Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Gắn thẻ một yêu cầu quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ để xử lý dữ liệu bị hạn chế

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ nhằm xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng thẻ TFUA (trước đây là "Thẻ cho người dùng chưa đến độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản"). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và các quy định có liên quan về quyền riêng tư của trẻ em, chẳng hạn như Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh (AADC). Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR và AADC. Vui lòng xem lại tất cả hướng dẫn về quy định và nhờ cố vấn pháp lý riêng của bạn tư vấn thêm. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR và AADC đến nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, một thông số TFUA sẽ được đưa vào yêu cầu quảng cáo đó. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại) đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Việc đưa thông số TFUA vào yêu cầu quảng cáo quan trọng hơn bất kỳ chế độ cài đặt cấp ứng dụng nào đang có hiệu lực.

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google và muốn yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý dữ liệu bị hạn chế theo COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng) ở cấp trang web, miền con hoặc ứng dụng thay vì theo yêu cầu quảng cáo, hãy xem bài viết Gắn thẻ một ứng dụng được dành cho trẻ em.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng tagForUnderAgeOfConsent (TFUA), thì ứng dụng không được chuyển một số mã nhận dạng nhất định (bao gồm cả mã nhận dạng cho quảng cáo) đối với trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi. Hãy cập nhật SDK lên SDK GMA Android 20.6.0 trở lên và/hoặc SDK GMA iOS 7.67.0 để đảm bảo không chuyển mã nhận dạng cho quảng cáo khi một yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ TFUA. Bạn cũng có thể tắt mã nhận dạng cho quảng cáo cho toàn bộ ứng dụng bằng cách không cho hợp nhất quyền sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo vào ứng dụng của mình.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là phù hợp để xử lý dữ liệu bị hạn chế hay không khi bạn yêu cầu quảng cáo.

Bạn có thể đặt tag_for_under_age_of_consent để biểu thị một chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế. Hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển AndroidiOS để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false