Raporty

Korzystanie z raportu Otwarte ustalanie stawek (Beta)

Obejmuje dostępne filtry, wymiary i dane
Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta dla ograniczonej grupy wydawców.

Raport Otwarte ustalanie stawek to gotowy domyślny raport dostępny w AdMob. Tego raportu można używać w niezmienionej formie albo wprowadzić zmiany w filtrach, wymiarach i danych i zapisać go jako nowy raport.

Filtry

Filtry pozwalają ukryć niepotrzebne lub niechciane dane w raportach. Po wybraniu filtra określ, co chcesz widzieć w raporcie, a AdMob ukryje wszystko, co nie spełnia kryteriów filtra.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko  Zwiń wszystko

Aplikacja

 1. Zaznacz pola wyboru obok aplikacji, według których chcesz filtrować dane. Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Dane dotyczące wybranych aplikacji wyświetlą się w raporcie. Możesz skorzystać z pola Szukaj, by wyszukać konkretne aplikacje według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.

Jednostka reklamowa

 1. Zaznacz pola wyboru obok jednostek reklamowych, według których chcesz filtrować dane. Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Dane dotyczące wybranych jednostek reklamowych wyświetlą się w raporcie. Możesz skorzystać z pola wyszukiwania, by wyszukać konkretne jednostki reklamowe według nazwy.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Kraj

 1. Zaznacz pola wyboru obok regionów lub krajów, według których chcesz filtrować dane. Jeśli potrzebujesz większej szczegółowości, kliknij strzałkę przy danym regionie, aby wyświetlić poszczególne kraje.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Źródło reklam

 1. Zaznacz pola wyboru obok źródeł reklam, według których chcesz filtrować dane.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.
Format

 1. Zaznacz pola wyboru obok formatów, według których chcesz filtrować dane.
  Możesz zaznaczyć kilka pól wyboru. Informacje o jednostkach reklamowych, które korzystają z wybranych formatów, zostaną wyświetlone w raporcie.
 2. Kliknij Zastosuj, by zastosować filtr w raporcie.
 3. Aby dodać kolejny filtr, kliknij Dodaj filtr i ponownie dokonaj wyboru.

Wymiary

Wymiary określają sposób organizacji raportu. Jeśli np. chcesz wyświetlić zarobki z podziałem na kraje, możesz dodać wymiar Kraj. Dodanie kolejnych wymiarów spowoduje przeorganizowanie i doprecyzowanie danych.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

 • Źródło reklam: wyświetlanie skuteczności według źródła reklam. Źródło reklam mierzy ruch z zapośredniczenia i może uwzględniać sprzedaż bezpośrednią, zdarzenia niestandardowe, autoreklamy oraz zewnętrzne sieci reklamowe.
 • Jednostka reklamowa: wyświetlanie skuteczności poszczególnych jednostek reklamowych.
 • Aplikacja: wyświetlanie skuteczności według aplikacji.
 • Kraj: wyświetlanie skuteczności według kraju użytkowników, którzy oglądali reklamy w Twojej aplikacji.
 • Data: wyświetlanie skuteczności według daty.
 • Format: wyświetlanie skuteczności według formatu reklamy (np. baner, reklama pełnoekranowa).
  Jeśli przeniesiesz jednostki reklamowe ze starszej wersji AdMob, format może mieć wartość „Dowolny”. Oznacza to, że jednostka reklamowa mogła zażądać banera lub reklamy pełnoekranowej. Odnosi się to wyłącznie do jednostek reklamowych, które zostały przeniesione ze starszej wersji AdMob (sprzed 2014 r.), a wszystkie nowe jednostki reklamowe utworzone w AdMob będą miały albo format banera, albo reklamy pełnoekranowej.
 • Grupa zapośredniczenia: wyświetlanie skuteczności według grupy zapośredniczenia.
 • Miesiąc: wyświetlanie skuteczności według miesiąca.
 • Platforma: wyświetlanie skuteczności z podziałem na system operacyjny urządzenia.
  • Android
  • iOS
 • Tydzień: wyświetlanie skuteczności według tygodnia.

Dane

Dane to wartości zawarte w raporcie. Zwykle są posortowane w kolumnach i zawierają wartości liczbowe i procentowe. Po dodaniu wymiarów wartości są ponownie obliczane na podstawie nowego grupowania utworzonego przez te wymiary. Dodanie lub usunięcie wymiarów powoduje dodanie lub usunięcie z raportu kolumny zawierającej informacje.

W tym raporcie i w zapisanych raportach używających go jako szablonu dostępne są następujące opcje:

Rozwiń wszystko  Zwiń wszystko

Stawki w aukcji

Liczba stawek przesłanych przez źródło reklam, które uczestniczyły w aukcjach z otwartym ustalaniem stawek. 

Uwaga: nie wszystkie przesłane stawki uczestniczą w aukcjach z otwartym ustalaniem stawek. Stawki muszą spełniać kryteria aukcji takie jak minimalny eCPM czy typy formatów reklam. 

Stawki w aukcji (%)

Odsetek stawek uczestniczących w aukcjach z otwartym ustalaniem stawek. 

Aby go obliczyć, dzielimy liczbę stawek w aukcji przez liczbę pytań o stawkę:

Stawki w aukcji / Pytania o stawkę

Jeśli np. źródło reklam przesłało 20 stawek na 1000 pytań o stawkę, będzie to 2%. 

Pytania o stawkę

Liczba pytań wysłanych do źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek.

Kliknięcia

Liczba kliknięć reklamy przez użytkowników.

eCPM

Szacunkowe zarobki naliczane za każde 1000 uzyskanych wyświetleń reklamy. Aby je obliczyć, dzielimy szacunkowe zarobki przez liczbę wyświetleń i mnożymy wynik przez 1000:

(Szacunkowe zarobki / Wyświetlenia) * 1000

Odpowiednie żądania

Liczba żądań reklamy, które kwalifikują się do otwartego ustalania stawek.

Aby kwalifikować się do otwartego ustalania stawek, żądanie reklamy musi zostać wysłane do grupy zapośredniczenia, która zawiera źródła reklam z otwartym ustalaniem stawek. Dodatkowo źródła te muszą mieć możliwość wzięcia udziału w aukcji związanej z daną jednostką reklamową. 

Szac. zarobki

Wysokość uzyskanych do tej pory zarobków. Podana kwota jest szacunkowa i może się zmienić po zweryfikowaniu Twoich zarobków, które odbywa się na koniec każdego miesiąca. 

Uwaga: przychody z większości źródeł reklam z otwartym ustalaniem stawek będą wypłacane przez AdMob. W przypadku źródeł reklam z płatnością bezpośrednią przychody otrzymujesz prosto ze źródła reklam. 

Wyświetlenia

Łączna liczba reklam wyświetlonych użytkownikom.

Zwycięskie stawki

Liczba stawek, które wygrały aukcję z otwartym ustalaniem stawek.

Zwycięskie stawki (%)

Odsetek stawek, które wygrały aukcję z otwartym ustalaniem stawek. 

Aby go obliczyć, dzielimy liczbę zwycięskich stawek przez liczbę stawek uczestniczących w aukcji:

Zwycięskie stawki / Stawki w aukcji

Dopasowane zwycięskie stawki

Liczba zwycięskich stawek, które doprowadziły do wyświetlenia reklamy w Twojej aplikacji.
  
Uwaga: jeśli w kaskadzie zapośredniczenia występują źródła reklam o wyższym eCPM niż zwycięska stawka, to one będą wywoływane w pierwszej kolejności, a nie zwycięska stawka ze źródeł reklam z otwartym ustalaniem stawek. Jeśli jednak nie będą one mieć reklamy do wyświetlenia, pojawi się reklama ze źródła z otwartym ustalaniem stawek.

Dopasowane zwycięskie stawki (%)

Odsetek zwycięskich stawek, które doprowadziły do wyświetlenia reklamy w Twojej aplikacji. 

Aby go obliczyć, dzielimy liczbę dopasowanych zwycięskich stawek przez liczbę zwycięskich stawek:

Dopasowane zwycięskie stawki / Zwycięskie stawki

Jeśli np. źródło reklam wyświetliło dziesięć reklam ze 100 zwycięskich aukcji, współczynnik dopasowania zwycięskich stawek wyniesie 10%. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem