Jelentések

A nyílt ajánlattétel jelentésének használata (béta)

A rendelkezésre álló szűrők, dimenziók és mutatók befoglalása
Ez a funkció jelenleg bétaverzióként áll rendelkezésre; csupán a megjelenítők korlátozott csoportja használhatja.

A Nyílt ajánlattétel jelentés az AdMob által biztosított előre elkészített alapértelmezett jelentés. Használható önálló jelentésként, vagy módosíthatja a szűrőket, dimenziókat és mutatókat, majd elmentheti új jelentésként.

Szűrők

Funkcionálisan a szűrők elrejtik a felesleges vagy nem kívánt adatokat a jelentésekben. A szűrő kiválasztásával meghatározza, mi jelenjen meg a jelentésben, és az AdMob elrejt mindent, ami nem felel meg a szűrők által megszabott kritériumoknak.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

Az összes kibontása Az összes összecsukása

Alkalmazás

 1. Jelölje be a négyzetet azok mellett az alkalmazások mellett, amelyek alapján szűrést szeretne végezni. Több jelölőnégyzetet is bejelölhet. A kiválasztott alkalmazások adatai láthatók lesznek a jelentésben. A Keresés mező segítségével név szerint kereshet rá az alkalmazásokra.
 2. A szűrő jelentésben való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.

Hirdetési egység

 1. Jelölje be a szűrni kívánt hirdetési egységek melletti jelölőnégyzeteket. Több jelölőnégyzetet is bejelölhet. A kiválasztott hirdetési egységek adatai megjelennek a jelentésben. A Keresőmező segítségével név szerint kereshet konkrét hirdetési egységekre.
 2. A szűrő jelentésben való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.
Ország

 1. Jelölje be azon régiók, illetve országok mellett a jelölőnégyzeteket, amelyek alapján szűrni szeretne. A finomabb szűréshez a nyilakra kattintva megjelenítheti az egyes régiókon belüli országokat.
 2. A szűrő jelentésben való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.
Hirdetés forrása

 1. Jelölje be azon hirdetési forrás(ok) mellett a jelölőnégyzeteket, amelyek alapján szűrni szeretne.
 2. A szűrő jelentésben való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.
Formátum

 1. Jelölje be a négyzetet azok mellett a formátumok mellett, amelyek alapján szűrést szeretne végezni.
  Több jelölőnégyzetet is bejelölhet. A kiválasztott formátumot használó hirdetési egységek adatai megjelennek a jelentésben.
 2. A szűrő jelentésben való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.

Dimenziók

Funkcionálisan a dimenziók határozzák meg a jelentés elrendezését. Ha például a bevételeket ország szerinti bontásban szeretné látni, hozzáadhatja az ország dimenziót. Új dimenziók hozzáadása újraszervezi és finomítja az adatokat.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

 • Hirdetés forrása: a teljesítmény megtekintése a hirdetés forrása szerint. A hirdetési forrás méri a közvetítési forgalmat, és tartalmazhatja a közvetlen értékesítéseket, az egyéni eseményeket, a megjelenítői hirdetéseket, illetve harmadik felek hirdetési hálózatait.
 • Hirdetési egység: az egyes hirdetési egységek teljesítményének megtekintése.
 • Alkalmazás: a teljesítmény megtekintése alkalmazás szerint.
 • Ország: a teljesítmény megtekintése az alkalmazásban szereplő hirdetéseket megtekintő felhasználók országa szerint.
 • Dátum: a teljesítmény megtekintése dátum szerint.
 • Formátum: a teljesítmény megtekintése hirdetésformátum (például szalaghirdetés, közbeiktatott hirdetés) szerint.
  Ha a régi AdMob szolgáltatásból frissítette a hirdetési egységeket, a formátum részben a „Bármely” érték is megjelenhet. Ez azt jelzi, hogy a hirdetési egység szalaghirdetéseket és közbeiktatott hirdetéseket is kérelmezhet. Ez csak a régi AdMob szolgáltatásból (2014 előtt) frissített hirdetésekre vonatkozik. Az AdMob szolgáltatásban létrehozott minden új hirdetési egység szalaghirdetéseket vagy közbeiktatott hirdetéseket használ.
 • Közvetítési csoport: a teljesítmény megtekintése közvetítési csoportok szerint.
 • Hónap: a teljesítmény megtekintése havi szintű lebontásban.
 • Platform: a teljesítmény megtekintése eszköz szerint.
  • Android
  • iOS
 • Hét: a teljesítmény megtekintése heti szintű lebontásban.

Mutatók

Funkcionálisan a mutatók a jelentésben lévő adat- vagy értékfajtákat jelölik. Általában oszlopokba vannak rendezve, és számokat vagy százalékos értékeket tartalmaznak. Dimenziók hozzáadásakor a rendszer újraszámítja a mutatóértékeket a dimenziók által létrehozott új sorrend vagy csoportosítás alapján. Mutató hozzáadásakor a rendszer hozzáad egy információs oszlopot a jelentéshez, és mutató eltávolításakor eltávolít onnan egyet.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

Az összes kibontása Az összes összecsukása

Aukciós ajánlatok

A hirdetési forrás által beküldött, nyílt ajánlattételű aukciókon részt vevő ajánlatok száma. 

Megjegyzés: Nem minden beküldött ajánlat vesz részt a nyílt ajánlattételű aukciókon. Az ajánlatoknak meg kell felelniük az aukció feltételeinek, például a minimális eCPM-re vagy a hirdetésformátum-típusokra vonatkozóknak. 

Aukciós ajánlatok (%)

A nyílt ajánlattételű aukciókon részt vevő ajánlatok százalékos aránya. 

Kiszámításához a rendszer elosztja az aukción részt vevő ajánlatok számát az ajánlatkérések számával:

Aukción részt vevő ajánlatok / ajánlatkérések

Ha például a hirdetésforrás 20 ajánlatot küldött el 1000 ajánlatkérésből, akkor 2% lesz. 

Ajánlatkérések

A nyílt ajánlattételű hirdetési forrásnál leadott kérelmek száma.

Kattintások

A felhasználók által a hirdetésre leadott kattintások száma.

eCPM

Az ezer hirdetésmegjelenítésenként elért becsült bevétel. Az érték kiszámításához a rendszer elosztja a becsült bevételt a megjelenítési kérelmek számával, majd megszorozza az eredményt 1000-rel:

(becsült bevétel / megjelenítések száma) * 1000

Jogosult kérelmek

Azoknak a hirdetési kérelmeknek a száma, amelyek jogosultak nyílt ajánlattételre.

Ahhoz, hogy jogosult legyen nyílt ajánlattételre, a hirdetési kérelmet olyan közvetítési csoportba kell küldeni, amely tartalmaz nyílt ajánlattételű hirdetési forrásokat, és ezeknek a hirdetési forrásoknak alkalmasaknak kell lenniük a hirdetési egység aukciójában való részvételre. 

Becsült bevételek

Az eddig felhalmozott bevételek. Becsült összeg, amelynek értéke változhat a hónap végén, amikor ellenőrizzük a bevételek pontosságát. 

Megjegyzés: A legtöbb nyílt ajánlattételű hirdetésforrásból származó bevétel kifizetése az AdMob szolgáltatáson keresztül történik. A közvetlenül fizető hirdetésforrások esetén a bevételt közvetlenül a hirdetésforrástól kapja meg. 

Megjelenítések

Az összes megjelent hirdetés száma.

Nyertes ajánlatok

A nyílt ajánlattételű aukciót megnyerő ajánlatok száma.

Nyertes ajánlatok (%)

A nyílt ajánlattételű aukciót megnyerő ajánlatok százalékos aránya. 

Kiszámításához a rendszer elosztja a nyertes ajánlatok számát az aukcióban részt vevő ajánlatok számával:

Nyertes ajánlatok / aukcióban részt vevő ajánlatok

Egyeztetett nyertes ajánlatok

Azoknak a nyertes ajánlatoknak a száma, amelyek az alkalmazásban hirdetés megjelenítését eredményezték.
  
Megjegyzés: Ha a közvetítési waterfall hirdetéssorban lévő hirdetésforrások magasabb eCPM-értékkel rendelkeznek a nyertes ajánlatnál, akkor a rendszer először ezeket a hirdetésforrásokat hívja meg, nem pedig a nyílt ajánlattétel nyertes ajánlatát. Ha azonban itt nincs megjeleníthető hirdetés, akkor a nyílt ajánlattétel hirdetésforrása jeleníti meg a hirdetést.

Egyeztetett nyertes ajánlatok (%)

Azoknak a nyertes ajánlatoknak a százalékos aránya, amelyek az alkalmazásban hirdetés megjelenítését eredményezték. 

Kiszámításához a rendszer elosztja az egyeztetett nyertes ajánlatok számát a nyertes ajánlatok számával:

Egyeztetett nyertes ajánlatok / nyertes ajánlatok

Ha például a hirdetésforrás 10 hirdetést jelenít meg a nyertes 100 aukcióból, akkor az egyeztetett nyertes ajánlatok aránya 10%. 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?