מדיניות

פתרון בעיות של הפרת מדיניות במרכז המדיניות

בעקבות השינויים שביצענו לאחרונה במדיניות שלנו, חלק מהתכנים שבעבר הפרו את המדיניות מותרים עכשיו לפרסום, אבל יוצגו בהם פחות מודעות (או כלל לא). אנחנו פועלים לעדכון מרכז המדיניות כך שיהיה קל יותר לזהות אילו בעיות חובה לתקן ואילו בעיות לא מצריכות תיקון, אבל עלולות להוביל לירידה בביקוש אם לא יטופלו.

איך ניתן לקבוע אם הבעיה מחייבת תיקון? לוחצים על הבעיה במרכז המדיניות כדי להרחיב את הגדרת המדיניות.  אם ההגדרה מתחילה בכיתוב מקורות פרסום מסוימים לא יכולים להופיע בתוכן ש:, פירוש הדבר הוא שחלה הגבלה על מלאי שטחי הפרסום של בעל התוכן הדיגיטלי אבל אין צורך לתקן את הבעיה. עם זאת, הצגת המודעות בתוכן תוגבל. כל בעיה אחרת נחשבת הפרת מדיניות, וצריך לטפל בה.

במרכז המדיניות של AdMob אפשר למצוא מידע לגבי הפרות מדיניות שהתגלו באפליקציות שלכם. כמו כן, אפשר למצוא בו את כל הפעולות הדרושות כדי לפתור בעיות בהצגת מודעות והסבר על התהליך לבקשת בדיקות לאחר ביצוע השינויים.

במרכז המדיניות אפשר לראות:

 • באילו אפליקציות מצאנו הפרות מדיניות
 • מידע לגבי הסיבה לכך שהאפליקציה מפרה את המדיניות
 • השלבים הנדרשים כדי לציית למדיניות התוכנית
 • כיצד לבקש בדיקה של האפליקציה לאחר פתרון ההפרות

כדי להגיע אל מרכז המדיניות יש להיכנס אל חשבון AdMob וללחוץ על מרכז המדיניות

במאמר זה:

Understanding the App Policy Center for AdMob

הודעות לגבי הפרות של מדיניות

אם האפליקציה מפרה מדיניות, נודיע לכם על כך בלוח הבקרה בדף הבית של חשבון AdMob ובאימייל. 

יש שלושה סוגים של הודעות לגבי הפרת מדיניות:

 • אזהרה: אפליקציה אחת או יותר לא מצייתת למדיניות התוכנית. כדי לפתור זאת, עד לתאריך האכיפה שצוין באזהרה יש לבצע שינויים באפליקציה כך שתציית למדיניות. אם לא תבצעו שינויים עד לתאריך האכיפה, ייתכן שהצגת המודעות תוגבל או תושבת ואנחנו עשויים לנקוט צעדים נוספים לגבי האפליקציה או החשבון. 
 • הצגת מודעות מוגבלת: אחת מהאפליקציות שלכם לא מצייתת למדיניות התוכנית. עקב כך אנחנו מגבילים את מקורות הביקוש של Google שדרכם אפשר לייצר בה רווח. כדי לפתור זאת, עליכם לבצע שינויים באפליקציה כך שתציית למדיניות. אם לא תבצעו שינויים, ייתכן שיינקטו צעדים נוספים לגבי האפליקציה או החשבון. 
 • הצגת מודעות מושבתת: אחת מהאפליקציות לא מצייתת למדיניות התוכנית, ולכן הצגת המודעות באפליקציה הושבתה. כדי לפתור את הבעיה, יש לעיין בפרטי ההפרה ולבצע את השינויים הנחוצים באפליקציה כך שתציית למדיניות. 

אחרי ביצוע השינויים הנחוצים, אם אתם רוצים להמשיך בהצגת המודעות יש לבקש בדיקה של כל אפליקציה שבה התגלו הפרות מדיניות. 

הצגת הפרות מדיניות 

כדי להציג את פרטי הפרת המדיניות:

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. ההודעה על הפרת המדיניות נמצאת בלוח הבקרה בדף הבית של AdMob. לוחצים על הצגה במרכז המדיניות.

פרטים לגבי הפרת המדיניות

בקטע 'אפליקציות עם הפרות מדיניות' אפשר לעיין בפרטים לגבי ההפרה:

 • סטטוס האפליקציה: סטטוס האפליקציה שמפרה את המדיניות. למשל, אם נשלחה אזהרה או אם הצגת המודעות הוגבלה או הושבתה. 
 • אפליקציה: האפליקציה שבה התגלתה הפרת המדיניות.
 • הפרה: המדיניות שהאפליקציה מפרה.

על מנת לראות עוד מידע לגבי הפרות המדיניות, כולל המועד שבו ניתנה הודעה על ההפרה ואיך לפתור אותה, לוחצים על חץ למטה כדי להרחיב את הקטע אפליקציות עם הפרות מדיניות.

הפרות של מדיניות AdMob

בקטע הפרות של מדיניות AdMob יוצגו ההפרה, סטטוס הבדיקה והמועד שבו ניתנה ההודעה על ההפרה.

כדי לקבל עוד מידע על המדיניות שהופרה, לוחצים על כל אחד משמות המדיניות בקטע הפרה. לאחר הלחיצה יופיע מידע נוסף שמסביר איך לזהות ולתקן את הגורם להפרה. אחרי ביצוע השינויים הנחוצים, אם אתם רוצים להמשיך בהצגת המודעות באפליקציה אפשר לבקש בדיקה.  

הפרות של מדיניות Google Play

בקטע לגבי הפרות של מדיניות Google Play אפשר לראות אם הושעיתם ב-Google Play ואת תאריך ההשעיה. כדי לקבל הסבר על פתרון הבעיה לוחצים על תיקון ההפרה ב-Google Play.  

איך לבקש בדיקה

אפשר לבקש בדיקה של האפליקציה אחרי תיקון ההפרות או אם אתם רוצים לערער על ההחלטה לגבי הפרת המדיניות. אם אתם מבקשים בדיקה לאחר תיקון הפרות מדיניות, לפני שמבקשים בדיקה יש להעלות את הגרסה החדשה של האפליקציה אל Google Play ו/או אל חנות האפליקציות.  

הערה: אם רוצים להמשיך בהצגת מודעות באפליקציה, יש לבקש בדיקה בשביל כל אפליקציה שעבורה מופיעה הודעה על הפרה במרכז המדיניות.  

How to submit a review in the App Policy Center

כדי לבקש בדיקה של האפליקציה:

 1. נכנסים לחשבון AdMob בכתובת https://apps.admob.com.
 2. יש ללחוץ על מרכז המדיניות.
 3. בקטע 'אפליקציות עם הפרות מדיניות' לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה.
 4. בקטע 'הפרות של מדיניות AdMob' לוחצים על בקשת בדיקה.
 5. מעיינים במידע שבתיבת הדו-שיח ולאחר מכן מתארים את השינויים שביצעתם כדי לציית למדיניות התוכנית או מסבירים את הסיבה שבגללה לדעתכם לא מתרחשת הפרת מדיניות.
 6. מסמנים את התיבה כדי לאשר שאתם מוכנים לבדיקה.
 7. לוחצים על שליחת בקשה לבדיקה

סטטוס הבדיקה

אפשר להתעדכן לגבי סטטוס הבדיקה בקטע הפרות של מדיניות AdMob מתחת לסטטוס הבדיקה:

 • בהמתנה: האפליקציה בבדיקה ועוד לא התקבלה החלטה. 
 • לא אושרה: בתום הבדיקה נמצא שהאפליקציה עדיין מפרה את המדיניות. יש לעיין שוב בפרטי הפרת המדיניות כדי לוודא שאתם מבצעים את השינויים המתאימים באפליקציה. לאחר העיון החוזר במדיניות וביצוע השינויים הנוספים, אפשר לבקש עוד בדיקה. 

אם האפליקציה לא תעבור את הבדיקה בהצלחה, תקבלו הודעה על כך במרכז המדיניות ובאימייל. אם האפליקציה תעבור את הבדיקה בהצלחה, הודעת ההפרה תוסר ממרכז המדיניות ותקבלו על כך הודעה באימייל.

שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות

בהמשך תוכלו לקרוא תשובות לכמה שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות:

תיקנתי את האפליקציה על סמך הפרטים של הפרת המדיניות. למה אני עדיין רואה הפרה במרכז המדיניות שלי?

כדי שההפרה תוסר, צריך לבקש בדיקה של האפליקציה. בקישור הבא אפשר לראות מהם השלבים כדי לבקש בדיקה.

האם במרכז המדיניות אפשר לראות את כל האפליקציות שנמצאה בהם הפרה של מדיניות תוכנית Google?

לא. במרכז המדיניות מוצגות אפליקציות שמפרות את המדיניות רק אם הן יצרו בקשות למודעות ב-7 הימים האחרונים. אפליקציות מסוימות (לדוגמה, כאלה שתנועת הגולשים היומית בהן נמוכה מאוד) לא יופיעו במרכז המדיניות. 

אם במרכז המדיניות לא מופיעה הודעה לגבי הפרה באפליקציה, האם המשמעות היא שהאפליקציה מצייתת למדיניות התוכנית?

לא בהכרח. במרכז המדיניות מוצגות אפליקציות שתהליכי הבדיקה שלנו גילו בהן הפרה אחת או יותר של מדיניות התוכנית. אנחנו כל הזמן משפרים את התהליכים, אבל הם לא יכולים לגלות כל הפרה. אם נאתר הפרה בדרכים אחרות, ייתכן שנודיע לכם על כך מחוץ למרכז המדיניות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?