Avoimen huutokaupan raportin käyttäminen

Avoimen huutokaupan raportin käyttö (beta)

Sisältää käytettävissä olevat suodattimet, ulottuvuudet ja mittarit
Tämä ominaisuus on betavaiheessa ja vain tiettyjen julkaisijoiden käytettävissä.

Avoimen huutokaupan raportti on AdMobin luoma valmis oletusraportti. Raporttia voi käyttää sellaisenaan, tai voit muuttaa raportin suodattimia, ulottuvuuksia ja mittareita ja tallentaa sen uutena raporttina.

Suodattimet

Suodattimien avulla voit piilottaa raporteistasi tarpeettoman datan. Valitsemalla suodattimen määrität, mitä dataa haluat nähdä raportissa. AdMob piilottaa kaiken datan, joka ei vastaa suodattimien ehtoja.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

Laajenna kaikki  Tiivistä kaikki

Sovellus

 1. Valitse niiden sovellusten valintaruudut, joita haluat käyttää suodatusperusteina. Voit valita useita valintaruutuja. Raportissa näytetään valittujen sovellusten data. Voit hakea tiettyä sovellusta kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Mainosyksikkö

 1. Valitse niiden mainosyksiköiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa dataa. Voit valita useita valintaruutuja. Valittujen mainosyksiköiden data näytetään raportissa. Voit hakea tiettyä mainosyksikköä kirjoittamalla sen nimen hakukenttään.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Maa

 1. Valitse niiden alueiden tai maiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja. Voit määrittää yksityiskohtaisempia suodatusehtoja tuomalla kunkin alueen maat näkyviin nuolia klikkaamalla.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Mainoslähde

 1. Valitse niiden mainoslähteiden viereiset valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa tietoja.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.
Muoto

 1. Lisää valinta niiden muotojen valintaruutuihin, joita haluat käyttää suodatusperusteina.
  Voit valita useita muotoja. Niitä käyttävien mainosyksiköiden tiedot näytetään raportissasi.
 2. Ota suodatin käyttöön raportissa klikkaamalla Käytä.
 3. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, klikkaa Lisää suodatin ja valitse uusi suodatin.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet määrittävät, miten raportti järjestetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä tulosi maittain eriteltyinä, lisää Maa-ulottuvuus. Kun lisäät uusia ulottuvuuksia, saat entistä tarkempaa dataa uudelleen järjestettynä.

Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

 • Mainoslähde: Näyttää kehityksen eri mainoslähteissä. Mainoslähde mittaa välitysliikennettä, ja se voi sisältää suoramyyntiä, omia tapahtumia, oman yrityksen mainoksia tai kolmansien osapuolten mainosverkostoja.
 • Mainosyksikkö: Näyttää yksittäisten mainosyksiköiden tehokkuustiedot.
 • Sovellus: Näyttää kehityksen eri sovelluksissa.
 • Sovellusversio: Näyttää kehityksen eri sovellusversioissa. Sovellusversiot erottavat sovelluksesi päivitykset toisistaan. 
  Huom. Sovellusversioita koskeva data on käytettävissä AdMob-raportoinnissa 19.7.2020 alkaen.
 • Maa: Näyttää kehityksen eri maissa, joissa käyttäjät ovat katsoneet sovellukseesi sisältyviä mainoksia.
 • Päivämäärä: Näyttää kehityksen eri päivämäärinä.
 • Muoto: Näyttää kehityksen eri mainosmuodoissa (kuten bannereissa ja välimainoksissa).
  Jos olet siirtänyt mainosyksiköitä vanhasta AdMobista, muodon kohdalla voi lukea myös Kaikki. Se tarkoittaa, että mainosyksikkö voi pyytää joko bannereita tai välimainoksia. Tämä koskee vain vanhasta AdMobista (ennen vuotta 2014) siirrettyjä mainosyksiköitä. Kaikki AdMobissa luodut uudet mainosyksiköt ovat joko bannereita tai välimainoksia.
 • Välitysryhmä: Näyttää tehokkuustiedot välitysryhmäkohtaisesti.
 • Kuukausi: Näyttää tehokkuustiedot kuukausikohtaisesti.
 • Alusta: Näyttää tehokkuustiedot laitteen alustan mukaan:
 • Android
 • iOS
 • Viikko: Näyttää tehokkuustiedot viikkokohtaisesti.
 • Mittarit

  Mittarit kuvaavat raportin sisältämää dataa tai arvoja. Ne on yleensä järjestetty sarakkeisiin, ja ne sisältävät erilaisia lukuja ja prosenttiosuuksia. Kun raporttiin lisätään ulottuvuuksia, mittareiden arvot lasketaan uudelleen uuden järjestyksen tai ryhmittelyjen perusteella. Kun lisäät tai poistat mittarin, raporttiin lisätään tai siitä poistetaan tietosarake.

  Seuraavat ovat käytettävissä tässä raportissa ja raporttiin pohjautuvissa tallennetuissa raporteissa:

  Laajenna kaikki  Tiivistä kaikki

  Huutokaupan hintatarjoukset

  Tämä on mainoslähteestä lähetettyjen avoimeen huutokauppaan osallistuneiden hintatarjousten määrä. 

  Huom. Kaikki lähetetyt hintatarjoukset eivät osallistu avoimeen huutokauppaan. Hintatarjouksen on täytettävä huutokaupan edellytykset, joita ovat esimerkiksi todellinen tuhannen näyttökerran vähimmäishinta ja mainosmuodot. 

  Huutokaupan hintatarjoukset (%)

  Tämä on avoimeen huutokauppaan osallistuneiden hintatarjousten prosenttiosuus. 

  Se lasketaan jakamalla huutokaupan hintatarjousten määrä hintatarjouspyyntöjen määrällä:

  Huutokaupan hintatarjoukset / hintatarjouspyynnöt

  Esimerkki: Mainoslähteestä lähetetään 20 hintatarjousta, ja hintatarjouspyyntöjä on 1 000. Tällöin hintatarjousten prosenttiosuus on 2 %. 

  Hintatarjouspyynnöt

  Tämä ilmaisee avoimen huutokaupan mainoslähteelle tehtyjen pyyntöjen määrän.

  Klikkaukset

  Tämä ilmaisee mainoksen klikkauskertojen määrän.

  Todellinen tuhannen näyttökerran hinta (eCPM)

  Todellinen tuhannen näyttökerran hinta tarkoittaa arvioituja tuloja mainoksen tuhannesta näyttökerrasta. Se on laskettu jakamalla arvioidut tulot saatujen näyttökertojen määrällä ja kertomalla luku tämän jälkeen tuhannella:

  (tuloarvio / näyttökerrat) * 1 000

  Kelvolliset pyynnöt

  Tämä on avoimeen huutokauppaan kelpaavien mainospyyntöjen määrä.

  Jotta mainospyyntö kelpaa avoimeen huutokauppaan, se on lähetettävä avoimen huutokaupan mainoslähteitä sisältävään välitysryhmään ja näiden mainoslähteiden on pystyttävä osallistumaan mainosyksikön huutokauppaan. 

  Arv. tulot

  Arvo ilmaisee tähän mennessä kertyneet tulosi. Summa on arvio, joka voi muuttua, kun tulosi tarkistetaan ja vahvistetaan kuukauden lopussa. 

  Huom. Useimmista avoimen huutokaupan mainoslähteistä kertyneet tulot maksetaan AdMobin kautta. Suoramaksumainoslähteiden tulot sen sijaan maksetaan suoraan mainoslähteestä. 

  Näyttökerrat

  Tämä on käyttäjille näytettyjen mainosten kokonaismäärä.

  Voittaneet hintatarjoukset

  Tämä on avoimessa huutokaupassa voittaneiden hintatarjousten määrä.

  Voittaneet hintatarjoukset (%)

  Tämä on avoimessa huutokaupassa voittaneiden hintatarjousten prosenttiosuus. 

  Se lasketaan jakamalla voittaneiden hintatarjousten määrä huutokaupan hintatarjousten määrällä:

  Voittaneet hintatarjoukset / Huutokaupan hintatarjoukset

  Voittaneet hintatarjoukset, joille löytyy vastaavuus

  Tämä ilmaisee niiden voittaneiden hintatarjousten määrän, jotka johtivat mainoksen näyttämiseen sovelluksessasi.
    
  Huom. Jos waterfall-välityksessä on mainoslähteitä, joiden todellinen tuhannen näyttökerran hinta on korkeampi kuin voittaneen hintatarjouksen, nämä mainoslähteet kutsutaan ensin (avoimen huutokaupan voittaneen hintatarjouksen sijaan). Jos taas waterfall-välityksessä ei ole näytettävää mainosta, mainos näytetään avoimen huutokaupan mainoslähteestä.

  Voittaneet hintatarjoukset, joille löytyy vastaavuus (%)

  Tämä ilmaisee, kuinka monta prosenttia voittaneista hintatarjouksista johti mainoksen näyttämiseen sovelluksessasi. 

  Se lasketaan jakamalla voittaneiden ja vastaavuuden saaneiden hintatarjousten määrä kaikkien voittaneiden hintatarjousten määrällä:

  Voittaneet hintatarjoukset, joille löytyy vastaavuus / voittaneet hintatarjoukset

  Esimerkki: Mainoslähde näyttää 10 mainosta, ja huutokaupan voittaneita mainoksia on 100. Tällöin voittaneita hintatarjouksia, joille löytyy vastaavuus, on 10 %. 

  Oliko tästä apua?
  Miten sivua voisi parantaa?

  Tarvitsetko lisäapua?

  Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun