Het rapport 'Open bieden' gebruiken

Het rapport 'Open bieden' gebruiken (bèta)

Beschikbare filters, dimensies en statistieken opnemen
Deze functie is momenteel als bètaversie beschikbaar voor een beperkte groep uitgevers.

Het rapport 'Open bieden' is een vooraf gemaakt standaardrapport van AdMob. U kunt het rapport in deze vorm gebruiken, maar ook wijzigingen aanbrengen in de filters, dimensies en statistieken en het vervolgens opslaan als een nieuw rapport.

Filters

Functioneel gezien verbergen filters onnodige of ongewenste gegevens in uw rapporten. Wanneer u een filter selecteert, definieert u wat u in het rapport wilt zien. AdMob verbergt vervolgens alles wat niet aan de criteria in de filters voldoet.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen  Alles samenvouwen

App

 1. Vink de selectievakjes aan naast de apps waarop u wilt filteren. U kunt meerdere selectievakjes aanvinken. De gegevens voor de geselecteerde app worden weergegeven in uw rapport. U kunt gebruikmaken van het zoekvak om op naam te zoeken naar specifieke apps.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Advertentieblok

 1. Vink de selectievakjes aan naast de advertentieblokken waarop u wilt filteren. U kunt meerdere selectievakjes aanvinken. De gegevens voor de geselecteerde advertentieblokken worden in uw rapport weergegeven. U kunt gebruikmaken van het vak Zoeken om op naam te zoeken naar specifieke advertentieblokken.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Land

 1. Vink de selectievakjes aan naast de regio's of landen waarop u wilt filteren. Klik op de pijlen om de landen in elke regio weer te geven, zodat u gedetailleerder kunt filteren.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Advertentiebron

 1. Vink de selectievakjes aan naast de advertentiebronnen waarop u wilt filteren.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.
Indeling

 1. Vink de selectievakjes aan naast de indelingen waarop u wilt filteren.
  U kunt meerdere selectievakjes aanvinken. In uw rapport wordt informatie weergegeven over advertentieblokken die de geselecteerde indelingen gebruiken.
 2. Klik op Toepassen om het filter op uw rapport toe te passen.
 3. Als u nog een filter wilt toevoegen, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u het gewenste filter.

Dimensies

Functioneel gezien bepalen dimensies hoe uw rapport wordt ingedeeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw inkomsten worden uitgesplitst per land, kunt u de dimensie Land toevoegen. Als u nieuwe dimensies toevoegt, worden de gegevens opnieuw ingedeeld en verder verfijnd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

 • Advertentiebron: Bekijk de prestaties per advertentiebron. De dimensie Advertentiebron meet het bemiddelingsverkeer en kan bestaan uit direct sales, aangepaste gebeurtenissen, eigen advertenties en advertentienetwerken van derden.
 • Advertentieblok: Bekijk de prestaties voor afzonderlijke advertentieblokken.
 • App: Bekijk de prestaties per app.
 • App-versie: Bekijk de prestaties per app-versie. Elk van uw app-updates is een afzonderlijke app-versie. 
  Opmerking: In AdMob-rapporten zijn geen gegevens over de app-versie beschikbaar van vóór 19 juli 2020.
 • Land: Bekijk de prestaties per land met bezoekers die advertenties in uw app hebben bekeken.
 • Datum: Bekijk de prestaties op datum.
 • Indeling: Bekijk de prestaties per advertentie-indeling (bijv. banner of interstitial).
  Als u advertentieblokken van een verouderde AdMob-versie heeft geüpgraded, wordt mogelijk ook de optie Alles weergegeven onder de indeling. Dit geeft aan dat het advertentieblok zowel om banner- als interstitial-advertenties kan verzoeken. Dit geldt alleen voor advertentieblokken die zijn geüpgraded van een eerdere AdMob-versie (vóór 2014). Alle nieuwe advertentieblokken die zijn gemaakt in AdMob, zijn ofwel banner- of interstitial-blokken.
 • Bemiddelingsgroep: Bekijk de prestaties per bemiddelingsgroep.
 • Maand: Bekijk de prestaties per maand.
 • Platform: Bekijk de prestaties opgesplitst per apparaatplatform.
  • Android
  • iOS
 • Week: Bekijk de prestaties per week.

Statistieken

Functioneel gezien vertegenwoordigen statistieken de typen gegevens of waarden die zijn opgenomen in een rapport. Ze zijn meestal gerangschikt in kolommen en bevatten cijfers of percentages. Als er dimensies worden toegevoegd, worden de statistische waarden opnieuw berekend op basis van de nieuwe volgorde of groepering van de dimensies. Als u statistieken toevoegt of verwijdert, wordt er een kolom met informatie aan het rapport toegevoegd of uit het rapport verwijderd.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit rapport en opgeslagen rapporten waarvoor dit rapport als template wordt gebruikt:

Alles uitvouwen  Alles samenvouwen

Biedingen in veiling

Het aantal door de advertentiebron ingediende biedingen dat heeft deelgenomen aan 'Open bieden'-veilingen. 

Opmerking: Niet alle ingediende biedingen nemen deel aan 'Open bieden'-veilingen. Biedingen moeten aan de criteria van de veiling voldoen, bijvoorbeeld een minimale eCPM of bepaalde typen advertentie-indelingen. 

Biedingen in veiling (%)

Het percentage biedingen dat heeft deelgenomen aan 'Open bieden'-veilingen. 

Dit percentage wordt berekend door biedingen in de veiling te delen door biedingsverzoeken:

Biedingen in veiling / biedingsverzoeken

Als de advertentiebron bijvoorbeeld 20 biedingen uit 1000 biedingsverzoeken heeft ingediend, is dit percentage 2%. 

Biedingsverzoeken

Het aantal verzoeken dat bij een 'Open bieden'-advertentiebron is ingediend.

Klikken

Het aantal keren dat gebruikers op een advertentie hebben geklikt.

eCPM

De geschatte inkomsten voor elke 1000 vertoningen die een advertentie ontvangt. Deze waarde wordt berekend door de geschatte inkomsten te delen door het aantal ontvangen vertoningen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1000:

(Geschatte inkomsten / vertoningen) * 1000

Geschikte verzoeken

Het aantal advertentieverzoeken dat geschikt is voor 'Open bieden'.

Als u ervoor wilt zorgen dat uw advertentieverzoek geschikt is voor 'Open bieden', moet het verzoek worden verzonden naar een bemiddelingsgroep waarin 'Open bieden'-advertentiebronnen zijn opgenomen. Die advertentiebronnen moeten kunnen deelnemen aan de veiling voor het advertentieblok. 

Geschatte inkomsten

De inkomsten die u tot dusver heeft opgebouwd. Dit bedrag is een schatting die anders kan uitvallen wanneer uw inkomsten aan het eind van de maand worden geverifieerd. 

Opmerking: De opbrengst van de meeste 'Open bieden'-advertentiebronnen wordt via AdMob betaald. Bij advertentiebronnen voor rechtstreekse betaling wordt de opbrengst rechtstreeks via de advertentiebron aan u betaald. 

Vertoningen

Het totale aantal advertenties dat is weergegeven aan gebruikers.

Winnende biedingen

Het aantal biedingen dat een 'Open bieden'-veiling heeft gewonnen.

Winnende biedingen (%)

Het percentage biedingen dat een 'Open bieden'-veiling heeft gewonnen. 

Dit percentage wordt berekend door het aantal winnende biedingen te delen door het aantal biedingen in de veiling:

Winnende biedingen / biedingen in de veiling

Overeenkomende winnende biedingen

Het aantal winnende biedingen dat heeft geleid tot de weergave van een advertentie in uw app.
  
Opmerking: Als de bemiddelingswaterfall advertentiebronnen bevat met een eCPM die hoger is dan het winnende bod, worden die advertentiebronnen eerst aangeroepen, niet het winnende bod uit de 'Open bieden'-veiling. Als er echter geen advertentie beschikbaar is om weer te geven, geeft de 'Open bieden'-advertentiebron een advertentie weer.

Overeenkomende winnende biedingen (%)

Het percentage winnende biedingen dat heeft geleid tot de weergave van een advertentie in uw app. 

Dit percentage wordt berekend door het aantal overeenkomende winnende biedingen te delen door het aantal winnende biedingen:

Overeenkomende winnende biedingen / winnende biedingen

Als de advertentiebron bijvoorbeeld 10 advertenties uit 100 gewonnen veilingen heeft weergegeven, is het percentage overeenkomende winnende biedingen 10%. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen