Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Gắn thẻ một yêu cầu quảng cáo cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên (TFUA)

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Vui lòng nhớ rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với các nhà xuất bản

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm một thông số TFUA (Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, kể cả hoạt động tiếp thị lại, đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba. 

Việc bao gồm thông số TFUA trong một yêu cầu quảng cáo quan trọng hơn bất kỳ thông tin cài đặt cấp trang web hiện hành nào.

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google và muốn yêu cầu được coi là dành cho trẻ em theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) ở cấp ứng dụng, thay vì theo yêu cầu quảng cáo, hãy xem bài viết Gắn thẻ ứng dụng để được coi là dành cho trẻ em.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google coi nội dung của bạn là phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên theo GDPR hay không khi bạn đưa ra một yêu cầu quảng cáo.

Bạn có thể đặt tag_for_under_age_of_consent để cho biết nội dung của mình có nên được coi là dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên theo GDPR hay không. Hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển cho AndroidiOS để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố