Mediation Test Suite

הכלי AdMob Mediation Test Suite מאפשר לבדוק אם הגדרתם כמו שצריך את האפליקציה ויחידות המודעות כך שיציגו מודעות מרשתות צד שלישי באמצעות תהליך בחירת הרשת (Mediation) ב-AdMob

בעזרת כלי הבדיקה אפשר לבדוק אינטגרציות של רשתות מודעות מבלי לערוך שינויים בממשק המשתמש של AdMob . 

מדריכים מפורטים לשימוש ב-Mediation Test Suite זמינים ל-Android, ל-iOS ול-Unity

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?