de beleidsschending. Waarom zie ik nog steeds een schending in het beleidscentrum?

U moet een beoordeling van uw app aanvragen voordat de schending kan worden verwijderd. Volg de stappen voor de aanvraag van een beoordeling.

Worden in het beleidscentrum alle apps weergegeven die het programmabeleid van Google schenden?

Nee. In het beleidscentrum worden apps weergegeven die het beleid schenden en in de afgelopen zeven dagen advertentieverzoeken hebben gegenereerd. Bepaalde apps (bijvoorbeeld apps met erg weinig dagelijks verkeer) worden niet weergegeven in het beleidscentrum. 

Als een beleidsschending voor een app niet wordt weergegeven in het beleidscentrum, betekent dit dan dat de app voldoet aan het programmabeleid?

Dat hoeft niet per se. In het beleidscentrum worden apps weergegeven die door onze beoordelingsprocessen zijn gedetecteerd omdat er een of meer schendingen van het programmabeleid werden geconstateerd. Hoewel we voortdurend bezig zijn om die processen te verbeteren, kunnen ze niet elke schending detecteren. We kunnen u buiten het beleidscentrum om informeren als we een schending op een andere manier ontdekken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?