Kampane

Typy cieľov kampane

Pre kampane s vlastnými reklamami a kampane s priamym predajom existujú štyri typy cieľov:

1. Sprostredkované reklamy (odporúčané ako záložné reklamy)

Vaše reklamy súťažia v reťazci sprostredkovania pomocou eCTZ, ktorú možno optimalizovať pre záložné reklamy. Vyberte, ako budú vaše reklamy zoradené v reťazci sprostredkovania pomocou týchto možností:

  • Optimalizácia Google pre záložnú reklamu: Použite svoju vlastnú reklamu ako záložnú reklamu, keď platené reklamy dosahujú zanedbateľnú hodnotu. 
  • Manuálna eCTZ: Hodnota eCTZ, ktorú nastavíte pri vytváraní kampane, sa použije na umiestnenie kampane v súťaži s inými zdrojmi reklamy založenými na CTZ, ako sú Sieť AdMob, kampane s minimálnou eCTZ alebo reklamné siete tretích strán. Ak sa vaše platené reklamy nachádzajú pod touto hodnotou eCTZ, namiesto vašich reklám z platenej siete sa bude zobrazovať vaša kampaň.

    Poznámka: Hoci sa manuálna eCTZ zobrazuje ako peňažná hodnota, sprostredkované vlastné reklamy sú vždy bezplatné.

Kampane so sprostredkovanými reklamami nemusia mať nastavený dátum ukončenia, hoci v prípade záujmu ho nastaviť môžete.  

2. Počet zobrazení

Tieto kampane majú definovaný dátum spustenia a ukončenia, ako aj konkrétne ciele počtu zobrazení. AdMob zrýchli alebo spomalí zobrazovanie reklám tak, aby bol splnený cieľ počtu zobrazení. Ciele počtu zobrazení sa zvyčajne používajú pre kampane zamerané na značku. Inzerenti zvyčajne chcú dosiahnuť, aby ich kampaň získala určitý počet zobrazení.

3. Počet kliknutí 

Tieto kampane majú definovaný dátum spustenia a ukončenia, ako aj konkrétne ciele počtu kliknutí. Sú založené na výkonnosti. Kampaň zameranú na počet kliknutí by ste použili napríklad vtedy, keď by ste chceli odoslať určitý počet zobrazení na stránku svojej aplikácie v obchode s aplikáciami.

4. Percento zobrazení 

Tieto kampane sa nazývajú aj sponzorské kampane. Vaša kampaň získa najvyššiu prioritu pre konkrétny percentuálny podiel zobrazení. Tieto kampane majú definovaný dátum začatia a ukončenia, ale nemajú konkrétne ciele počtu zobrazení. Majú najvyššiu prioritu, preto môžu využívať konkrétny podiel reklamného inventára aplikácie.

Ak kampaň zacieľuje na viaceré reklamné jednotky, v jednotlivých reklamných jednotkách bude zobrazovať reklamy určenému percentu zobrazení. Napríklad kampaň s cieľom 10 % zobrazení bude zobrazovať reklamy 10 % zobrazení pre každú reklamnú jednotku, na ktorú kampaň zacieľuje. Kampaň s cieľom 100 % počtu zobrazení bude zobrazovať reklamy všetkým zobrazeniam. Kampane s percentuálnym podielom zobrazení používajú model ceny za deň (CZD).
 

Pred rezerváciou kampane by ste mali skontrolovať historické údaje o návštevnosti reklamnej jednotky a jej zacielenie, aby ste mohli zaistiť dostupný inventár (kliknutia, zobrazenia, návštevnosť). Zaistíte tak úplnosť zobrazenia kampane a splnenie záväzkov voči inzerentovi. Bez kontroly historických údajov sa môže stať, že nastavíte vyššie ciele, než kampaň dokáže splniť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory