Programové zásady AdMob a AdSense

Řešení problémů s potenciálním dopadem na zobrazování reklam prostřednictvím centra zásad

V centru zásad jsou zobrazeny všechny aktuální případy vynucení zásad ve vašich aplikacích. Vynucení zásad na úrovni aplikace ovlivňují zobrazování reklam takto:

 • blokování všech reklam v aplikaci, tzv. zákaz zobrazování reklam, nebo
 • omezení inzerentů, kteří mohou nabízet ceny za váš inventář, tzv. omezení poptávky

K vynucení může dojít, pokud se u vašeho obsahu vyskytnou tyto problémy:

 • Porušení zásad, která je nutno vyřešit. Porušení zásad jsou vynucována pomocí zákazu zobrazování reklam nebo omezení poptávky
 • Omezení pro majitele obsahu nepředstavují porušení zásad, takže svůj obsah ani žádosti o reklamy měnit nemusíte. Na aplikace s omezením pro majitele obsahu bude nicméně použito omezení poptávky
Chcete-li zjistit, zda je nutné v souvislosti s vynucením podniknout nějaké kroky, podívejte se do sloupce Nutno vyřešit v centru zásad. V tomto sloupci bude uvedeno Ano, pokud k vynucení došlo kvůli porušení zásad. V případě omezení pro majitele obsahu zde bude uvedeno Ne.

Obsah tohoto článku:

Aplikace s problémy

Pokud jste obdrželi oznámení o své aplikaci, níže najdete další informace o problému a potřebném postupu:

Porušení zásad

Pokud je ve sloupci Nutno vyřešit uvedeno Ano, jedna z vašich aplikací momentálně porušuje programové zásady, a proto byly vynuceny. V takovém případě je v aplikaci třeba provést příslušné změny, aby naše zásady splňovala.  

Jakmile porušení zásad u aplikace vyřešíte, můžete požádat o kontrolu

Omezení pro majitele obsahu

Pokud je ve sloupci Nutno vyřešit uvedeno Ne, znamená to, že obsah vaší aplikace spadá pod omezení společnosti Google pro majitele obsahu. Tento typ obsahu sice zpeněžovat můžete, ale pravděpodobně se vám bude zobrazovat méně reklam, protože cenové nabídky budou moci podávat jen někteří inzerenti.

Pokud ve své aplikaci vyřešíte jakékoli omezení pro majitele obsahu, můžete požádat o kontrolu

Varování

Varování znamená, že jedna nebo více vašich aplikací v současnosti porušuje programové zásady. Chcete-li to napravit, je nutné v aplikaci provést takové změny, aby k porušení nadále nedocházelo. 

Pokud potřebné změny neprovedete, můžeme v souvislosti s vaší aplikací nebo účtem podniknout další kroky.

Problémy se službami AdMob a Google Play

V centru zásad se budou zobrazovat vynucení zásad ve službách AdMob a Google Play. Kliknutím na ikonu Šipka dolů vedle aplikace zobrazíte další podrobnosti o těchto problémech.

Problémy se službou AdMob

V části Problémy se službou AdMob najdete problém, stav kontroly a datum, kdy tento stav začal ovlivňovat váš účet. Kliknutím na název problému zjistíte, jak jej rozpoznat a vyřešit.

Jakmile aplikaci opravíte, můžete požádat o kontrolu, aby mohlo být zobrazování reklam v této aplikaci obnoveno nebo mohlo pokračovat. 

Problémy se službou Google Play

V části Problémy se službou Google Play zjistíte, zda máte pozastavenou službu Google Play, a datum, kdy tento stav začal ovlivňovat váš účet. Kliknutím na název problému zjistíte, jak jej rozpoznat a vyřešit.

V případě problémů s účtem Google Play nelze požádat o kontrolu v účtu AdMob. Po nápravě porušení zásad můžete podat odvolání ve službě Google Play

Žádost o kontrolu

Pokud jste problémy opravili nebo chcete vynucení rozporovat, můžete požádat o kontrolu aplikace. Pokud žádáte o kontrolu, protože jste problémy opravili, nejdřív nahrajte do obchodu Google Play nebo App Store novou verzi aplikace.  

Poznámka: Chcete-li obnovit zobrazování reklam v aplikaci nebo v něm pokračovat, požádejte v centru zásad o kontrolu všech aplikací s vynucením zásad.  

How to submit a review in the App Policy Center

Jak požádat o kontrolu aplikace:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Klikněte na Centrum zásad.
 3. V sekci Aplikace s problémy klikněte na ikonu Šipka dolů.
 4. V části Problémy se službou AdMob klikněte na odkaz Požádat o kontrolu.
  Poznámka: V případě problémů s účtem Google Play nelze požádat o kontrolu v účtu AdMob. Až porušení zásad služby Google Play napravíte, můžete podat odvolání ve službě Google Play.
 5. Zkontrolujte informace v dialogovém okně a popište, jak jste dodržování programových zásad zajistili, nebo proč podle vás vynucení není na místě.
 6. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste připraveni na kontrolu.
 7. Klikněte na Požádat o kontrolu

Přejít do centra zásad

Stav kontroly

Stav vaší kontroly můžete zjistit v sekci Problémy se službou AdMob pod položkou Stav kontroly:

 • Nevyřízeno: Kontrola aplikace ještě neskončila a nebylo přijato rozhodnutí. 
 • Neschváleno: Při kontrole aplikace bylo rozhodnuto, že aplikace stále porušuje naše zásady či omezení. Znovu si projděte údaje o vynucení zásad, abyste měli jistotu, že v aplikaci provádíte správné změny. Až si zásady znovu přečtete a provedete další změny, můžete požádat o další kontrolu. 

Pokud bude kontrola neúspěšná, dostanete oznámení v centru zásad a e‑mailem. Pokud bude úspěšná, bude vynucení z centra zásad odebráno a vy obdržíte oznámení e-mailem.

Vynucení zásad na úrovni účtu

Omezené zobrazování reklam

Toto oznámení znamená, že společnost Google omezila počet reklam, které může váš účet AdMob zobrazovat. Další informace o omezeném zobrazování reklam

Časté dotazy k centru zásad

V této části naleznete odpovědi na některé z nejčastějších dotazů k centru zásad:

Opravil(a) jsem aplikaci podle údajů o vynucení zásad. Proč se mi v centru zásad vynucení stále zobrazuje?

Než bude možné vynucení odebrat, musíte požádat o kontrolu aplikace. Postupujte podle pokynů k žádosti o kontrolu.

Pokud se v centru zásad nezobrazuje vynucení zásad aplikace, znamená to, že je aplikace v souladu s programovými zásadami?

Ne vždy. Centrum zásad zobrazuje aplikace, u kterých naše kontroly zjistily porušení jedné nebo více programových zásad. Kontroly neustále vylepšujeme, nemohou však odhalit všechny problémy. Pokud zjistíme problém jiným způsobem, můžeme vás na to upozornit mimo centrum zásad.

Jsou v centru zásad zobrazeny všechny aplikace, u kterých bylo zjištěno porušení programových zásad společnosti Google?

Ne. V centru zásad jsou zobrazeny pouze aplikace, které porušují zásady a v posledních 7–10 dnech odesílaly žádosti o reklamy. Některé aplikace (například aplikace s velmi nízkou denní návštěvností) se v centru zásad nezobrazují. Za to, aby vaše aplikace stále splňovaly naše programové zásady, zodpovídáte vy. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda vaše aplikace tyto zásady splňují.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory