דוחות

שימוש בדוח המכירה הפומבית הפתוחה (בטא)

איך לכלול בדוח את המסננים, המאפיינים והמדדים הזמינים
התכונה הזו נמצאת כרגע בגרסת בטא והיא זמינה רק לקבוצה מוגבלת של בעלי אפליקציות.

הדוח 'מכירות פומביות פתוחות' הוא דוח שמערכת AdMob יוצרת עבורכם מראש כברירת מחדל. אפשר להשתמש בדוח כמו שהוא או להוסיף לו מסננים, לשנות מאפיינים ומדדים ולשמור את הדוח שמתקבל כדוח חדש.

מסננים

פונקציונליות: שימוש במסננים מאפשר להסתיר נתונים שלא מעניינים אתכם בדוחות. כשאתם בוחרים מסנן, אתם למעשה מגדירים מה אתם רוצים לראות בדוח ומנחים את מערכת AdMob להסתיר את כל הנתונים שלא תואמים לקריטריונים שלפיהם מסננים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

להרחיב הכול  לכווץ הכול

אפליקציה

 1. מסמנים את התיבות לצד האפליקציות שלפיהן רוצים לסנן. ניתן לסמן יותר מתיבה אחת. הנתונים לגבי האפליקציות שנבחרו יוצגו בדוח. אפשר להשתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש אפליקציות ספציפיות לפי שם.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.

יחידת מודעות

 1. מסמנים את תיבות הסימון שמוצגות לצד יחידות המודעות שלפיהן רוצים לסנן. אפשר לסמן יותר מתיבה אחת. הנתונים לגבי יחידות המודעות שנבחרו יוצגו בדוח. אפשר להשתמש בתיבה חיפוש כדי לחפש יחידות מודעות ספציפיות לפי שם.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.
מדינה

 1. בחר את תיבות הסימון לצד האזורים או הארצות שלפיהם ברצונך לסנן. כדי לבצע סינון מפורט יותר לוחצים על החצים להצגת המדינות בכל אזור.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.
מקור המודעה

 1. מסמנים את התיבות לצד מקורות המודעות שלפיהם רוצים לסנן.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.
פורמט

 1. סמן את תיבות הסימון שליד הפורמטים שלפיהם תרצה לסנן.
  אפשר לסמן כמה תיבות סימון. בדוח יוצג מידע על יחידות המודעות שמשתמשות בפורמטים שנבחרו.
 2. לוחצים על יישום כדי ליישם את המסנן בדוח.
 3. כדי להוסיף מסנן נוסף, לוחצים על הוספת מסנן ובוחרים שוב.

מאפיינים

פונקציונליות: הסדר שבו הנתונים מוצגים בדוח נקבע לפי המאפיינים שמוסיפים לו. לדוגמה, אם רוצים להציג נתוני רווחים לפי מדינות, אפשר להוסיף לדוח את המאפיין 'מדינה'. הוספה של מאפיינים חדשים תגרום לסידור מחדש וחידוד של הנתונים המוצגים.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

 • מקור מודעות: פירוט הביצועים לפי מקור מודעות. מקור מודעות הוא מאפיין שבאמצעותו נמדדת התנועה בתהליך בחירת הרשת (Mediation). הוא יכול לכלול מכירות ישירות, אירועים מותאמים אישית, מודעות בית או רשתות מודעות של צד שלישי.
 • יחידת מודעות: הצגת ביצועים של יחידות מודעות ספציפיות.
 • אפליקציה: הצגה של ביצועים לפי אפליקציה.
 • מדינה: הצגה של הביצועים לפי המדינות שבהם נמצאים המבקרים שצפו במודעות באפליקציה.
 • תאריך: הצגה של הביצועים לפי תאריך.
 • פורמט: הצגה של הביצועים לפי פורמט המודעה (למשל, מודעת באנר או מודעת מעברון).
  אם שדרגתם יחידות מודעות מדור קודם של AdMob, ייתכן שאחת מאפשרויות הפורמט שיוצגו לכם היא "כלשהו". האפשרות "כלשהו" מציינת שיכולות להתקבל מיחידת המודעות הזאת בקשות למודעות באנר או למודעות מעברון. המאפיין הזה יופיע רק ביחידות מודעות ששודרגו מדור קודם של AdMob (מלפני 2014). כל יחידות המודעות החדשות שייווצרו מעכשיו ב-AdMob יהיו מסוג מודעות באנר או מודעות מעברון.
 • קבוצה לבחירת רשת (Mediation): הצגה של הביצועים לפי קבוצה לבחירת רשת.
 • חודש: הצגה של הביצועים לפי חודש.
 • פלטפורמה: הצגה של הביצועים לפי הפלטפורמה של המכשיר.
  • Android
  • iOS
 • שבוע: הצגה של הביצועים לפי שבוע.

מדדים

פונקציונליות: מדדים מייצגים את סוג הנתונים או הערכים שכלולים בדוח. לרוב, המדדים מחולקים לעמודות ובכל עמודה מוצגים ערכים במספרים או באחוזים. כשמוסיפים מאפיינים, ערכי המדדים מחושבים מחדש על סמך הסדר החדש או לפי הקבוצות שהמאפיינים יוצרים. הוספה או הסרה של מדדים גורמת להוספה או הסרה של עמודות מהטבלה בדוח.

אלה התכונות שאפשר לשנות בדוח ובדוחות שמורים שמבוססים על התבנית שלו:

להרחיב הכול  לכווץ הכול

הצעות המחיר במכירה הפומבית

מספר הצעות המחיר שנשלחו על ידי מקור המודעות והשתתפו במכירות פומביות פתוחות. 

הערה: חלק מהצעות המחיר שנשלחות לא משתתפות במכירות פומביות פתוחות. הצעות המחיר צריכות לעמוד בקריטריונים של המכירה הפומבית, כמו למשל ערך מינימלי של עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) או פורמטים מסוימים של מודעות. 

הצעות המחיר במכירה הפומבית (%)

אחוז הצעות המחיר שהשתתפו במכירות פומביות פתוחות. 

כדי לחשב את הערך הזה, המערכת מחלקת את מספר הצעות המחיר במכירה הפומבית במספר הבקשות להצעת מחיר:

הצעות המחיר במכירה הפומבית / בקשות להצעת מחיר

לדוגמה, אם מקור המודעות שלח 20 הצעות מחיר מתוך 1,000 בקשות להצעת מחיר, אחוז הצעות המחיר במכירה הפומבית הוא 2%. 

בקשות להצעות מחיר

מספר הבקשות שנשלחו אל מקור מודעות במכירה פומבית פתוחה.

קליקים

מספר הפעמים שמשתמש לחץ על מודעה.

עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM)

הרווחים המשוערים שהצטברו על כל 1,000 חשיפות שמודעה קיבלה. כדי לחשב את הערך הזה, המערכת מחלקת את סכום הרווחים המשוערים במספר החשיפות שהתקבלו, ולאחר מכן מכפילה את התוצאה ב-1,000:

(רווחים משוערים / חשיפות) * 1,000

מספר הבקשות הכשירות

מספר הבקשות למודעות הכשירות להשתתף במכירה פומבית פתוחה.

כדי שבקשה להצגת מודעה תהיה כשירה להשתתף במכירה פומבית פתוחה, היא צריכה להישלח אל קבוצה לבחירת רשת (Mediation) שכוללת מקורות של מודעות במכירה פומבית פתוחה. כמו כן, המקורות האלה צריכים להיות מסוגלים להשתתף במכירה הפומבית של יחידת המודעות. 

רווחים משוערים

הרווחים שצברתם עד כה. הסכום הזה אומדן, והוא עשוי להשתנות כשנאמת את דיוק הרווחים בסוף כל חודש. 

הערה: התשלום על ההכנסות ממרבית מקורות המודעות במכירה הפומבית הפתוחה יבוצע דרך AdMob. אם מקור המודעות משלם באמצעות תשלום ישיר, ההכנסות ישולמו לכם ישירות ממקור המודעות. 

חשיפות

המספר הכולל של המודעות שהוצגו בפני המשתמשים.

הצעות המחיר הזוכות

מספר הצעות המחיר שזכו במכירה פומבית פתוחה.

הצעות המחיר הזוכות (%)

אחוז הצעות המחיר שזכו במכירה פומבית פתוחה. 

כדי לחשב את הערך הזה המערכת מחלקת את מספר הצעות המחיר הזוכות במספר הצעות המחיר שהשתתפו במכירה הפומבית:

הצעות המחיר הזוכות / הצעות המחיר שהשתתפו במכירה הפומבית

הצעות המחיר הזוכות שהותאמו

מספר הצעות המחיר הזוכות שהובילו להצגת מודעה באפליקציה.
  
הערה: אם במפל המים של תהליך בחירת הרשת יש מקורות של מודעות עם עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) הגבוהה מהצעת המחיר הזוכה, המערכת תתאים תחילה את הבקשות למודעות של המקורות האלה – ולא של מקור המודעות ששלח את הצעת המחיר שזכתה במכירה הפומבית הפתוחה. עם זאת, אם אין למקורות האלה מודעה להצגה, מקור המודעות שהשתתף במכירה הפומבית הפתוחה יציג את המודעה.

הצעות המחיר הזוכות שהותאמו (%)

אחוז הצעות המחיר הזוכות שהובילו להצגת מודעה באפליקציה. 

כדי לחשב את הערך הזה, המערכת מחלקת את מספר הצעות המחיר הזוכות שהותאמו במספר הצעות המחיר הזוכות:

הצעות המחיר הזוכות שהותאמו / הצעות המחיר הזוכות

לדוגמה, אם הוצגו דרך מקור המודעות 10 מודעות מתוך 100 שזכו במכירות פומביות, אחוז הצעות המחיר הזוכות שהותאמו הוא 10%. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?