Multiple Customer Management (beheer van meerdere klanten; MCM)

Beheerders die MCM gebruiken

Deze handleiding helpt u de tool voor Multiple Customer Management (beheer van meerdere klanten) optimaal te benutten voor de optimalisatie van uw uitgevers.

In dit artikel:

Aan de slag met MCM

Als u als beheerder MCM wilt gebruiken, neemt u contact op met uw accountbeheerder om het aanvraagproces te voltooien.Nadat u goedkeuring heeft gekregen, wordt uw AdMob-account geüpgraded met extra functies waarmee u andere uitgevers kunt beheren.

Voordat u een MCM-overeenkomst maakt, moet u de uitgever-ID voor AdMob van de uitgever krijgen en bespreken welk percentage van de inkomsten van de uitgever u krijgt in ruil voor uw services. Dit wordt het 'percentage voor automatische betaling' genoemd, omdat uitgevers u dit percentage automatisch betalen zodra de MCM-overeenkomst is aangegaan.

Het uitnodigingsproces voor deze formele relatie wordt via AdMob afgehandeld. De uitgever-ID en het percentage voor automatische betaling zijn echter vereist om de uitnodiging te voltooien.

Houd er rekening mee dat het percentage inkomsten voor automatische betaling alleen van toepassing is op AdMob-opbrengst. Opbrengst van een extern netwerk kan niet automatisch worden betaald via AdMob. 

De MCM-tool gebruiken

In het gedeelte Beheerde accounts van uw account kunt u informatie bekijken over al uw beheerde uitgevers, toegang krijgen tot uitgeversaccounts, uitnodigingen sturen of weergeven aan uitgevers, en uw betalingsgegevens downloaden.

Informatie over het Dashboard

Op het dashboard staat informatie over alle uitgeversaccounts die u beheert, waaronder de geschikte geschatte inkomsten en het percentage voor automatische betaling voor elk beheerd account.

Geschikte geschatte inkomsten zijn de totale opbrengst die per uitgever wordt gegenereerd in het AdMob-netwerk. Uw automatische betaling wordt gebaseerd op deze inkomsten zodra ze definitief zijn.

Als u een schatting wilt bekijken van de opbrengst van de uitgever voor alle advertentiebronnen, opent u het account van de uitgever.

De bedragen zijn schattingen en kunnen anders uitvallen als aan het eind van de maand wordt geverifieerd of de inkomsten kloppen.

Over betalingsgegevens

Op het tabblad 'Betalingsgegevens' kunt u maandelijkse gegevens downloaden die een uitgebreid overzicht verschaffen van de transacties voor elk beheerd account. De records bevatten het bedrag voor automatische betaling dat de uitgever heeft gekregen en het bedrag van de automatische betaling dat u heeft gekregen. Op het tabblad staat ook de valuta waarin beide bedragen zijn betaald.  

Houd er rekening mee dat uitgevers soms te maken krijgen met inhoudingen op hun account tijdens een betalingscyclus. Als beheerder van het account wordt er bij u een overeenkomstige inhouding toegepast op basis van uw percentage voor automatische betaling. Als er bij de uitgever bijvoorbeeld € 100 is ingehouden en uw percentage voor automatische betaling 20% is, wordt er bij u € 20 ingehouden.

Uw betalingsgegevens bestaan onder andere uit het bedrag dat per beheerd account is ingehouden als er tijdens de betalingscyclus inhoudingen zijn geweest. Momenteel wordt bij de betalingsgegevens niet het totale bedrag weergegeven dat van het beheerde account is afgeschreven. In dit geval wordt het bedrag voor automatische betaling aan de beheerde uitgever aangegeven met een '--'.

Uitgevers werven (MCM)

MCM is een initiatief waaraan alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen. U kunt zelf beslissen met welke uitgevers u samenwerkt. U moet echter wel met de uitgever bespreken of u een MCM-overeenkomst wilt aangaan voordat u een uitnodiging stuurt.

Als u de uitgever-ID van de uitgever heeft gekregen en het eens bent over het percentage voor automatische betaling, kunt u uitgevers de uitnodiging sturen via uw AdMob-account.

Nodig als volgt een uitgever uit om een MCM-overeenkomst aan te gaan:

Uitgever uitnodigen

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Beheerde accounts
 3. Klik op het tabblad Account uitnodigingen.
 4. Klik op Uitgever uitnodigen.
 5. Geef de volgende informatie op:
  • Uitgeversnaam: De naam voor de uitgever die u wilt beheren. Deze naam is niet zichtbaar voor de uitgever.
  • Uitgever-ID: De unieke ID voor het AdMob-account. U moet de ID rechtstreeks van de uitgever krijgen.
  • Gewenst percentage voor automatische betaling van uitgeversinkomsten: Het percentage van de uitgeversinkomsten dat u wilt krijgen in ruil voor uw services.
 6. Klik op Uitgever uitnodigen.

U kunt de status en gegevens van uw uitnodigingen bekijken via het tabblad Accountuitnodigingen. U kunt ook uitnodigingen die in behandeling zijn, bewerken of verwijderen.

Toegang tot accounts van uitgevers

Nadat een uitgever aan uw account is gekoppeld, kunt u het AdMob-account van de uitgever beheren.

Op het tabblad Beheerde accounts kunt u de geschatte inkomsten, vertoningen en eCPM van de uitgever bekijken voor een geselecteerde periode.

U krijgt als volgt toegang tot het account van een uitgever:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Beheerde accounts
 3. Klik in het Accountdashboard op Openen naast het uitgeversaccount waartoe u toegang wilt.

Hiermee wordt het AdMob-account van de uitgever geopend, waar u wijzigingen kunt aanbrengen. Via dit account kunt u beheren hoe u inkomsten genereert (onder andere met de instellingen voor bemiddeling), rapporten bekijken, opties voor blokkeren instellen en alle apps van de uitgever openen.

U kunt gebruikers toevoegen aan uw AdMob-account om accounts te beheren. Meer informatie.

Het beleidscentrum gebruiken

Beheerders hebben toegang tot het beleidscentrum in het account van de uitgever. Wanneer een schending wordt gedetecteerd, wordt een e-mail verzonden naar de uitgever en alle accountbeheerders. Als er een bezwaar wordt gemaakt, wordt er alleen een e-mail gestuurd naar de gebruiker die het bezwaar heeft gemaakt. Als een bezwaar is opgelost (goedgekeurd of niet), wordt een e-mail gestuurd naar de uitgever en alle accountbeheerders.

Beheerders kunnen bezwaar maken tegen AdMob-schendingen, maar kunnen geen bezwaar maken tegen Google Play-schendingen. De eigenaar van het Google Play-account moet bezwaar maken tegen de Play-schending.

De beheerovereenkomst wijzigen of beëindigen

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Beheerde accounts
 3. Zoek naar de uitgever die u wilt wijzigen en klik op Meer
  1. Als u het percentage voor automatische betaling wilt wijzigen, klikt u op Opstellen en stelt u een nieuw percentage voor automatische betaling voor. De uitgever moet de wijziging goedkeuren voordat deze in werking treedt.
  2. Klik op Verwijderen om een beheerovereenkomst te beëindigen.Bekijk de informatie op het scherm en klik op Overeenkomst beëindigen. De uitgever krijgt een melding dat u de overeenkomst heeft beëindigd en dat u per direct geen toegang meer heeft tot het account van de uitgever. De automatische betaling wordt binnen een dag stopgezet.  

Als de uitgever de beheerdersovereenkomst beëindigt, krijgt u een melding per e-mail en op het tabblad Beheerde accounts.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen